كمك وصل خط ‍[آنلاين]

اسپيپ يك كمك وصل خط [1] كامل دارد كه شما مي‌توانيد از قسمت خصوصي سايت به آن مراجعه كنيد.

شما مي‌توانيد با كليك كردن علامت‌هاي سؤال «؟» كه در قسمت خصوصي سايت مي‌بينيد به كمك وصل خط سايت دست پيدا كنيد.

دكمه‌ي اصلي براي باز كردن كمك وصل خط، كه يك علامت سؤال بزرگ است،(هنگامي كه سايت به زبان فارسي باشد)‌در سمت چپ نوار ناوبري، در بالاي صفحه‌ي قسمت خصوصي سايت قرار دارد.

اين تصوير براي قسمت خصوصي در زبان فرانسه است. در زبان فارسي علامت سؤال سمت راست نوار ناوبري قرار مي‌گيرد

[در حال حاضر اين قسمت به زبان فارسي ترجمه نشده است. تا ترجمه‌ و انتشار اين قسمت،‌ از كمك وصل خط به زبان انگليسي يا فرانسه استفاده كيد).

به طور خاص به شما توصيه مي‌كنيم كه صفحه‌ي «مقاله‌: ميان‌بر‌ها‌ي حروفچيني» را در قسمت كمك بخوانيد كه نشان مي‌دهد چگونه مقاله‌هايتان را در اسپيپ وارد كنيد.

جالب‌ ترين عنصر كمك وصل خط علامت‌هاي سؤال كوچكي است كه در قسمت‌هاي مختلف قسمت خصوصي قرار دارند: هر كدام از آن‌ها همان بخش از كمك را باز مي‌كند كه به كاركرد مورد استفاده‌ انطباق دارد.

تصوير كمك در زبان فرانسه. متأسفانه هنوز اين كمك به فارسي ترجمه نشده است.

در مورد بقيه‌ي امور متوجه خواهيد شد كه كار كردن با اسپيپ چقدر ساده است و به عنوان نويسنده تا مي‌توانيد از كمك استفاده كنيد: هيچ آسيبي به سيستم وارد نخواهد شد.

يادداشت

[1on line

نويسنده Davood Hossein Publié le : Mis à jour : 15/07/20

Traductions : عربي, български, català, corsu, Deutsch, English, Español, فارسى, français, italiano, Nederlands, òc lengadocian, Português, română, slovenčina, svenska, Türkçe, українська