De #LOGO_XXX bakens

De #LOGO_ bakens geven de logo’s van de diverse objecten weer.

  • #LOGO_SITE_SPIP: logo van de site;
  • #LOGO_ARTICLE: logo van een artikel;
  • #LOGO_RUBRIQUE: logo van een rubriek;
  • #LOGO_AUTEUR: logo van een auteur;
  • #LOGO_BREVE: logo van een nieuwsflits;
  • .... en meer in het algemeen #LOGO_OBJECTNAAM

Syntax van het baken

Het logo weergeven

#LOGO_ARTICLE

genereert de volgende HTML:
<img class="spip_logo spip_logos" alt="" src="IMG/arton4.jpg?1538235375" width="600" height="400">

De naam van het bestand van de afbeelding weergeven

#LOGO_ARTICLE**

genereert de volgende HTML:
arton4.jpg

Het pad naar de afbeelding weergeven

[(#LOGO_ARTICLE|extraire_attribut{src})]

genereert de volgende HTML:
IMG/arton4.jpg?1538235375

Automatisch wordt een timestamp aan het adres toegevoegd. Het is de datum van de laatste aanpassing van het logo. Wanneer je dit niet wilt weergeven, gebruik je:

[(#LOGO_ARTICLE|extraire_attribut{src}|supprimer_timestamp)]

Grafische bewerking van het logo
Om de logo’s aan te passen, kun je gebruik maken van de afbeeldingsfilters.

Bijvoorbeeld: om het logo niet breder te laten zijn dan 220 pixels gebruik je:

[(#LOGO_ARTICLE|image_reduire{220,*})]

Logo bij mouseover

Wanneer de optie "mouseover logo" in de configuratie van de site is geactiveerd, biedt SPIP de optie van een tweede logo om een mouseover (of "rollover") effect te verkrijgen. In dat geval toont

-  #LOGO_ARTICLE het logo met mouseover effect

Twee bakens maken het mogelijk één van beide logo’s te selecteren:
-  #LOGO_ARTICLE_NORMAL toont het logo zonder mouseover;
-  #LOGO_ARTICLE_SURVOL toont het alternatieve logo.

Filter |adres (verouderd!)

Het filter |adres voegt een link aan het logo toe

[(#LOGO_ARTICLE|adres)]

Voorbeeld:

[(#LOGO_ARTICLE|#URL_ARTICLE})]

genereert de volgende HTML:
<a href="spip.php?article4"><img class="spip_logo spip_logos" alt="" src="IMG/arton4.jpg?1538235375" width="600" height="400" /></a>

Nieuwe codering: Dit filter moet nu als argument aan het baken worden toegevoegd, dus: [(#LOGO_ARTICLE|#URL_ARTICLE})] is vervangen door:

[(#LOGO_ARTICLE{#URL_ARTICLE})]

Filter |uitlijnen (verouderd!)

Le filtre |uitlijnen bepaalt de plaatsing van het logo

[(#LOGO_ARTICLE|uitlijning)]

waarbij uitlijning één van de volgende waardes heeft: left of right

Voorbeeld:

[(#LOGO_ARTICLE|right})]

genereert de volgende HTML:
<img class="spip_logo spip_logo_right spip_logos" alt="" style="float:right" src="IMG/arton4.jpg?1538235375" width="600" height="400">

Nieuwe codering: Dit filter moet nu als argument aan het baken worden toegevoegd, dus: [(#LOGO_ARTICLE|left)] is vervangen door:

#LOGO_ARTICLE{left}

Het wordt ten zeerste aangeraden gebruik te maken van #INSERT_HEAD_CSS om de stylesheets te leveren die deze argumenten ondersteunen.

De voorwaarde {logo}

In een lus maakt de voorwaarde {logo} het mogelijk artikelen (of rubrieken, enz.) te selecteren die een logo hebben. De voorwaarde functioneert ook in een lus (HIERARCHIE). De inverse voorwaarde {!logo} selecteert items die geen logo hebben.

<BOUCLE_rub_logo(RUBRIQUES){racine}{logo}{par num_titre}>
#LOGO_RUBRIQUE
</BOUCLE_rub_logo>

resulteert in de logo’s van de hoofdrubrieken met een logo.

Erven van het logo van de rubriek

-  #LOGO_ARTICLE_RUBRIQUE geeft het logo van een artikel weer en dat van de rubriek wanneer het artikel geen logo heeft.

Het baken #LOGO_RUBRIQUE geeft het logo van de rubriek weer en gaat automatisch naar een logo zoeken in de hoger gelegen rubriek(en) wanneer de rubriek geen eigen logo heeft.

Om deze funtionaliteit te stoppen, kun je een constante definieren: _LOGO_RUBRIQUE_DESACTIVER_HERITAGE

Om een standaardlogo voor rubrieken te bepalen, ga je naar het menu "Aanpassen > Rubrieken" (http://mijnsite.org/ecrire?exec=rubriques).

Naamconventie

De afbeeldingen die als logo worden geladen, worden door SPIP hernoemd met de volgende naamconventie:
IMG/[type][staat][X].[ext]
waarbij:

  • type het soort object is: art (artikel), rub (rubriek) ...
  • staat on, off geeft respectievelijk het normale en alternatieve logo aan
  • X is de id(entificatie) van het object
  • ext is de extensie van het bestand (jpg, png of gif)

Bijvoorbeeld: IMG/arton4.jpg is het logo van artikel 4

Geschiedenis

De syntax van het baken #LOGO_ is sinds de eerste versie van SPIP sterk geëvalueerd. Over die ontwikkeling kun je lezen in
de presentatie van SPIP 2.1.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 30/04/23

Vertalingen: English, français, Nederlands