بررسي اسپيپ و سي.ام.اس‌هاي ديگر

ما نمي‌توانيم به اندازه‌ي كافي تأكيد كنيم كه شما بايد يك برنامه‌ي نشري را انتخاب كنيد كه به نيازهاي شما پاسخ بدهد. تعداد زيادي از اين وسايل در دسترس هستند كه هركدام براي ساختارها و انواع متفاوت سايت‌ها مناسب‌اند و اينترفيس‌هاي مديريت بسيار متنوعي دارند. براي انتخاب درست بايد آن‌ها بررسي كنيد.

اسپيپ را در شرايط واقعي بررسي كنيد

يك سايت نمايشي به شما اجازه مي‌دهد تا آخرين ويرايش ثابت اسپيپ را در شرايط واقعي آزمايش كنيد. سايت عمومي را كه حالا نمونه‌هاي زيادي دارد به اجمال وارسي كنيد و قسمت شخصي را در موقعيت‌هاي متفاوتي كه موجود است ارزيابي نماييد:

نمايش طرز كار اسپيپ : http://demo.spip.org

 بررسي دقيق‌تر را از صفحه‌ي «Comment ça marche» شروع كنيد.
 اين مقاله را هم بخوانيد : براي آزمايش اسپيپ با چند كليك

چندين سي.ام.اس را بررسي كنيد

اينجا چند سايت معرفي شده كه دسترسي به سايت‌هاي نمايشي تعداد زيادي سي.ام.اس (سيستم كنترل محتوا) و ابزارهاي ديگر را فراهم مي‌آورند: نه فقط ابزارهايي مانند اسپيپ براي مديريت مقالات، بلكه همچنين بلاگ‌ها، تجارت آنلاين، ابزارهاي كار گروهي، سخنگاه‌ها، كارآموزي، و از اين قبيل.

  • OpenSourceCMS (به انگليسي) و سايت مرجعي كه به شما اجازه مي‌دهد تعداد بسيار زيادي سي.ام.اس را بررسي كنيد
  • CMS-FR.NET (به زبان فرانسه) كامل نيست اما معادل اوپن سورس انگليسي براي فرانسوي زبان‌هاست;
  • CMS Matrix (به انگليسي)

توجه: ممكن است اين سايت‌ها هميشه آخرين نسخه اسپيپ را ارايه ندهند. هميشه آخرين نسخه را از همين سايت دريافت كنيد.

نويسنده Davood Hossein Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, corsu, English, Español, فارسى, français, italiano, Nederlands, slovenčina, svenska, Türkçe