Woordenlijst

Boucles

Boucle récursive
Recursieve lussen
BOUCLE(ARTICLES)
Mijn eerste skelet
De lus ARTICLES (artikelen)
#ACCEPTER_FORUM
#CHAPO
#DATE
#DATE_MODIF, #DATE_REDAC
#DESCRIPTIF
#FORMULAIRE_FORUM
#FORMULAIRE_SIGNATURE
#ID_ARTICLE
#ID_RUBRIQUE
#ID_SECTEUR
#INTRODUCTION
#LANG
#LESAUTEURS
#LOGO_ARTICLE
#LOGO_ARTICLE_RUBRIQUE
#NOTES
#PARAMETRES_FORUM
#PETITION
#POPULARITE
#PS
#SOUSTITRE
#SURTITRE
#TEXTE
#TITRE
#URL_ARTICLE
#URL_RUBRIQUE
#URL_SITE, #NOM_SITE
#VISITES
Joins (koppelingen) tussen tabellen
{branche}
{date}
{id_article}
{id_auteur}
{id_groupe}
{id_mot}
{id_rubrique}
{id_secteur}
{lang}
{origine_traduction}
{pagination}
{recherche}
{si ...}
{titre_mot}, {type_mot}
{tout}
{traduction}
BOUCLE(AUTEURS)
De lus AUTEURS
#BIO
#EMAIL
#FORMULAIRE_ECRIRE_AUTEUR
#LOGO_AUTEUR
#LOGO_AUTEUR_NORMAL
#LOGO_AUTEUR_SURVOL
#URL_AUTEUR
{pagination}
{si ...}
{tout}
BOUCLE(BREVES)
#DATE
{pagination}
{si ...}
{tout}
BOUCLE(CONDITION)
De lus CONDITION
BOUCLE(DATA)
De iterators van SPIP - de lus (DATA)
Voorbeelden met BOUCLE(DATA)
Twee eenvoudige iterators: lijsten en opsommingen
De lus DATA
BOUCLE(DOCUMENTS)
De lus DOCUMENTS
#CREDITS
#DATE
#DISTANT
#EMBED_DOCUMENT
#EXTENSION
#FICHIER
#HAUTEUR
#ID_DOCUMENT
#LARGEUR
#LOGO_DOCUMENT
#MIME_TYPE
#TAILLE
#TYPE_DOCUMENT
#URL_DOCUMENT
Door SPIP herkende bestandsformaten
Joins (koppelingen) tussen tabellen
{carre}
{carre}
{pagination}
{par rang_lien}
{paysage}
{portrait}
{si ...}
{tout}
{vu}
|env_to_params
BOUCLE(FORUMS)
De lus FORUMS
#DATE
#EMAIL
{pagination}
{si ...}
{tout}
BOUCLE(GROUPES_MOTS)
De lus MOTS (trefwoorden)
SPIP 1.5
{id_mot}
{pagination}
{si ...}
BOUCLE(HIERARCHIE)
De lus HIERARCHIE
#URL_RUBRIQUE
{si ...}
BOUCLE(MOTS)
De lus MOTS (trefwoorden)
Joins (koppelingen) tussen tabellen
{id_mot}
{pagination}
{si ...}
{tout}
BOUCLE(RUBRIQUES)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
#DATE
#ID_SECTEUR
#PROFONDEUR
#URL_RUBRIQUE
{noeud}
{pagination}
{profondeur}
{si ...}
{tout}
BOUCLE(SIGNATURES)
#EMAIL
{pagination}
{si ...}
BOUCLE(SITES)
De lus SITES (of SYNDICATION)
{pagination}
{si ...}
BOUCLE(SYNDIC_ARTICLES)
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
#DATE
{pagination}
{si ...}
|afficher_enclosures
|afficher_tags

Critères

! opérateur logique
{!voorwaarde operator waarde}
{voorwaarde !operator waarde}
 ? critère conditionnel
{voorwaarde ?operator waarde}
{voorwaarde ?}
ad_email
age
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
Datumbeheer
Artikelen ouder dan één jaar niet weergeven
age_modif
Datumbeheer
age_redac
Datumbeheer
Artikelen ouder dan één jaar niet weergeven
age_relatif
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
Datumbeheer
ajax
SPIP 2.0
{ajax} voor insluitingen (inclure)
annee_relatif
Datumbeheer
SPIP 1.6
branche
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
SPIP 1.4
{branche}
carre
{carre}
{carre}
collecte
{collecte}
date
De lus ARTICLES (artikelen)
{date}
debut_...
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
De indeling in meerdere pagina’s
distant
De lus DOCUMENTS
doublons
De lus DOCUMENTS
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
{doublons}
env
exclus
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
extension
De lus DOCUMENTS
Door SPIP herkende bestandsformaten
feuille
{feuille}
fragment
SPIP 1.9.1
fusion
SPIP 1.9.2
{fusion sql_veld}
fusion_supprimer
{fusion_supprimer}
id_?
{id_ ?}
id_article
Een skelet, meerdere artikelen...
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus AUTEURS
De lus FORUMS
De lus MOTS (trefwoorden)
De lus DOCUMENTS
De lus HIERARCHIE
{id_article}
id_auteur
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus AUTEURS
SPIP 1.7
{id_auteur}
id_breve
De lus FORUMS
De lus MOTS (trefwoorden)
De lus DOCUMENTS
id_document
De lus DOCUMENTS
id_enfant
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus FORUMS
id_forum
De lus FORUMS
De lus MOTS (trefwoorden)
id_groupe
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus FORUMS
De lus MOTS (trefwoorden)
De lus SITES (of SYNDICATION)
{id_groupe}
id_mot
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus FORUMS
De lus MOTS (trefwoorden)
De lus SITES (of SYNDICATION)
{id_mot}
id_parent
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus FORUMS
id_rubrique
Een rubriek
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus FORUMS
De lus MOTS (trefwoorden)
De lus DOCUMENTS
De lus SITES (of SYNDICATION)
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
De lus HIERARCHIE
{id_rubrique}
id_secteur
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus FORUMS
De lus SITES (of SYNDICATION)
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
De resultaten van een zoekopdracht per hoofdrubriek weergeven
{id_secteur}
id_signature
id_syndic
De lus FORUMS
De lus MOTS (trefwoorden)
De lus SITES (of SYNDICATION)
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
id_syndic_article
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
id_thread
De lus FORUMS
SPIP 1.8
inverse
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
SPIP 1.9
{inverse}
{par ...}
jour_relatif
Datumbeheer
SPIP 1.6
lang
Een meertalige site bouwen
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus AUTEURS
{lang}
lang_select
Een meertalige site bouwen
De lus AUTEURS
SPIP 1.7
LIKE
{voorwaarde LIKE waarde}
logo
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
meme_parent
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus FORUMS
mode
De lus DOCUMENTS
moderation
De lus SITES (of SYNDICATION)
mois_relatif
Datumbeheer
SPIP 1.6
noeud
{noeud}
nom_email
origine_traduction
Een meertalige site bouwen
De lus ARTICLES (artikelen)
{origine_traduction}
pagination
SPIP 1.9.1
De indeling in meerdere pagina’s
{pagination}
par ...
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
SPIP 1.8.2
{inverse}
{par ...}
par hasard
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
{par ...}
par num ...
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
SPIP 1.3
Sorteren op datum of is er een voorgeschreven volgorde?
{inverse}
{par ...}
par points
De zoekbakens en -lussen
De resultaten van een zoekopdracht per hoofdrubriek weergeven
{par ...}
par_ordre_liste
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
{par_ordre_liste...}
paysage
{paysage}
plat
De lus FORUMS
Het aantal reacties op een artikel weergeven
portrait
{portrait}
profondeur
{profondeur}
racine
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
rang_lien
{par rang_lien}
recherche
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De zoekbakens en -lussen
De resultaten van een zoekopdracht per hoofdrubriek weergeven
{recherche}
si ...
De lus CONDITION
{si ...}
statut
De lus ARTICLES (artikelen)
SPIP 1.8.2
syndication
De lus SITES (of SYNDICATION)
titre
De lus MOTS (trefwoorden)
Sorteren op datum of is er een voorgeschreven volgorde?
titre_mot
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus FORUMS
De lus SITES (of SYNDICATION)
{titre_mot}, {type_mot}
tous
{tous}
{tout}
tout
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus AUTEURS
De lus FORUMS
De lus MOTS (trefwoorden)
SPIP 1.7
{tous}
{tout}
traduction
Een meertalige site bouwen
De lus ARTICLES (artikelen)
{traduction}
tri
{tri} en #TRI in lussen
type
De lus MOTS (trefwoorden)
type_mot
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus FORUMS
De lus SITES (of SYNDICATION)
{titre_mot}, {type_mot}
unique
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
url
SPIP 1.7
vu
{vu}
where
{where}
{"inter"}
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
{a, n-b}
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
{a,b}
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
{a/b}
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
{n-a, b}
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
{xxxx IN a,b,c,d,....}
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
{voorwaarde IN waarde1, waarde2[, waarde3,..., waardeN]}

Balises

#ACCEPTER_FORUM
#ACCEPTER_FORUM
#AIDER
#AIDER
De online hulp uitbreiden
#ANCRE_PAGINATION
#ANCRE_PAGINATION
De indeling in meerdere pagina’s
#ARRAY
SPIP 1.9.2
#ARRAY
#LISTE
|explode
|find
|foreach
|implode
|print
|push
|table_valeur
#AUTORISER
#AUTORISER
#SESSION
Het statuut van de auteur in SPIP
#BIO
De lus AUTEURS
#BIO
#BOUTON_ACTION
#BOUTON_ACTION
#CACHE
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.9
#CACHE
#CHAMP_SQL
#CHAMP_SQL
#CHAPO
De lus ARTICLES (artikelen)
#CHAPO
#CHARSET
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.5
#CHARSET
#CHEMIN
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.9
#CHEMIN
#CHEMIN_IMAGE
#CHEMIN_IMAGE
#CLE
#CLE en #VALEUR
#COMPTEUR_BOUCLE
De syntax van de lus (BOUCLE)
#COMPTEUR_BOUCLE
Resultaten weergeven in een tabelvorm
|alterner
#CONFIG
SPIP 1.9
#CONFIG
#CONST
#CONST
#CREDITS
#CREDITS
#DATE
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus FORUMS
De lus DOCUMENTS
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
Datumbeheer
SPIP 1.7
#DATE
|annee
#DATE_MODIF
De lus ARTICLES (artikelen)
Datumbeheer
SPIP 1.5
#DATE_MODIF, #DATE_REDAC
#DATE_NOUVEAUTES
Datumbeheer
SPIP 1.6
#DATE_NOUVEAUTES
#DATE_REDAC
De lus ARTICLES (artikelen)
Datumbeheer
#DATE_MODIF, #DATE_REDAC
#DESCRIPTIF
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus MOTS (trefwoorden)
De lus DOCUMENTS
De lus SITES (of SYNDICATION)
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
#DESCRIPTIF
De HTML meta-tags vullen van de pagina van een artikel
#DESCRIPTIF_SITE_SPIP
Tot de site behorende bakens
#DESCRIPTIF_SITE_SPIP
#DISTANT
De lus DOCUMENTS
#DISTANT
#DOSSIER_SQUELETTE
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.8.2
#DOSSIER_SQUELETTE
#DOUBLONS
#DOUBLONS
#EDIT
SPIP 1.9.2
#EDIT
#EDITABLE
#EDITABLE
#EMAIL
De lus AUTEURS
De lus FORUMS
#EMAIL
#EMAIL_WEBMASTER
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.5
#EMAIL_WEBMASTER
#EMBED_DOCUMENT
De lus DOCUMENTS
#EMBED_DOCUMENT
#ENV
Tot de site behorende bakens
#BAKEN* en #BAKEN**
#ENV
|is_null
#EVAL
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.9
#EVAL
#EXPOSE
SPIP 1.8.2
Een onderscheidende weergave voor een titel in een lijst
#EXTENSION
De lus DOCUMENTS
#EXTENSION
Door SPIP herkende bestandsformaten
#FICHIER
De lus DOCUMENTS
#FICHIER
#FILTRE
#FILTRE
#FORM
#FORM
#FORMULAIRE
Formulieren
Vind je mijn formulieren niet mooi!
Bijvoorbeeld CVT formulieren
De CVT formulieren van SPIP
Formulieren uit het privé gedeelte gebruiken op de publieke site
#FORMULAIRE_ADMIN
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.5
#FORMULAIRE_ADMIN
#FORMULAIRE_ECRIRE_AUTEUR
De lus AUTEURS
Formulieren
Vind je mijn formulieren niet mooi!
SPIP 1.4
#FORMULAIRE_ECRIRE_AUTEUR
#FORMULAIRE_FORUM
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus FORUMS
De lus SITES (of SYNDICATION)
Formulieren
Vind je mijn formulieren niet mooi!
SPIP 1.8.2
#FORMULAIRE_FORUM
#FORMULAIRE_INSCRIPTION
Formulieren
#FORMULAIRE_INSCRIPTION
#FORMULAIRE_JOINDRE_DOCUMENT
#FORMULAIRE_JOINDRE_DOCUMENT
#FORMULAIRE_LOGIN
Formulieren
#FORMULAIRE_MOT_DE_PASSE
#FORMULAIRE_MOT_DE_PASSE
#FORMULAIRE_OUBLI
#FORMULAIRE_OUBLI
#FORMULAIRE_RECHERCHE
Formulieren
Vind je mijn formulieren niet mooi!
De zoekbakens en -lussen
#FORMULAIRE_SIGNATURE
De lus ARTICLES (artikelen)
Formulieren
Vind je mijn formulieren niet mooi!
#FORMULAIRE_SIGNATURE
#FORMULAIRE_SITE
Formulieren
Vind je mijn formulieren niet mooi!
#GET
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.9.1
#SET en #GET
#GRAND_TOTAL
De indeling in meerdere pagina’s
#HAUTEUR
De lus DOCUMENTS
#HAUTEUR
#HTML5
#HTML5
#HTTP_HEADER
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.9
#HTTP_HEADER
#ID_ARTICLE
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus FORUMS
#ID_ARTICLE
#ID_AUTEUR
De lus AUTEURS
#ID_BREVE
De lus FORUMS
#ID_DOCUMENT
De lus DOCUMENTS
#ID_DOCUMENT
#ID_FORUM
De lus FORUMS
#ID_GROUPE
De lus MOTS (trefwoorden)
#ID_LOGO_XXX
De #LOGO_XXX bakens
#ID_LOGO_XXX
#ID_MOT
De lus MOTS (trefwoorden)
#ID_PARENT
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
#ID_RUBRIQUE
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus FORUMS
De lus SITES (of SYNDICATION)
#ID_RUBRIQUE
#ID_SECTEUR
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus SITES (of SYNDICATION)
#ID_SECTEUR
#ID_SIGNATURE
#ID_SYNDIC
De lus FORUMS
De lus SITES (of SYNDICATION)
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
#ID_SYNDIC_ARTICLE
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
#ID_THREAD
De lus FORUMS
SPIP 1.8
#INCLURE
SPIP 1.9.1
Andere skeletten insluiten met <INCLURE>
#INFO_XXX
#INFO_XXX
#INSERT_HEAD
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.9.1
#INSERT_HEAD
#INSERT_HEAD_CSS
#INSERT_HEAD_CSS
#INTRODUCTION
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
#INTRODUCTION
#IP
De lus FORUMS
#LANG
Een meertalige site bouwen
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus AUTEURS
Tot de site behorende bakens
#LANG
#LANG_DIR
Een meertalige site bouwen
Tot de site behorende bakens
#LANG_DIR, #LANG_LEFT, #LANG_RIGHT
#LANG_LEFT
Een meertalige site bouwen
Tot de site behorende bakens
#LANG_DIR, #LANG_LEFT, #LANG_RIGHT
#LANG_RIGHT
Een meertalige site bouwen
Tot de site behorende bakens
#LANG_DIR, #LANG_LEFT, #LANG_RIGHT
#LARGEUR
De lus DOCUMENTS
#LARGEUR
#LESAUTEURS
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
#LESAUTEURS
#LISTE
#LISTE
#LOGIN_PRIVE
Formulieren
#LOGIN_PUBLIC
Formulieren
#LOGO_ARTICLE
De lus ARTICLES (artikelen)
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_ARTICLE
#LOGO_ARTICLE_NORMAL
De lus ARTICLES (artikelen)
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_ARTICLE
#LOGO_ARTICLE_NORMAL
#LOGO_ARTICLE_RUBRIQUE
De lus ARTICLES (artikelen)
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_ARTICLE
#LOGO_ARTICLE_RUBRIQUE
#LOGO_ARTICLE_SURVOL
De lus ARTICLES (artikelen)
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_ARTICLE
#LOGO_ARTICLE_SURVOL
#LOGO_AUTEUR
De lus AUTEURS
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_AUTEUR
#LOGO_AUTEUR_NORMAL
De lus AUTEURS
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_AUTEUR_NORMAL
#LOGO_AUTEUR_SURVOL
De lus AUTEURS
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_AUTEUR_SURVOL
#LOGO_BREVE
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_BREVE_RUBRIQUE
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_DOCUMENT
De lus DOCUMENTS
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_DOCUMENT
#LOGO_MOT
De lus MOTS (trefwoorden)
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_RUBRIQUE
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_RUBRIQUE_NORMAL
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_RUBRIQUE_SURVOL
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_SITE
De lus SITES (of SYNDICATION)
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_SITE_SPIP
Tot de site behorende bakens
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_SITE_SPIP
#LOGO_XXX
De #LOGO_XXX bakens
#MENU_LANG
Een meertalige site bouwen
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.7
#MENU_LANG, #MENU_LANG_ECRIRE
#MENU_LANG_ECRIRE
Een meertalige site bouwen
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.7
#MENU_LANG, #MENU_LANG_ECRIRE
#MESSAGE
#MIME_TYPE
De lus DOCUMENTS
#MIME_TYPE
Door SPIP herkende bestandsformaten
#MODELE
Modellen gebruiken
#NOM
De lus AUTEURS
De lus FORUMS
#NOM_SITE
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus AUTEURS
De lus FORUMS
De lus SITES (of SYNDICATION)
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
SPIP 1.7
#URL_SITE, #NOM_SITE
#NOM_SITE_SPIP
Tot de site behorende bakens
#NOM_SITE_SPIP
#NOTES
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus AUTEURS
#NOTES
#PAGINATION
SPIP 4.0
#PAGINATION
De indeling in meerdere pagina’s
_PAGINATION_NOMBRE_LIENS_MAX
_PAGINATION_NOMBRE_LIENS_MAX_ECRIRE
#PARAMETRES_FORUM
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus FORUMS
De lus SITES (of SYNDICATION)
SPIP 1.8
#PARAMETRES_FORUM
#PETITION
De lus ARTICLES (artikelen)
#PETITION
#PGP
De lus AUTEURS
#PIPELINE
SPIP 1.9.2
#PLUGIN
#PLUGIN
#POINTS
De zoekbakens en -lussen
#POPULARITE
De lus ARTICLES (artikelen)
#POPULARITE
De "populariteit" van een artikel
#POPULARITE_ABSOLUE
De "populariteit" van een artikel
#POPULARITE_MAX
De "populariteit" van een artikel
#POPULARITE_SITE
De "populariteit" van een artikel
#PRODUIRE
SPIP 3.0
#PRODUIRE
#PROFONDEUR
#PROFONDEUR
#PS
De lus ARTICLES (artikelen)
#PS
#PUBLIE
#PUBLIE
#PUCE
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.5
#PUCE
#RANG
#RANG
#RECHERCHE
De zoekbakens en -lussen
#REM
Tot de site behorende bakens
#REM
#SAUTER
#SAUTER
#SELF
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.8.2
#SELF
De indeling in meerdere pagina’s
#SESSION
#SESSION
#SESSION_SET
#SESSION_SET
#SESSION_SET
#SET
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.9.1
#SET en #GET
#SLOGAN_SITE_SPIP
#SLOGAN_SITE_SPIP
#SOURCE
SPIP 1.9
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
#SOUSTITRE
De lus ARTICLES (artikelen)
#SOUSTITRE
#SPIP_VERSION
SPIP 1.9.1
#SQUELETTE
SPIP 1.9.1
#SQUELETTE
#SURTITRE
De lus ARTICLES (artikelen)
#SURTITRE
#TAGS
SPIP 1.9
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
|afficher_tags
|copie_locale
#TAILLE
De lus DOCUMENTS
#TAILLE
#TEXTE
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus FORUMS
De lus MOTS (trefwoorden)
#TEXTE
#TITRE
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus FORUMS
De lus MOTS (trefwoorden)
De lus DOCUMENTS
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
#TITRE
#TOTAL_BOUCLE
De syntax van de lus (BOUCLE)
#TOTAL_BOUCLE
Resultaten weergeven in een tabelvorm
Het aantal reacties op een artikel weergeven
De indeling in meerdere pagina’s
#TOTAL_UNIQUE
SPIP 1.9.2
#TOTAL_UNIQUE
|unique
#TRI
{tri} en #TRI in lussen
#TYPE
De lus MOTS (trefwoorden)
#TYPE_DOCUMENT
De lus DOCUMENTS
#TYPE_DOCUMENT
Door SPIP herkende bestandsformaten
#URL_ACTION_AUTEUR
SPIP 1.9.2
#URL_ACTION_AUTEUR
#URL_ARTICLE
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
#URL_ARTICLE
|ancre_url
#URL_AUTEUR
De lus AUTEURS
#URL_AUTEUR
|ancre_url
#URL_BREVE
|ancre_url
#URL_DOCUMENT
De lus DOCUMENTS
#URL_DOCUMENT
|ancre_url
#URL_ECRIRE
#URL_ECRIRE
#URL_FORUM
De lus FORUMS
SPIP 1.8
|ancre_url
#URL_LOGOUT
Formulieren
#URL_MOT
De lus MOTS (trefwoorden)
|ancre_url
#URL_PAGE
Tot de site behorende bakens
#URL_PAGE
|ancre_url
#URL_RUBRIQUE
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
#URL_RUBRIQUE
|ancre_url
#URL_SITE
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus AUTEURS
De lus FORUMS
De lus SITES (of SYNDICATION)
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
SPIP 1.7
#URL_SITE, #NOM_SITE
|ancre_url
#URL_SITE_SPIP
Tot de site behorende bakens
#URL_SITE_SPIP
|ancre_url
#URL_SOURCE
SPIP 1.9
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
#URL_SYNDIC
De lus SITES (of SYNDICATION)
|ancre_url
#VAL
#VAL
#VALEUR
#CLE en #VALEUR
#VISITES
De lus ARTICLES (artikelen)
#VISITES
#_n:BALISE
#_n:BALISE

Filtres

!=={a}
| !=={a}
!={a}
De filters van SPIP
|!={a}
<={a}
De filters van SPIP
|<={a}
<{a}
De filters van SPIP
|<{a}
==={a}
|==={a}
=={a}
De filters van SPIP
|=={a}
>={a}
De filters van SPIP
|>={a}
>{a}
De filters van SPIP
|>{a}
?{sioui,sinon}
De filters van SPIP
|?
abs_url
De filters van SPIP
SPIP 1.8.2
|abs_url
affdate
De filters van SPIP
Datumbeheer
|affdate
affdate_court
De filters van SPIP
|affdate_court
affdate_debut_fin
|affdate_debut_fin
affdate_heure
|affdate_heure
affdate_jourcourt
De filters van SPIP
|affdate_jourcourt
affdate_mois_annee
De filters van SPIP
|affdate_mois_annee
afficher_enclosures
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
|afficher_enclosures
afficher_tags
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
|afficher_tags
ajouter_class
ajouter_class
alterner
De filters van SPIP
SPIP 1.8.2
Resultaten weergeven in een tabelvorm
|alterner
ancre_url
|ancre_url
annee
De filters van SPIP
|annee
antispam
|antispam
appliquer_filtre
|appliquer_filtre
appliquer_si_filtre
|appliquer_filtre
attribut_html
De filters van SPIP
Tekstfilters
De HTML meta-tags vullen van de pagina van een artikel
|attribut_html
balise_img
|balise_img
balise_img_svg
balise_svg
|balise_svg
charset2unicode
Tekstfilters
|charset2unicode
choixsiegal{val,sioui,sinon}
|choixsiegal
choixsivide{sioui,sinon}
|choixsivide
commuter_class
commuter_class
compacte
SPIP 1.9.2
|compacte
concat
SPIP 1.9.2
|concat
copie_locale
|copie_locale
couleur_eclaircir
Automatische kleuren
|couleur_*
couleur_eclaircir_si_foncee
Automatische kleuren
couleur_extraire
SPIP 1.9
Automatische kleuren
|couleur_*
couleur_extreme
Automatische kleuren
couleur_foncer
Automatische kleuren
|couleur_*
couleur_foncer_si_claire
Automatische kleuren
couleur_inverser
Automatische kleuren
couleur_saturation
SPIP 2.0
Automatische kleuren
couleur_web
SPIP 2.0
couper
De filters van SPIP
|couper
date_822
SPIP 1.9.2
|date_822
date_interface
|date_interface
date_iso
|date_iso
date_relative
Datumbeheer
|date_relative
debug
|debug
direction_css
Een meertalige site bouwen
SPIP 1.9.2
SPIP 1.9
|direction_css
div
De filters van SPIP
|div
echapper_tags
Tekstfilters
|echapper_tags
embarque_fichier
|embarque_fichier
embarque_src
|embarque_src
enclosure2microformat
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
entites_html
De filters van SPIP
|entites_html
et
|et
explode
|explode
extraire_attribut
De filters van SPIP
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
|extraire_attribut
extraire_balise
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
|extraire_balise
extraire_balises
|extraire_balises
extraire_date
|extraire_date
extraire_multi
|extraire_multi
filtrer_entites
|filtrer_entites
find
#ARRAY
|find
foreach
#ARRAY
|foreach
form_hidden
De filters van SPIP
|form_hidden
hauteur
De filters van SPIP
|hauteur
heures
De filters van SPIP
Datumbeheer
|heures
heures_minutes
|heures_minutes
icone
identifiant_slug
identifiant_slug
image_alpha
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
image_aplatir
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
|image_aplatir
image_flip_horizontal
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
image_flip_vertical
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
image_flou
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
image_format
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
image_gamma
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
image_graver
image_masque
SPIP 1.9.1
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
image_nb
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
image_passe_partout
|image_passe_partout
image_recadre
SPIP 1.9.2
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
|image_recadre
image_reduire
De lus DOCUMENTS
De filters van SPIP
SPIP 1.9
SPIP 1.8.2
SPIP 1.7
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
|image_reduire
image_reduire_par
SPIP 1.9
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
|image_reduire_par
image_renforcement
|image_renforcement
image_rotation
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
image_select
|image_select
image_sepia
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
image_typo
SPIP 1.9
Typografische afbeeldingen
implode
|implode
inserer_attribut
De filters van SPIP
SPIP 1.8.2
|inserer_attribut
is_null
|is_null
jour
De filters van SPIP
Datumbeheer
|jour
label_nettoyer
|label_nettoyer
label_ponctuer
|label_ponctuer
largeur
De filters van SPIP
|largeur
liens_absolus
De filters van SPIP
SPIP 1.8.2
Tekstfilters
|liens_absolus
liens_ouvrants
De filters van SPIP
Tekstfilters
|liens_ouvrants
lien_ou_expose
|lien_ou_expose
lignes_longues
Tekstfilters
|lignes_longues
match
De filters van SPIP
|match
microformat2enclosure
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
minutes
De filters van SPIP
Datumbeheer
|minutes
modulo
De filters van SPIP
|modulo
moins
De filters van SPIP
|moins
mois
De filters van SPIP
Datumbeheer
|mois
mult
De filters van SPIP
|mult
nom_jour
De filters van SPIP
Datumbeheer
|nom_jour
nom_mois
De filters van SPIP
Datumbeheer
|nom_mois
non
|non
normaliser_date
|normaliser_date
ou
|ou
oui
|oui
paragrapher
|paragrapher
parametre_url
De filters van SPIP
|parametre_url
picker_selected
|picker_selected
plus
De filters van SPIP
|plus
print
|print
PtoBR
De filters van SPIP
Tekstfilters
|PtoBR
push
#ARRAY
|push
recuperer_numero
|recuperer_numero
replace
De filters van SPIP
|replace
safehtml
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
Tekstfilters
|safehtml
saison
De filters van SPIP
Datumbeheer
|saison
secondes
De filters van SPIP
Datumbeheer
|secondes
set
|set
setenv
|setenv
singulier_ou_pluriel
|singulier_ou_pluriel
sinon
De filters van SPIP
SPIP 1.6
|sinon
sinon_interdire_acces
|sinon_interdire_acces
supprimer_class
supprimer_class
supprimer_numero
De filters van SPIP
SPIP 1.3
Sorteren op datum of is er een voorgeschreven volgorde?
|supprimer_numero
supprimer_tags
De filters van SPIP
Tekstfilters
De HTML meta-tags vullen van de pagina van een artikel
|supprimer_tags
supprimer_timestamp
|supprimer_timestamp
table_valeur
#ARRAY
|table_valeur
tags2dcsubject
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
taille_en_octets
De lus DOCUMENTS
De filters van SPIP
|taille_en_octets
test_espace_prive
|test_espace_prive
textebrut
De filters van SPIP
Tekstfilters
De HTML meta-tags vullen van de pagina van een artikel
|textebrut
texte_backend
De filters van SPIP
SPIP 1.7
Tekstfilters
|texte_backend
texte_script
De filters van SPIP
Tekstfilters
|texte_script
timestamp
|timestamp
traduire_nom_langue
Een meertalige site bouwen
De filters van SPIP
|traduire_nom_langue
unique
De filters van SPIP
#TOTAL_UNIQUE
|unique
url_absolue
De filters van SPIP
SPIP 1.8.2
|url_absolue
url_absolue_css
SPIP 1.9.2
|url_absolue_css
vider_attribut
|vider_attribut
wrap
|wrap
xou
|xou

Constantes et Personnalisation

$GLOBALS[’ouvre_ref’]
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
$GLOBALS[’class_spip’]
SPIP 2.0
$GLOBALS[’class_spip_plus’]
SPIP 2.0
$GLOBALS[’controler_dates_rss’]
$GLOBALS[’controler_dates_rss’]
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
$GLOBALS[’debut_date_publication’]
SPIP 2.0
$GLOBALS[’debut_gras’]
SPIP 2.0
$GLOBALS[’debut_intertitre’]
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
$GLOBALS[’debut_italique’]
SPIP 2.0
$GLOBALS[’dossier_squelettes’]
Waar plaats ik mijn aangepaste skeletten?
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
$GLOBALS[’ferme_note’]
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
$GLOBALS[’ferme_ref’]
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
$GLOBALS[’filtrer_javascript’]
$GLOBALS[’filtrer_javascript’]
$GLOBALS[’fin_gras’]
SPIP 2.0
$GLOBALS[’fin_intertitre’]
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
$GLOBALS[’fin_italique’]
SPIP 2.0
$GLOBALS[’flag_preserver’]
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
$GLOBALS[’forcer_lang’]
Een meertalige site bouwen
SPIP 1.7
$GLOBALS[’ignore_auth_http’]
$GLOBALS[’ignore_auth_http’]
$GLOBALS[’ligne_horizontale’]
SPIP 1.6
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
$GLOBALS[’nombre_de_logs’]
$GLOBALS[’nombre_de_logs’]
$GLOBALS[’ouvre_note’]
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
$GLOBALS[’puce’]
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
$GLOBALS[’spip_header_silencieux’]
$GLOBALS[’spip_header_silencieux’]
$GLOBALS[’taille_des_logs’]
$GLOBALS[’taille_des_logs’]
$GLOBALS[’type_urls’]
Aangepaste URL’s gebruiken
$GLOBALS[’url_glossaire_externe’]
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
$GLOBALS[’marqueur’]
$GLOBALS[’marqueur’]
$GLOBALS[’medias_liste_champs’]
$GLOBALS[’medias_liste_champs’]
_AUTEURS_DELAI_REJET_NOUVEAU
_AUTEURS_DELAI_REJET_NOUVEAU
_AUTOBR
_AUTOBR
_AUTO_SELECTION_RUBRIQUE
_AUTO_SELECTION_RUBRIQUE
_BOUCLE_PROFILER
_BOUCLE_PROFILER
_CACHE_CONTEXTES_AJAX
_CACHE_CONTEXTES_AJAX
_CACHE_PROFONDEUR_STOCKAGE
_CACHE_PROFONDEUR_STOCKAGE
_CNIL_PERIODE
_CNIL_PERIODE
_COMPORTEMENT_HISTORIQUE_IMG_DOC_EMB
_COMPORTEMENT_HISTORIQUE_IMG_DOC_EMB
_CONTEXTE_IGNORE_LISTE_VARIABLES
_COOKIE_PATH
SPIP 1.7
_COUPER_SUITE
_COUPER_SUITE
_DATA_SOURCE_MAX_SIZE
_DATA_SOURCE_MAX_SIZE
_DEBUG_AUTORISER
API « autoriser »
_DEBUG_SLOW_QUERIES
_DEBUG_SLOW_QUERIES
_DEV_PLUGINS
_DEV_VERSION_SPIP_COMPAT
_DEV_VERSION_SPIP_COMPAT
_DIRECT_CRON_FORCE
_DIRECT_CRON_FORCE
_DIR_PLUGINS_AUTO
_DIR_PLUGINS_AUTO
_DIR_PLUGINS_SUPPL
_DIR_PLUGINS_SUPPL
_DOC_MAX_SIZE
_DOC_MAX_SIZE
_EXTRAIRE_LIENS
_EXTRAIRE_LIENS
_HEADER_COMPOSED_BY
_HEADER_COMPOSED_BY
_HTML_BG_CRON_FORCE
_HTML_BG_CRON_FORCE
_HTML_BG_CRON_INHIB
_HTML_BG_CRON_INHIB
_ID_WEBMESTRES
Het statuut van de auteur in SPIP
_ID_WEBMESTRES
_IMAGE_TAILLE_MINI_AUTOLIEN
_IMAGE_TAILLE_MINI_AUTOLIEN
_IMG_GD_MAX_PIXELS
_IMG_GD_MAX_PIXELS
_IMG_GD_QUALITE
_IMG_GD_QUALITE
_IMG_MAX_HEIGHT
_IMG_MAX_HEIGHT
_IMG_MAX_SIZE
_IMG_MAX_SIZE
_IMG_MAX_WIDTH
_IMG_MAX_WIDTH
_INC_DISTANT_MAX_SIZE
_INC_DISTANT_MAX_SIZE
_INTERDIRE_AUTEUR_MEME_EMAIL
_INTERDIRE_AUTEUR_MEME_EMAIL
_INTERDIRE_COMPACTE_HEAD_ECRIRE
Hulp bij het debuggen van skeletten
_INTERVALLE_REVISIONS
_INTERVALLE_REVISIONS
_INTRODUCTION_SUITE
_INTRODUCTION_SUITE
_JS_ASYNC_LOAD
_LANGUE_PAR_DEFAUT
_LANGUE_PAR_DEFAUT
_LARGEUR_MODE_IMAGE
_LARGEUR_MODE_IMAGE
_LOGIN_TROP_COURT
_LOGIN_TROP_COURT
_LOGO_MAX_HEIGHT
_LOGO_MAX_HEIGHT
_LOGO_MAX_SIZE
_LOGO_MAX_SIZE
_LOGO_MAX_WIDTH
_LOGO_MAX_WIDTH
_LOGO_RUBRIQUE_DESACTIVER_HERITAGE
_LOGO_RUBRIQUE_DESACTIVER_HERITAGE
_LOG_FILELINE
_LOG_FILELINE
_LOG_FILTRE_GRAVITE
_LOG_FILTRE_GRAVITE
_MAX_ART_AFFICHES
_MAX_ART_AFFICHES
_MAX_LOG
_MAX_LOG
_MAX_MOTS_LISTE
_MAX_MOTS_LISTE
_MAX_NB_SESSIONS_OUVERTES
_MAX_NB_SESSIONS_OUVERTES
_MOTS_CREATION_RETOUR_MOT_CREE
_MOTS_CREATION_RETOUR_MOT_CREE
_NB_SESSIONS_MAX
_NB_SESSIONS_MAX
_NOM_IMG_PACK
_NOM_IMG_PACK
_NOM_PERMANENTS_ACCESSIBLES
_NOM_PERMANENTS_ACCESSIBLES
_NOM_PERMANENTS_INACCESSIBLES
_NOM_PERMANENTS_INACCESSIBLES
_NOM_TEMPORAIRES_ACCESSIBLES
_NOM_TEMPORAIRES_ACCESSIBLES
_NOM_TEMPORAIRES_INACCESSIBLES
_NOM_TEMPORAIRES_INACCESSIBLES
_NOTES_FERME_NOTE
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
_NOTES_OUVRE_NOTE en _NOTES_FERME_NOTE
_NOTES_FERME_REF
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
_NOTES_OUVRE_REF en _NOTES_FERME_REF
_NOTES_OUVRE_NOTE
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
_NOTES_OUVRE_NOTE en _NOTES_FERME_NOTE
_NOTES_OUVRE_REF
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
_NOTES_OUVRE_REF en _NOTES_FERME_REF
_NO_CACHE
Hulp bij het debuggen van skeletten
_PAGINATION_NOMBRE_LIENS_MAX
_PAGINATION_NOMBRE_LIENS_MAX
_PAGINATION_NOMBRE_LIENS_MAX_ECRIRE
_PAGINATION_NOMBRE_LIENS_MAX_ECRIRE
_PASS_LONGUEUR_MINI
_PASS_LONGUEUR_MINI
_PERIODE_SYNDICATION
_PERIODE_SYNDICATION
_PERIODE_SYNDICATION_SUSPENDUE
_PERIODE_SYNDICATION_SUSPENDUE
_PREVIEW_TOKEN
_PREVIEW_TOKEN
_RECHERCHE_MIN_CAR
_RECHERCHE_MIN_CAR
_RENOUVELLE_ALEA
_RENOUVELLE_ALEA
_SERVEUR_SIGNATURE_ACCEPTE_LOCATION_APRES_COOKIE
_SERVEUR_SIGNATURE_ACCEPTE_LOCATION_APRES_COOKIE
_SERVEUR_SOFTWARE_ACCEPTE_LOCATION_APRES_COOKIE
_SERVEUR_SOFTWARE_ACCEPTE_LOCATION_APRES_COOKIE
_SPIP_SELECT_RUBRIQUES
_SPIP_SELECT_RUBRIQUES
_STATS_INHIB_COMPTER_VISITES_AFFICHAGE_ENTETES_FINAL
_STATS_INHIB_COMPTER_VISITES_AFFICHAGE_ENTETES_FINAL
_STATUS_REDIRECTION_VIRTUEL
_STATUS_REDIRECTION_VIRTUEL
_STATUT_AUTEUR_CREATION
_STATUT_AUTEUR_CREATION
_SVP_PAQUET_MAX_SIZE
_SVP_PAQUET_MAX_SIZE
_SYNDICATION_MAX_ITEMS
_SYNDICATION_MAX_ITEMS
_TAGS_NOM_AUTEUR
_TAGS_NOM_AUTEUR
_TEST_EMAIL_DEST
_TEST_EMAIL_DEST
_TITRER_DOCUMENTS
_TITRER_DOCUMENTS
_TRI_ARTICLES_RUBRIQUE
_TRI_ARTICLES_RUBRIQUE