جايگاه مؤلفان در اسپيپ

اگر مدارك وصل شدن به يك سايت اسپيپي را داشته‌ باشيد، در آن صورت شما ر يك «مؤلف» براي آن سايت تلقي خواهيد شد.

در حالت نصب پيش‌گزينه‌ي اسپيپ سه‌ نوع مؤلف متمايز وجود دارد: بازديد‌كنندگان، نويسندگان و مديران (ادمين‌ها).

 • بازديد‌كننده كسي است كه به سادگي به بخش‌هاي محدودي از بخش همگاني سايت، و نيز به سخنگاه‌هايي كه بازديد‌كننده مشترك آن‌ها شده باشد، دسترسي دارد. بازديد‌كننده به قسمت شخصي سايت (/ecrire) دسترسي ندارد.
 • نويسنده كسي است كه به سادگي به قسمت شخصي سايت دسترسي دارد و مي‌تواند مطالب سايت را بنويسد و مطلبي (متن و اسناد چندرسانه‌اي) براي ارزيابي و/يا تصويب پيشنهاد كند. اين وضعيت رايج‌ترين استفاده براي مديريت سايت‌هاي اسپيپي است.
 • مدير(يا ادمين) كسي است كه به قسمت شخصي دسترسي دارد و از «تمام حقوق» تعريف شده در سايت اسپيپي نيز برخوردار است: افزودن، اصلاح يا حذف مطلب، نمونه‌خواني و غلط گيري متن‌هايي كه نويسندگان ديگر نوشته شده، تغيير سلسله مراتب بخش‌ها و گنجاندن مقاله در بخش‌هاي جديد و از اين قبيل، و مهم تر از همه، اختيار انتشار مطالب در بخش همگاني سايت. ادمين‌ها اخلاقاً مسؤل مطالب سايت هستند. ادمين محدود ادميني است كه اين حقوقي عادي را براي يك يا چند بخش خاص دارد.
نمونه‌هايي از حقوقي نوعي مؤلفان اسپيپ
بازديد‌كنندهنويسندهمدير
مي‌تواند:

 • بخش همگاني سايت را بازديد كند و در سخنگاه‌هايي كه از طريق بخش همگاني سايت مشترك شده باشد مشاركت كند.
مي‌تواند تمام كارهاي بازديدكننده را انجام دهد، به علاوه مي‌تواند مطالب جديد خلق كند:‌
 • مقاله‌ يا خبر [*] جديد بنويسد؛
 • تصوير يا سند اضافه كند؛ يك سايت مرجع در اينترنت معرفي كند [*] و از اين قبيل، يا چنين مطالبي را براي نمونه‌خواني و انتشار پيشنهاد دهد؛ اخبار و مقالاتي را كه در وضعيت «در حال نگارش»، «براي ارزيابي پيشنهاد شده»، قرار دارند بازنويسي كند يا خبرهاي «معتبر شده‌» را اصلاح كند [*]؛
 • مقالاتي را كه از سوي ديگران براي انتشار در بخش همگاني پيشنهاد شده نمونه‌خواني كند و در مورد آن‌ها نظر بدهد؛
 • مقالاتي كه «براي انتشار پيشنهاد شده» را در بخش همگاني سايت بررسي كند [*]؛ فهرست نويسندگان و فهرست كليد‌واژه‌‌ها را ببيند؛


 • با اين همه يك نويسنده نمي‌تواند :

  مقاله‌ي منتشر شده را حتي آن را كه خودش نوشته باشد، اصلاح كند، و يك بخش جديد ايجاد كند.

  مي‌تواند تمام كارهاي يك نويسنده را انجام دهد، به علاوه مي‌تواند: مطالب را در بخش همگاني سايت منتشر كند؛ يك مقاله‌ يا يك خبر را تأيد و انتشار دهد؛ مطالبي را كه پيشتر منتشر شده اصلاح كند؛ ‌مي‌تواند بحث سخنگاه‌ها را تعدليل كند؛ يك نويسنده‌ي جديد را به يك مقاله اضافه كند؛ حقوق و وضعيت ساير نويسندگان را اصلاح كند؛ عناصر پيكربندي عمومي سايت را اصلاح كند؛ خصوصيات تكميلي را فعال، غيرفعال و پيكربندي كند.

  اسپيپ به صورت پيش‌گزينه فقط سه وضعيت متفاوت را ارايه مي‌دهد: اين‌ها براي مديريت وب‌ سايت‌ها به لحاظ قانوني كافي هستند. با اين وجود، گسترش فهرست وضعيت‌ها و تنوع حقوقي اختصاص داده شده، امكان پذير است، به ويژه با افزودن و اجراي وصل‌ شدني‌هاي خاص.

  يادداشت

  [*اگر اين كاركرد فعال شده باشد

  نويسنده Davood Hossein Publié le : Mis à jour : 15/07/20

  Traductions : عربي, català, corsu, English, Español, فارسى, français, Nederlands, Português do Brasil, slovenčina, Türkçe, українська