|set

Met het filter |set{naamvariabele} pas je de huidige waarde aan van de variabele met de naam naamvariabele. Het is een alternatief voor de doorgaans meet gebruikelijke schrijfwijze met het baken #SET{nom,valeur}.

dus:

[(#TEXTE|mb_strlen|set{lengte})]
[(#GET{lengte}) tekens]

is hetzelfde als:

[(#SET{lengte,[(#TEXTE|mb_strlen)]})]
[(#GET{lengte}) tekens]

Een tweede argument kan aan filter |set{} worden toegevoegd. Als het bestaat, geeft het aan dat moet worden «doorgegeven», dat wil zeggen doorgeven aan de volgende filters, of het weergeven aan het einde van de reeks:

[(#TEXTE*|set{ruw,1}|propre|set{klaar,1}|mb_strlen|set{lengte,1})] slaat de ruwe tekst op in de variabele ruw, de behandelde tekst in klaar, het aantal tekens in lengte, en toont uiteindelijk de waarde van lengte.

Zie ook |setenv

Het filter |set werd op 3 juni 2014 geïntroduceerd in SPIP 2.1 en SPIP 3.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands