اسناد فارسی

اسپيپ يك سامانه‌ي نشر اينترنتي است كه كار مشاركتي، محيط چند زباني، و سادگي استفاده از آن مهم‌ترين ويژگي‌هاي آن محسوب مي‌شود. اسپيپ يك نرم‌ افزار آزاد است كه تحت ليسانس جي‌ان‌يو/جي‌پي‌ال توزيع شده است. اسپيپ همچنين مي‌تواند براي تمام سايت‌ها، چه شخصي يا گروهي، و چه انتفاعي يا غيرانتفاعي، مورد استفاده قرار بگيرد.

گروهي اسپيپ را توسعه داده (برنامه‌ نويسي، مستندسازي، ترجمه و . . . مي‌كند)‌ و مورد استفاده قرار مي‌دهد، كه ورود به آن براي همه آزاد است. براي همكاري با اين گروه از طريق يكي از سايت‌ها،‌ ليست ميل‌ها و نشست‌هايي كه وجود دارند تماس بيگريد.

اسپيپ در سال 2001 و به ابتكار «minirezo»، يك گروه مدافع آزادي بيان در اينترنت متولد شد (به مقاله‌اي در uZine بنگريد). در حال حاضر ده‌ها هزار سايت‌ بسيار متنوع از اسپيپ استفاده مي‌كنند. در اين سايت اسناد رسمي ارايه مي‌شود.

روزآمد سازي در : 17 اوت 2023