|supprimer_tags

  • Apparu en : SPIP 1.4

Het filter |supprimer_tags verwijdert uit het resultaat van het baken waarop het wordt toegepast alle HTML tags (<...>), maar laat de inhoud ervan staan.

Als een baken #DESCRIPTIF bijvoorbeeld de volgende inhoud heeft: <p><strong>William Shakespeare</strong> werd geboren in Stratford-on-Avon, <span class='spip_document_164 spip_documents spip_documents_center' ><img src='IMG/png/maison-2.png' width="68" height="43" alt="" /></span> in een huis met pannendak...</p> zal het resultaat zijn:

William Shakespeare werd geboren in Stratford-sur-Avon, in een huis met pannendak...

Denk eraan dat het filter ook alle < verwijdert, dus 18 + x < 21 ; x = ? wordt 18 + x  21 ; x = ?

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands