Documentación en galego

SPIP é o sistema de publicación desenvolvido polo minirézo para a xestión do web uZine. Nós liberámolo públicamente, baixo licencia de programa libre (GPL). Pode pois empregalo libremente para o seu propio web, ben sexa el persoal, asociativo, institucional ou comercial.

O presente web constitúe a documentación oficial. Alén diso, encontrará numerosas ligazóns sobre webs e listas de discusión que proporcionan outros espacios de colaboración entre os usuarios.

mis à jour le : 22 de agosto do 2023