De lus FORUMS

De lus FORUMS geeft een lijst van forumberichten weer.

<BOUCLEn(FORUMS){criteria...}>

De selectiecriteria

Aan de lus kunnen onderstaande selectiecriteria worden toegevoegd.

-  {id_forum} retourneert het forumbericht waarvan de unieke identificatie id_forum is.

-  {id_article} geeft de bij het artikel behorende forumberichten weer.

-  {id_rubrique} geeft de bij deze rubriek behorende forumberichten weer. Let op, het gaat niet om reacties op artikelen in deze rubriek, maar op de rubriek zelf, een optie die in het privé gedeelte voor iedere rubriek kan worden ingeschakeld.

-  {id_breve} geeft de bij dit nieuwsbericht behorende forumberichten weer.

-  {id_syndic} geeft de bij deze site behorende forumberichten weer.

-  {id_thread} maakt het mogelijk om berichten uit deze discussiereeks (thread) te selecteren.
Let op: id_thread is niets anders dan de identificatie (id_forum) van het bericht dat de discussie begon.
-  {id_parent} geeft de berichten weer die afhangen van een ander bericht. Zonder dit criterium kan geen discussie-thread worden weergegeven.

-  {id_enfant} geeft het bericht weer waar het huidige aan hangt (zo kun je "terugklimmen" in de hiërarchie van de discussie).

-  {meme_parent} geeft de andere reacties op eenzelfde bericht weer.

-  {plat} of {tout} geven alle forumberichten weer zonder hun hiërarchie: hiermee kun je dus alle berichten selecteren, ongeacht hun positie in de "thread" (afhankelijk natuurlijk van andere criteria). Zo kunnen berichten dus strikt chronologisch worden weergegeven, of kan het aantal bijdragen aan een forum worden geteld.

N.B. In de afwezigheid van een voorwaarde als {id_forum} of {id_parent} en {plat} niet wordt gebruikt, zullen alleen de berichten aan het begin van een "thread" worden weergegeven.

-  {id_secteur} geeft de berichten weer van een sector (rubriek en zijn subrubrieken). Zo kan een groot forum dat meerdere aspecten (subrubrieken) van eenzelfde categorie (hoofdrubriek) worden opgebouwd.

-  Afhankelijk van de configuratie van de site kunnen trefwoorden aan forumberichten worden gekoppeld. De criteria voor trefwoorden mogen dus in de lus (FORUMS) worden gebruikt:

  • {id_mot}, {titre_mot=xxx} selecteren de berichten waaraan het trefwoord is gekoppeld met respectievelijk het nummer id_mot of de titel titre_mot;
  • {id_groupe}, {type_mot=yyyy} selecteren de berichten waaraan een trefwoord is gekoppeld uit respectievelijk de groep met nummer id_groupe, of de groep met titel type_mot.

Voorwaarden voor de weergave

Dat zijn de voorwaarden die voor alle lussen gelden.

De bakens van deze lus

De bakens voor de database

De volgende bakens corresponderen met de direct aan de database te onttrekken elementen. Je kunt ze ook gebruiken om bijvoorbeeld de sorteervolgorde te bepalen (bijvoorbeeld: {par titre}).

-  #ID_FORUM geeft de unieke identificatie van het bericht.

-  #ID_THREAD toont de identificatie van de discussiedraad ("thread") waar het bericht toe behoort. (Het gaat om de id_forum aan de bron van de discussie.)

-  #URL_FORUM geeft het (canonical) adres van de pagina die het forumbericht weergeeft.

-  #ID_BREVE toont de unieke identificatie van het nieuwsbericht waaraan dit bericht is gekoppeld. Dit is alleen het geval aan de bron; een reactie op een bericht naar aanleiding van een nieuwsbericht bevat niet diens identificatienummer.

-  #ID_ARTICLE toont de unieke identificatie van het artikel waaraan dit bericht is gekoppeld.

-  #ID_RUBRIQUE toont de unieke identificatie van de rubriek waaraan dit bericht is gekoppeld.

-  #ID_SYNDIC toont de unieke identificatie van de site waaraan dit bericht is gekoppeld.

-  #DATE geeft de publicatiedatum weer.

-  #TITRE geeft de titel weer.

-  #TEXTE geeft de tekst, de inhoud van het bericht weer.

-  #NOM_SITE geeft de naam van de door de auteur aangegeven website weer.

-  #URL_SITE geeft de URL van de door de auteur aangegeven website weer.

-  #AUTEUR (voorheen: #NOM) geeft de naam van de auteur weer.

-  #EMAIL geeft het emailadres van de auteur weer als hotlink (inclusief mailto:). Je past hem als volgt toe: [(#EMAIL)].

-  #IP is het IP-adres van de auteur op het moment van verzenden van het bericht.

De door SPIP berekende bakens

-  #FORMULAIRE_FORUM genereert en toont het formulier waarmee een reactie op het forumbericht kan worden gegeven. Hierover vind je meer in «Formulieren».

-  #PARAMETRES_FORUM genereert en toont de lijst van variabelen waarmee het forumformulier kan worden opgeroepen. Bijvoorbeeld:

[<a href="spip.php?page=forum&(#PARAMETRES_FORUM)">Reageer op dit bericht</a>]

Je kunt een retouradres meegeven, het adres waar naar de bezoeker moet worden gestuurd nadat hij zijn bericht heeft gepost. Bijvoorbeeld: <a href="spip.php?page=forum&(#PARAMETRES_FORUM{#SELF})">Reageer op dit bericht</a> zal de bezoeker terugbrengen naar de bladzijde vanwaar hij de reactie begon.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 21/03/23

Vertalingen: عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands