Woordenlijst

Boucles

Boucle récursive
Recursieve lussen
BOUCLE(ARTICLES)
Mijn eerste skelet
De lus ARTICLES (artikelen)
#ACCEPTER_FORUM
#CHAPO
#DATE
#DATE_MODIF, #DATE_REDAC
#DESCRIPTIF
#FORMULAIRE_FORUM
#FORMULAIRE_SIGNATURE
#ID_ARTICLE
#ID_RUBRIQUE
#ID_SECTEUR
#INTRODUCTION
#LANG
#LESAUTEURS
#LOGO_ARTICLE
#LOGO_ARTICLE_RUBRIQUE
#NOTES
#PARAMETRES_FORUM
#PETITION
#POPULARITE
#PS
#SOUSTITRE
#SURTITRE
#TEXTE
#TITRE
#URL_ARTICLE
#URL_RUBRIQUE
#URL_SITE, #NOM_SITE
#VISITES
Joins (koppelingen) tussen tabellen
{branche}
{date}
{id_article}
{id_auteur}
{id_groupe}
{id_mot}
{id_rubrique}
{id_secteur}
{lang}
{origine_traduction}
{pagination}
{recherche}
{si ...}
{titre_mot}, {type_mot}
{tout}
{traduction}
BOUCLE(AUTEURS)
De lus AUTEURS
#BIO
#EMAIL
#FORMULAIRE_ECRIRE_AUTEUR
#LOGO_AUTEUR
#LOGO_AUTEUR_NORMAL
#LOGO_AUTEUR_SURVOL
#URL_AUTEUR
{pagination}
{si ...}
{tout}
BOUCLE(BREVES)
De lus BREVES (nieuwsberichten)
#DATE
{pagination}
{si ...}
{tout}
BOUCLE(CONDITION)
De lus CONDITION
BOUCLE(DATA)
De iterators van SPIP - de lus (DATA)
Voorbeelden met BOUCLE(DATA)
Twee eenvoudige iterators: lijsten en opsommingen
De lus DATA
BOUCLE(DOCUMENTS)
De lus DOCUMENTS
#CREDITS
#DATE
#DISTANT
#EMBED_DOCUMENT
#EXTENSION
#FICHIER
#HAUTEUR
#ID_DOCUMENT
#LARGEUR
#LOGO_DOCUMENT
#MIME_TYPE
#TAILLE
#TYPE_DOCUMENT
#URL_DOCUMENT
Door SPIP herkende bestandsformaten
Joins (koppelingen) tussen tabellen
{carre}
{carre}
{pagination}
{par rang_lien}
{paysage}
{portrait}
{si ...}
{tout}
{vu}
|env_to_params
BOUCLE(FORUMS)
De lus FORUMS
#DATE
#EMAIL
{pagination}
{si ...}
{tout}
BOUCLE(GROUPES_MOTS)
De lus MOTS (trefwoorden)
SPIP 1.5
{id_mot}
{pagination}
{si ...}
BOUCLE(HIERARCHIE)
De lus HIERARCHIE
#URL_RUBRIQUE
{si ...}
BOUCLE(MOTS)
De lus MOTS (trefwoorden)
Joins (koppelingen) tussen tabellen
{id_mot}
{pagination}
{si ...}
{tout}
BOUCLE(RUBRIQUES)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
#DATE
#ID_SECTEUR
#PROFONDEUR
#URL_RUBRIQUE
{noeud}
{pagination}
{profondeur}
{si ...}
{tout}
BOUCLE(SIGNATURES)
De lus SIGNATURES (ondertekeningen)
#EMAIL
{pagination}
{si ...}
BOUCLE(SITES)
De lus SITES (of SYNDICATION)
{pagination}
{si ...}
BOUCLE(SYNDIC_ARTICLES)
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
#DATE
{pagination}
{si ...}
|afficher_enclosures
|afficher_tags

Critères

! opérateur logique
{!voorwaarde operator waarde}
{voorwaarde !operator waarde}
 ? critère conditionnel
{voorwaarde ?operator waarde}
{voorwaarde ?}
ad_email
De lus SIGNATURES (ondertekeningen)
age
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
Datumbeheer
Artikelen ouder dan één jaar niet weergeven
age_modif
Datumbeheer
age_redac
Datumbeheer
Artikelen ouder dan één jaar niet weergeven
age_relatif
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
Datumbeheer
ajax
SPIP 2.0
{ajax} voor insluitingen (inclure)
annee_relatif
Datumbeheer
SPIP 1.6
branche
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
SPIP 1.4
{branche}
carre
{carre}
{carre}
collecte
{collecte}
date
De lus ARTICLES (artikelen)
{date}
debut_...
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
De indeling in meerdere pagina’s
distant
De lus DOCUMENTS
doublons
De lus DOCUMENTS
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
{doublons}
env
exclus
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
extension
De lus DOCUMENTS
Door SPIP herkende bestandsformaten
feuille
{feuille}
fragment
SPIP 1.9.1
fusion
SPIP1.9.2
{fusion sql_veld}
fusion_supprimer
{fusion_supprimer}
id_?
{id_ ?}
id_article
Een skelet, meerdere artikelen...
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus AUTEURS
De lus FORUMS
De lus MOTS (trefwoorden)
De lus DOCUMENTS
De lus SIGNATURES (ondertekeningen)
De lus HIERARCHIE
{id_article}
id_auteur
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus AUTEURS
SPIP 1.7
{id_auteur}
id_breve
De lus BREVES (nieuwsberichten)
De lus FORUMS
De lus MOTS (trefwoorden)
De lus DOCUMENTS
id_document
De lus DOCUMENTS
id_enfant
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus FORUMS
id_forum
De lus FORUMS
De lus MOTS (trefwoorden)
id_groupe
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus BREVES (nieuwsberichten)
De lus FORUMS
De lus MOTS (trefwoorden)
De lus SITES (of SYNDICATION)
{id_groupe}
id_mot
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus BREVES (nieuwsberichten)
De lus FORUMS
De lus MOTS (trefwoorden)
De lus SITES (of SYNDICATION)
{id_mot}
id_parent
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus FORUMS
id_rubrique
Een rubriek
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus BREVES (nieuwsberichten)
De lus FORUMS
De lus MOTS (trefwoorden)
De lus DOCUMENTS
De lus SITES (of SYNDICATION)
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
De lus HIERARCHIE
{id_rubrique}
id_secteur
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus FORUMS
De lus SITES (of SYNDICATION)
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
De resultaten van een zoekopdracht per hoofdrubriek weergeven
{id_secteur}
id_signature
De lus SIGNATURES (ondertekeningen)
id_syndic
De lus FORUMS
De lus MOTS (trefwoorden)
De lus SITES (of SYNDICATION)
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
id_syndic_article
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
id_thread
De lus FORUMS
SPIP 1.8
inverse
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
SPIP 1.9
{inverse}
{par ...}
jour_relatif
Datumbeheer
SPIP 1.6
lang
Een meertalige site bouwen
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus BREVES (nieuwsberichten)
De lus AUTEURS
{lang}
lang_select
Een meertalige site bouwen
De lus AUTEURS
SPIP 1.7
LIKE
{voorwaarde LIKE waarde}
logo
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
meme_parent
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus FORUMS
mode
De lus DOCUMENTS
moderation
De lus SITES (of SYNDICATION)
mois_relatif
Datumbeheer
SPIP 1.6
noeud
{noeud}
nom_email
De lus SIGNATURES (ondertekeningen)
origine_traduction
Een meertalige site bouwen
De lus ARTICLES (artikelen)
{origine_traduction}
pagination
SPIP 1.9.1
De indeling in meerdere pagina’s
{pagination}
par ...
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
SPIP 1.8.2
Artikelen alfabetisch sorteren, maar één bepaald artikel eerst
{inverse}
{par ...}
par hasard
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
{par ...}
par num ...
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
SPIP 1.3
Sorteren op datum of is er een voorgeschreven volgorde?
{inverse}
{par ...}
par points
De zoekbakens en -lussen
De resultaten van een zoekopdracht per hoofdrubriek weergeven
{par ...}
par_ordre_liste
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
{par_ordre_liste...}
paysage
{paysage}
plat
De lus FORUMS
Het aantal reacties op een artikel weergeven
portrait
{portrait}
profondeur
{profondeur}
racine
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
rang_lien
{par rang_lien}
recherche
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus BREVES (nieuwsberichten)
De zoekbakens en -lussen
De resultaten van een zoekopdracht per hoofdrubriek weergeven
{recherche}
si ...
De lus CONDITION
{si ...}
statut
De lus ARTICLES (artikelen)
SPIP 1.8.2
syndication
De lus SITES (of SYNDICATION)
titre
De lus MOTS (trefwoorden)
Sorteren op datum of is er een voorgeschreven volgorde?
titre_mot
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus BREVES (nieuwsberichten)
De lus FORUMS
De lus SITES (of SYNDICATION)
{titre_mot}, {type_mot}
tous
{tous}
{tout}
tout
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus BREVES (nieuwsberichten)
De lus AUTEURS
De lus FORUMS
De lus MOTS (trefwoorden)
SPIP 1.7
{tous}
{tout}
traduction
Een meertalige site bouwen
De lus ARTICLES (artikelen)
{traduction}
tri
{tri} en #TRI in lussen
type
De lus MOTS (trefwoorden)
type_mot
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus BREVES (nieuwsberichten)
De lus FORUMS
De lus SITES (of SYNDICATION)
{titre_mot}, {type_mot}
unique
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
url
SPIP 1.7
vu
{vu}
where
{where}
{"inter"}
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
{a, n-b}
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
{a,b}
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
{a/b}
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
{n-a, b}
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
{xxxx IN a,b,c,d,....}
Voorwaarden die op alle lussen kunnen worden toegepast
{voorwaarde IN waarde1, waarde2[, waarde3,..., waardeN]}

Balises

#ACCEPTER_FORUM
#ACCEPTER_FORUM
#AIDER
#AIDER
De online hulp uitbreiden
#ANCRE_PAGINATION
#ANCRE_PAGINATION
De indeling in meerdere pagina’s
#ARRAY
SPIP1.9.2
#ARRAY
#FOREACH
#LISTE
|explode
|find
|foreach
|implode
|print
|push
|table_valeur
#AUTORISER
#AUTORISER
#SESSION
Het statuut van de auteur in SPIP
#BIO
De lus AUTEURS
#BIO
#BOUTON_ACTION
#BOUTON_ACTION
#CACHE
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.9
#CACHE
#CHAMP_SQL
#CHAMP_SQL
#CHAPO
De lus ARTICLES (artikelen)
#CHAPO
#CHARSET
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.5
#CHARSET
#CHEMIN
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.9
#CHEMIN
#CHEMIN_IMAGE
#CHEMIN_IMAGE
#CLE
#CLE en #VALEUR
#COMPTEUR_BOUCLE
De syntax van de lus (BOUCLE)
#COMPTEUR_BOUCLE
Resultaten weergeven in een tabelvorm
|alterner
#CONFIG
SPIP 1.9
#CONFIG
#CONST
#CONST
#CREDITS
#CREDITS
#DATE
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus BREVES (nieuwsberichten)
De lus FORUMS
De lus DOCUMENTS
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
De lus SIGNATURES (ondertekeningen)
Datumbeheer
SPIP 1.7
#DATE
|annee
#DATE_MODIF
De lus ARTICLES (artikelen)
Datumbeheer
SPIP 1.5
#DATE_MODIF, #DATE_REDAC
#DATE_NOUVEAUTES
Datumbeheer
SPIP 1.6
#DATE_NOUVEAUTES
#DATE_REDAC
De lus ARTICLES (artikelen)
Datumbeheer
#DATE_MODIF, #DATE_REDAC
#DESCRIPTIF
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus MOTS (trefwoorden)
De lus DOCUMENTS
De lus SITES (of SYNDICATION)
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
#DESCRIPTIF
#DESCRIPTIF_SITE_SPIP
Tot de site behorende bakens
#DESCRIPTIF_SITE_SPIP
#DISTANT
De lus DOCUMENTS
#DISTANT
#DOSSIER_SQUELETTE
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.8.2
#DOSSIER_SQUELETTE
#DOUBLONS
#DOUBLONS
#EDIT
SPIP1.9.2
#EDIT
#EDITABLE
#EDITABLE
#EMAIL
De lus AUTEURS
De lus FORUMS
De lus SIGNATURES (ondertekeningen)
#EMAIL
#EMAIL_WEBMASTER
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.5
#EMAIL_WEBMASTER
#EMBED_DOCUMENT
De lus DOCUMENTS
#EMBED_DOCUMENT
#ENV
Tot de site behorende bakens
#BAKEN* en #BAKEN**
#ENV
|is_null
#EVAL
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.9
#EVAL
#EXPOSE
SPIP 1.8.2
Een onderscheidende weergave voor een titel in een lijst
#EXTENSION
De lus DOCUMENTS
#EXTENSION
Door SPIP herkende bestandsformaten
#FICHIER
De lus DOCUMENTS
#FICHIER
#FILTRE
#FILTRE
#FOREACH
#ARRAY
#FOREACH
|foreach
#FORM
#FORM
#FORMULAIRE
Formulieren
Vind je mijn formulieren niet mooi!
Bijvoorbeeld CVT formulieren
De CVT formulieren van SPIP
Formulieren uit het privé gedeelte gebruiken op de publieke site
#FORMULAIRE_ADMIN
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.5
#FORMULAIRE_ADMIN
#FORMULAIRE_ECRIRE_AUTEUR
De lus AUTEURS
Formulieren
Vind je mijn formulieren niet mooi!
SPIP 1.4
#FORMULAIRE_ECRIRE_AUTEUR
#FORMULAIRE_FORUM
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus BREVES (nieuwsberichten)
De lus FORUMS
De lus SITES (of SYNDICATION)
Formulieren
Vind je mijn formulieren niet mooi!
SPIP 1.8.2
#FORMULAIRE_FORUM
#FORMULAIRE_INSCRIPTION
Formulieren
#FORMULAIRE_INSCRIPTION
#FORMULAIRE_JOINDRE_DOCUMENT
#FORMULAIRE_JOINDRE_DOCUMENT
#FORMULAIRE_LOGIN
Formulieren
#FORMULAIRE_MOT_DE_PASSE
#FORMULAIRE_MOT_DE_PASSE
#FORMULAIRE_OUBLI
#FORMULAIRE_OUBLI
#FORMULAIRE_RECHERCHE
Formulieren
Vind je mijn formulieren niet mooi!
De zoekbakens en -lussen
#FORMULAIRE_SIGNATURE
De lus ARTICLES (artikelen)
Formulieren
Vind je mijn formulieren niet mooi!
#FORMULAIRE_SIGNATURE
#FORMULAIRE_SITE
Formulieren
Vind je mijn formulieren niet mooi!
#GET
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.9.1
#SET en #GET
#GRAND_TOTAL
De indeling in meerdere pagina’s
#HAUTEUR
De lus DOCUMENTS
#HAUTEUR
#HTML5
#HTML5
#HTTP_HEADER
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.9
#HTTP_HEADER
#ID_ARTICLE
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus FORUMS
De lus SIGNATURES (ondertekeningen)
#ID_ARTICLE
#ID_AUTEUR
De lus AUTEURS
#ID_BREVE
De lus BREVES (nieuwsberichten)
De lus FORUMS
#ID_DOCUMENT
De lus DOCUMENTS
#ID_DOCUMENT
#ID_FORUM
De lus FORUMS
#ID_GROUPE
De lus MOTS (trefwoorden)
#ID_MOT
De lus MOTS (trefwoorden)
#ID_PARENT
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
#ID_RUBRIQUE
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus BREVES (nieuwsberichten)
De lus FORUMS
De lus SITES (of SYNDICATION)
#ID_RUBRIQUE
#ID_SECTEUR
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus SITES (of SYNDICATION)
#ID_SECTEUR
#ID_SIGNATURE
De lus SIGNATURES (ondertekeningen)
#ID_SYNDIC
De lus FORUMS
De lus SITES (of SYNDICATION)
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
#ID_SYNDIC_ARTICLE
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
#ID_THREAD
De lus FORUMS
SPIP 1.8
#INCLURE
SPIP 1.9.1
Andere skeletten insluiten met <INCLURE>
#INFO_XXX
#INFO_XXX
#INSERT_HEAD
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.9.1
#INSERT_HEAD
#INSERT_HEAD_CSS
#INSERT_HEAD_CSS
#INTRODUCTION
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus BREVES (nieuwsberichten)
#INTRODUCTION
De HTML meta-tags vullen van de pagina van een artikel
#IP
De lus FORUMS
#LANG
Een meertalige site bouwen
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus BREVES (nieuwsberichten)
De lus AUTEURS
Tot de site behorende bakens
#LANG
#LANG_DIR
Een meertalige site bouwen
Tot de site behorende bakens
#LANG_DIR, #LANG_LEFT, #LANG_RIGHT
#LANG_LEFT
Een meertalige site bouwen
Tot de site behorende bakens
#LANG_DIR, #LANG_LEFT, #LANG_RIGHT
#LANG_RIGHT
Een meertalige site bouwen
Tot de site behorende bakens
#LANG_DIR, #LANG_LEFT, #LANG_RIGHT
#LARGEUR
De lus DOCUMENTS
#LARGEUR
#LESAUTEURS
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
#LESAUTEURS
#LISTE
#LISTE
#LOGIN_PRIVE
Formulieren
#LOGIN_PUBLIC
Formulieren
#LOGO_ARTICLE
De lus ARTICLES (artikelen)
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_ARTICLE
#LOGO_ARTICLE_NORMAL
De lus ARTICLES (artikelen)
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_ARTICLE
#LOGO_ARTICLE_NORMAL
#LOGO_ARTICLE_RUBRIQUE
De lus ARTICLES (artikelen)
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_ARTICLE
#LOGO_ARTICLE_RUBRIQUE
#LOGO_ARTICLE_SURVOL
De lus ARTICLES (artikelen)
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_ARTICLE
#LOGO_ARTICLE_SURVOL
#LOGO_AUTEUR
De lus AUTEURS
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_AUTEUR
#LOGO_AUTEUR_NORMAL
De lus AUTEURS
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_AUTEUR_NORMAL
#LOGO_AUTEUR_SURVOL
De lus AUTEURS
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_AUTEUR_SURVOL
#LOGO_BREVE
De lus BREVES (nieuwsberichten)
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_BREVE_RUBRIQUE
De lus BREVES (nieuwsberichten)
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_DOCUMENT
De lus DOCUMENTS
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_DOCUMENT
#LOGO_MOT
De lus MOTS (trefwoorden)
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_RUBRIQUE
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_RUBRIQUE_NORMAL
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_RUBRIQUE_SURVOL
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_SITE
De lus SITES (of SYNDICATION)
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_SITE_SPIP
Tot de site behorende bakens
De #LOGO_XXX bakens
#LOGO_SITE_SPIP
#LOGO_XXX
De #LOGO_XXX bakens
#MENU_LANG
Een meertalige site bouwen
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.7
#MENU_LANG, #MENU_LANG_ECRIRE
#MENU_LANG_ECRIRE
Een meertalige site bouwen
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.7
#MENU_LANG, #MENU_LANG_ECRIRE
#MESSAGE
De lus SIGNATURES (ondertekeningen)
#MIME_TYPE
De lus DOCUMENTS
#MIME_TYPE
Door SPIP herkende bestandsformaten
#MODELE
Modellen voor het opnemen van documenten en hun filters
Modellen gebruiken
#NOM
De lus AUTEURS
De lus FORUMS
De lus SIGNATURES (ondertekeningen)
#NOM_SITE
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus BREVES (nieuwsberichten)
De lus AUTEURS
De lus FORUMS
De lus SITES (of SYNDICATION)
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
De lus SIGNATURES (ondertekeningen)
SPIP 1.7
#URL_SITE, #NOM_SITE
#NOM_SITE_SPIP
Tot de site behorende bakens
#NOM_SITE_SPIP
#NOTES
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus BREVES (nieuwsberichten)
De lus AUTEURS
#NOTES
#PAGINATION
SPIP 4.0
#PAGINATION
De indeling in meerdere pagina’s
_PAGINATION_NOMBRE_LIENS_MAX
_PAGINATION_NOMBRE_LIENS_MAX_ECRIRE
#PARAMETRES_FORUM
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus BREVES (nieuwsberichten)
De lus FORUMS
De lus SITES (of SYNDICATION)
SPIP 1.8
#PARAMETRES_FORUM
#PETITION
De lus ARTICLES (artikelen)
#PETITION
#PGP
De lus AUTEURS
#PIPELINE
SPIP1.9.2
#PLUGIN
#PLUGIN
#POINTS
De zoekbakens en -lussen
#POPULARITE
De lus ARTICLES (artikelen)
#POPULARITE
De "populariteit" van een artikel
#POPULARITE_ABSOLUE
De "populariteit" van een artikel
#POPULARITE_MAX
De "populariteit" van een artikel
#POPULARITE_SITE
De "populariteit" van een artikel
#PRODUIRE
SPIP 3.0
#PRODUIRE
#PROFONDEUR
#PROFONDEUR
#PS
De lus ARTICLES (artikelen)
#PS
#PUBLIE
#PUBLIE
#PUCE
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.5
#PUCE
#RANG
#RANG
#RECHERCHE
De zoekbakens en -lussen
#REM
Tot de site behorende bakens
#REM
#SAUTER
#SAUTER
#SELF
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.8.2
#SELF
De indeling in meerdere pagina’s
#SESSION
#SESSION
#SESSION_SET
#SESSION_SET
#SESSION_SET
#SET
Tot de site behorende bakens
SPIP 1.9.1
#SET en #GET
#SLOGAN_SITE_SPIP
#SLOGAN_SITE_SPIP
#SOURCE
SPIP 1.9
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
#SOUSTITRE
De lus ARTICLES (artikelen)
#SOUSTITRE
#SPIP_VERSION
SPIP 1.9.1
#SQUELETTE
SPIP 1.9.1
#SQUELETTE
#SURTITRE
De lus ARTICLES (artikelen)
#SURTITRE
#TAGS
SPIP 1.9
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
|afficher_tags
|copie_locale
#TAILLE
De lus DOCUMENTS
#TAILLE
#TEXTE
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus BREVES (nieuwsberichten)
De lus FORUMS
De lus MOTS (trefwoorden)
#TEXTE
#TITRE
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
De lus BREVES (nieuwsberichten)
De lus FORUMS
De lus MOTS (trefwoorden)
De lus DOCUMENTS
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
#TITRE
#TOTAL_BOUCLE
De syntax van de lus (BOUCLE)
#TOTAL_BOUCLE
Resultaten weergeven in een tabelvorm
Het aantal reacties op een artikel weergeven
De indeling in meerdere pagina’s
#TOTAL_UNIQUE
SPIP1.9.2
#TOTAL_UNIQUE
|unique
#TRI
{tri} en #TRI in lussen
#TYPE
De lus MOTS (trefwoorden)
#TYPE_DOCUMENT
De lus DOCUMENTS
#TYPE_DOCUMENT
Door SPIP herkende bestandsformaten
#URL_ACTION_AUTEUR
SPIP1.9.2
#URL_ACTION_AUTEUR
#URL_ARTICLE
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
#URL_ARTICLE
|ancre_url
#URL_AUTEUR
De lus AUTEURS
#URL_AUTEUR
|ancre_url
#URL_BREVE
De lus BREVES (nieuwsberichten)
|ancre_url
#URL_DOCUMENT
De lus DOCUMENTS
#URL_DOCUMENT
|ancre_url
#URL_ECRIRE
#URL_ECRIRE
#URL_FORUM
De lus FORUMS
SPIP 1.8
|ancre_url
#URL_LOGOUT
Formulieren
#URL_MOT
De lus MOTS (trefwoorden)
|ancre_url
#URL_PAGE
Tot de site behorende bakens
#URL_PAGE
|ancre_url
#URL_RUBRIQUE
De lus RUBRIQUES (rubrieken)
#URL_RUBRIQUE
|ancre_url
#URL_SITE
De lus ARTICLES (artikelen)
De lus BREVES (nieuwsberichten)
De lus AUTEURS
De lus FORUMS
De lus SITES (of SYNDICATION)
De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)
De lus SIGNATURES (ondertekeningen)
SPIP 1.7
#URL_SITE, #NOM_SITE
|ancre_url
#URL_SITE_SPIP
Tot de site behorende bakens
#URL_SITE_SPIP
|ancre_url
#URL_SOURCE
SPIP 1.9
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
#URL_SYNDIC
De lus SITES (of SYNDICATION)
|ancre_url
#VAL
#VAL
#VALEUR
#CLE en #VALEUR
#VISITES
De lus ARTICLES (artikelen)
#VISITES
#_n:BALISE
#_n:BALISE

Filtres

!=={a}
| !=={a}
!={a}
De filters van SPIP
|!={a}
<={a}
De filters van SPIP
|<={a}
<{a}
De filters van SPIP
|<{a}
==={a}
|==={a}
=={a}
De filters van SPIP
|=={a}
>={a}
De filters van SPIP
|>={a}
>{a}
De filters van SPIP
|>{a}
?{sioui,sinon}
De filters van SPIP
|?
abs_url
De filters van SPIP
SPIP 1.8.2
|abs_url
affdate
De filters van SPIP
Datumbeheer
|affdate
affdate_court
De filters van SPIP
|affdate_court
affdate_debut_fin
|affdate_debut_fin
affdate_heure
|affdate_heure
affdate_jourcourt
De filters van SPIP
|affdate_jourcourt
affdate_mois_annee
De filters van SPIP
|affdate_mois_annee
afficher_enclosures
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
|afficher_enclosures
afficher_tags
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
|afficher_tags
ajouter_class
ajouter_class
alterner
De filters van SPIP
SPIP 1.8.2
Resultaten weergeven in een tabelvorm
|alterner
ancre_url
|ancre_url
annee
De filters van SPIP
|annee
antispam
|antispam
appliquer_filtre
|appliquer_filtre
appliquer_si_filtre
|appliquer_filtre
attribut_html
De filters van SPIP
Tekstfilters
De HTML meta-tags vullen van de pagina van een artikel
|attribut_html
balise_img
|balise_img
balise_svg
|balise_svg
charset2unicode
Tekstfilters
|charset2unicode
choixsiegal{val,sioui,sinon}
|choixsiegal
choixsivide{sioui,sinon}
|choixsivide
commuter_class
commuter_class
compacte
SPIP1.9.2
|compacte
concat
SPIP1.9.2
|concat
copie_locale
|copie_locale
couleur_eclaircir
Automatische kleuren
|couleur_*
couleur_eclaircir_si_foncee
Automatische kleuren
couleur_extraire
SPIP 1.9
Automatische kleuren
|couleur_*
couleur_extreme
Automatische kleuren
couleur_foncer
Automatische kleuren
|couleur_*
couleur_foncer_si_claire
Automatische kleuren
couleur_inverser
Automatische kleuren
couleur_saturation
SPIP 2.0
Automatische kleuren
couleur_web
SPIP 2.0
couper
De filters van SPIP
|couper
date_822
SPIP1.9.2
|date_822
date_interface
|date_interface
date_iso
|date_iso
date_relative
Datumbeheer
|date_relative
debug
|debug
direction_css
Een meertalige site bouwen
SPIP1.9.2
SPIP 1.9
|direction_css
div
De filters van SPIP
|div
echapper_tags
Tekstfilters
|echapper_tags
embarque_fichier
|embarque_fichier
embarque_src
|embarque_src
enclosure2microformat
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
entites_html
De filters van SPIP
|entites_html
et
|et
explode
|explode
extraire_attribut
De filters van SPIP
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
|extraire_attribut
extraire_balise
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
|extraire_balise
extraire_balises
|extraire_balises
extraire_date
|extraire_date
extraire_multi
|extraire_multi
filtrer_entites
|filtrer_entites
find
#ARRAY
|find
foreach
#ARRAY
|foreach
form_hidden
De filters van SPIP
|form_hidden
hauteur
De filters van SPIP
|hauteur
heures
De filters van SPIP
Datumbeheer
|heures
heures_minutes
|heures_minutes
icone
identifiant_slug
identifiant_slug
image_alpha
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
image_aplatir
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
|image_aplatir
image_flip_horizontal
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
image_flip_vertical
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
image_flou
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
image_gamma
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
image_graver
image_masque
SPIP 1.9.1
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
image_nb
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
image_passe_partout
|image_passe_partout
image_recadre
SPIP1.9.2
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
|image_recadre
image_reduire
De lus DOCUMENTS
De filters van SPIP
SPIP 1.9
SPIP 1.8.2
SPIP 1.7
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
|image_reduire
image_reduire_par
SPIP 1.9
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
|image_reduire_par
image_renforcement
|image_renforcement
image_rotation
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
image_select
|image_select
image_sepia
Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen
image_typo
SPIP 1.9
Typografische afbeeldingen
implode
|implode
inserer_attribut
De filters van SPIP
SPIP 1.8.2
|inserer_attribut
is_null
|is_null
jour
De filters van SPIP
Datumbeheer
|jour
justifier
De filters van SPIP
label_nettoyer
|label_nettoyer
label_ponctuer
|label_ponctuer
largeur
De filters van SPIP
|largeur
liens_absolus
De filters van SPIP
SPIP 1.8.2
Tekstfilters
|liens_absolus
liens_ouvrants
De filters van SPIP
Hyperlinks die een nieuw venster openen
Tekstfilters
|liens_ouvrants
lien_ou_expose
|lien_ou_expose
lignes_longues
Tekstfilters
|lignes_longues
match
De filters van SPIP
|match
microformat2enclosure
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
minutes
De filters van SPIP
Datumbeheer
|minutes
modulo
De filters van SPIP
|modulo
moins
De filters van SPIP
|moins
mois
De filters van SPIP
Datumbeheer
|mois
mult
De filters van SPIP
|mult
nom_jour
De filters van SPIP
Datumbeheer
|nom_jour
nom_mois
De filters van SPIP
Datumbeheer
|nom_mois
non
|non
normaliser_date
|normaliser_date
ou
|ou
oui
|oui
paragrapher
|paragrapher
parametre_url
De filters van SPIP
|parametre_url
picker_selected
|picker_selected
plus
De filters van SPIP
|plus
print
|print
PtoBR
De filters van SPIP
Tekstfilters
|PtoBR
push
#ARRAY
|push
recuperer_numero
|recuperer_numero
replace
De filters van SPIP
|replace
safehtml
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
Tekstfilters
|safehtml
saison
De filters van SPIP
Datumbeheer
|saison
secondes
De filters van SPIP
Datumbeheer
|secondes
set
|set
setenv
|setenv
singulier_ou_pluriel
|singulier_ou_pluriel
sinon
De filters van SPIP
SPIP 1.6
|sinon
sinon_interdire_acces
|sinon_interdire_acces
supprimer_class
supprimer_class
supprimer_numero
De filters van SPIP
SPIP 1.3
Sorteren op datum of is er een voorgeschreven volgorde?
|supprimer_numero
supprimer_tags
De filters van SPIP
Tekstfilters
|supprimer_tags
supprimer_timestamp
|supprimer_timestamp
table_valeur
#ARRAY
|table_valeur
tags2dcsubject
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
taille_en_octets
De lus DOCUMENTS
De filters van SPIP
|taille_en_octets
test_espace_prive
|test_espace_prive
textebrut
De filters van SPIP
Tekstfilters
De HTML meta-tags vullen van de pagina van een artikel
|textebrut
texte_backend
De filters van SPIP
SPIP 1.7
Tekstfilters
|texte_backend
texte_script
De filters van SPIP
Tekstfilters
|texte_script
timestamp
|timestamp
traduire_nom_langue
Een meertalige site bouwen
De filters van SPIP
|traduire_nom_langue
unique
De filters van SPIP
#TOTAL_UNIQUE
|unique
url_absolue
De filters van SPIP
SPIP 1.8.2
|url_absolue
url_absolue_css
SPIP1.9.2
|url_absolue_css
vider_attribut
|vider_attribut
wrap
|wrap
xou
|xou

Constantes et Personnalisation

$GLOBALS[’ouvre_ref’]
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
$GLOBALS[’class_spip’]
SPIP 2.0
$GLOBALS[’class_spip_plus’]
SPIP 2.0
$GLOBALS[’controler_dates_rss’]
$GLOBALS[’controler_dates_rss’]
De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)
$GLOBALS[’debut_date_publication’]
SPIP 2.0
$GLOBALS[’debut_gras’]
SPIP 2.0
$GLOBALS[’debut_intertitre’]
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
$GLOBALS[’debut_italique’]
SPIP 2.0
$GLOBALS[’dossier_squelettes’]
Waar plaats ik mijn aangepaste skeletten?
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
$GLOBALS[’ferme_note’]
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
$GLOBALS[’ferme_ref’]
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
$GLOBALS[’filtrer_javascript’]
$GLOBALS[’filtrer_javascript’]
$GLOBALS[’fin_gras’]
SPIP 2.0
$GLOBALS[’fin_intertitre’]
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
$GLOBALS[’fin_italique’]
SPIP 2.0
$GLOBALS[’flag_preserver’]
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
$GLOBALS[’forcer_lang’]
Een meertalige site bouwen
SPIP 1.7
$GLOBALS[’ignore_auth_http’]
$GLOBALS[’ignore_auth_http’]
$GLOBALS[’ligne_horizontale’]
SPIP 1.6
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
$GLOBALS[’nombre_de_logs’]
$GLOBALS[’nombre_de_logs’]
$GLOBALS[’ouvre_note’]
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
$GLOBALS[’puce’]
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
$GLOBALS[’spip_header_silencieux’]
$GLOBALS[’spip_header_silencieux’]
$GLOBALS[’taille_des_logs’]
$GLOBALS[’taille_des_logs’]
$GLOBALS[’type_urls’]
Aangepaste URL’s gebruiken
$GLOBALS[’url_glossaire_externe’]
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
$GLOBALS[’marqueur’]
$GLOBALS[’marqueur’]
$GLOBALS[’medias_liste_champs’]
$GLOBALS[’medias_liste_champs’]
_AUTEURS_DELAI_REJET_NOUVEAU
_AUTEURS_DELAI_REJET_NOUVEAU
_AUTOBR
_AUTOBR
_AUTO_SELECTION_RUBRIQUE
_AUTO_SELECTION_RUBRIQUE
_BOUCLE_PROFILER
_BOUCLE_PROFILER
_CACHE_CONTEXTES_AJAX
_CACHE_CONTEXTES_AJAX
_CACHE_PROFONDEUR_STOCKAGE
_CACHE_PROFONDEUR_STOCKAGE
_CNIL_PERIODE
_CNIL_PERIODE
_COMPORTEMENT_HISTORIQUE_IMG_DOC_EMB
_COMPORTEMENT_HISTORIQUE_IMG_DOC_EMB
_COOKIE_PATH
SPIP 1.7
_COUPER_SUITE
_COUPER_SUITE
_DATA_SOURCE_MAX_SIZE
_DATA_SOURCE_MAX_SIZE
_DEBUG_AUTORISER
API « autoriser »
_DEBUG_SLOW_QUERIES
_DEBUG_SLOW_QUERIES
_DEV_PLUGINS
_DEV_VERSION_SPIP_COMPAT
_DEV_VERSION_SPIP_COMPAT
_DIRECT_CRON_FORCE
_DIRECT_CRON_FORCE
_DIR_PLUGINS_AUTO
_DIR_PLUGINS_AUTO
_DIR_PLUGINS_SUPPL
_DIR_PLUGINS_SUPPL
_DOC_MAX_SIZE
_DOC_MAX_SIZE
_EXTRAIRE_LIENS
_EXTRAIRE_LIENS
_HEADER_COMPOSED_BY
_HEADER_COMPOSED_BY
_HTML_BG_CRON_FORCE
_HTML_BG_CRON_FORCE
_HTML_BG_CRON_INHIB
_HTML_BG_CRON_INHIB
_ID_WEBMESTRES
Het statuut van de auteur in SPIP
_ID_WEBMESTRES
_IMG_GD_MAX_PIXELS
_IMG_GD_MAX_PIXELS
_IMG_GD_QUALITE
_IMG_GD_QUALITE
_IMG_MAX_HEIGHT
_IMG_MAX_HEIGHT
_IMG_MAX_SIZE
_IMG_MAX_SIZE
_IMG_MAX_WIDTH
_IMG_MAX_WIDTH
_INC_DISTANT_MAX_SIZE
_INC_DISTANT_MAX_SIZE
_INTERDIRE_AUTEUR_MEME_EMAIL
_INTERDIRE_AUTEUR_MEME_EMAIL
_INTERDIRE_COMPACTE_HEAD_ECRIRE
Hulp bij het debuggen van skeletten
_INTERVALLE_REVISIONS
_INTERVALLE_REVISIONS
_INTRODUCTION_SUITE
_INTRODUCTION_SUITE
_JS_ASYNC_LOAD
_LANGUE_PAR_DEFAUT
_LANGUE_PAR_DEFAUT
_LARGEUR_MODE_IMAGE
_LARGEUR_MODE_IMAGE
_LOGIN_TROP_COURT
_LOGIN_TROP_COURT
_LOGO_MAX_HEIGHT
_LOGO_MAX_HEIGHT
_LOGO_MAX_SIZE
_LOGO_MAX_SIZE
_LOGO_MAX_WIDTH
_LOGO_MAX_WIDTH
_LOGO_RUBRIQUE_DESACTIVER_HERITAGE
_LOGO_RUBRIQUE_DESACTIVER_HERITAGE
_LOG_FILELINE
_LOG_FILELINE
_LOG_FILTRE_GRAVITE
_LOG_FILTRE_GRAVITE
_MAX_ART_AFFICHES
_MAX_ART_AFFICHES
_MAX_LOG
_MAX_LOG
_MAX_MOTS_LISTE
_MAX_MOTS_LISTE
_MAX_NB_SESSIONS_OUVERTES
_MAX_NB_SESSIONS_OUVERTES
_MOTS_CREATION_RETOUR_MOT_CREE
_MOTS_CREATION_RETOUR_MOT_CREE
_NB_SESSIONS_MAX
_NB_SESSIONS_MAX
_NOM_IMG_PACK
_NOM_IMG_PACK
_NOM_PERMANENTS_ACCESSIBLES
_NOM_PERMANENTS_ACCESSIBLES
_NOM_PERMANENTS_INACCESSIBLES
_NOM_PERMANENTS_INACCESSIBLES
_NOM_TEMPORAIRES_ACCESSIBLES
_NOM_TEMPORAIRES_ACCESSIBLES
_NOM_TEMPORAIRES_INACCESSIBLES
_NOM_TEMPORAIRES_INACCESSIBLES
_NOTES_FERME_NOTE
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
_NOTES_OUVRE_NOTE en _NOTES_FERME_NOTE
_NOTES_FERME_REF
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
_NOTES_OUVRE_REF en _NOTES_FERME_REF
_NOTES_OUVRE_NOTE
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
_NOTES_OUVRE_NOTE en _NOTES_FERME_NOTE
_NOTES_OUVRE_REF
Variabelen voor persoonlijke aanpassing
_NOTES_OUVRE_REF en _NOTES_FERME_REF
_NO_CACHE
Hulp bij het debuggen van skeletten
_PAGINATION_NOMBRE_LIENS_MAX
_PAGINATION_NOMBRE_LIENS_MAX
_PAGINATION_NOMBRE_LIENS_MAX_ECRIRE
_PAGINATION_NOMBRE_LIENS_MAX_ECRIRE
_PASS_LONGUEUR_MINI
_PASS_LONGUEUR_MINI
_PERIODE_SYNDICATION
_PERIODE_SYNDICATION
_PERIODE_SYNDICATION_SUSPENDUE
_PERIODE_SYNDICATION_SUSPENDUE
_PREVIEW_TOKEN
_PREVIEW_TOKEN
_RECHERCHE_MIN_CAR
_RECHERCHE_MIN_CAR
_RENOUVELLE_ALEA
_RENOUVELLE_ALEA
_SERVEUR_SOFTWARE_ACCEPTE_LOCATION_APRES_COOKIE
_SERVEUR_SOFTWARE_ACCEPTE_LOCATION_APRES_COOKIE
_SPIP_SELECT_RUBRIQUES
_SPIP_SELECT_RUBRIQUES
_STATS_INHIB_COMPTER_VISITES_AFFICHAGE_ENTETES_FINAL
_STATS_INHIB_COMPTER_VISITES_AFFICHAGE_ENTETES_FINAL
_STATUS_REDIRECTION_VIRTUEL
_STATUS_REDIRECTION_VIRTUEL
_STATUT_AUTEUR_CREATION
_STATUT_AUTEUR_CREATION
_SVP_PAQUET_MAX_SIZE
_SVP_PAQUET_MAX_SIZE
_SYNDICATION_MAX_ITEMS
_SYNDICATION_MAX_ITEMS
_TAGS_NOM_AUTEUR
_TAGS_NOM_AUTEUR
_TEST_EMAIL_DEST
_TEST_EMAIL_DEST
_TITRER_DOCUMENTS
_TITRER_DOCUMENTS
_TRI_ARTICLES_RUBRIQUE
_TRI_ARTICLES_RUBRIQUE