|embarque_fichier

  • Apparu en : SPIP 2.1

Het filter |embarque_fichier past (vanaf SPIP 2.1) op een pad naar een bestand het «Data URI Scheme» gecodeerd in base 64 op dit bestand toe, wat direct de gegevens bevat.
Dat gebeurt in de vorm: data:[<mediatype>][;base64],<data>.

Lees meer in het Engels over het Data URI Scheme.

Voorbeeld:

Wanneer <img src="[(#CHEMIN{images/tdm.png})]" /> als resultaat
<img src="squelettes/images/tdm.png" /> geeft, zal
<img src="[(#CHEMIN{images/tdm.png}|embarque_fichier)]"/> het volgende retourneren: <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAFo9M/3AAAABGdBTUEAANb..." />.
Het bestand zelf zal dus niet worden geladen maar wordt direct als een gecodeerde reeks geladen.

NB: dit filter is onderdeel van plugin-dist compresseur met PHP functie filtre_embarque_fichier.
Let op: niet alle browsers en email programma’s kunnen met deze data omgaan.

Zie ook: |embarque_src

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands