De lus DATA

De lus DATA maakt de iteratie mogelijk op een set van gegevens met een bepaald formaat.

De syntax is de volgende:

<BOUCLE_weergave(DATA){source formaat,gegevens}> 
 [(#CLE)] - [(#VALEUR|print)] 
</BOUCLE_weergave>

De voorwaarde {source formaat, gegevens} bepaalt de gegevens waarop de lus gaat itereren.

— Het onderdeel formaat kan één van de volgende zijn:
-  PHP-tabel: table|tabel
-  Verzameling lokale bestanden: ls|preg_files
-  Inhoud van bestanden (al dan niet lokaal): file|csv|json|xml|rss|yaml|...
-  Opdrachten: sql|yql|ics|liste|enum|plugins|...

— Het onderdeel gegevens kan van allerlei aard zijn:
-  een PHP-tabel
-  het pad naar een bestand of map op een harde schijf
-  de URL van een bestand of webservice (API)
-  of eender welke string die door het formaat zal worden omgezet in een reeks gegevens. bv: "select * from flickr.photos.search where text='spip'"

De volgende voorwaarden maken het filteren van door de lus DATA weergegeven tabellen mogelijk.
-  {valeur=x}; de beschikbare operators zijn =, >, <, >=, <=, ==(rationele expressie) en LIKE.
-  {par xx} en {!par xx}
-  {a,b} en {pagination ...}
-  {fusion /x/y}
-  {datapath pad/naar/de/gegevens}

Een volledig gedetailleerd hoofdstuk over de lus DATA geeft voorbeelden over het gebruik en de wijze waarop nieuwe DATA-lussen kunnen worden gedeclareerd.

Lees het vervolg : De iterators van SPIP - de lus (DATA).

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands