نخستين اسكلت من

اگر سامانه‌ي اسكلت‌ها در ابتداء ترسناك به نظر برسد، به اين دليل است كه طيفي از خصوصيات غني‌ را ارايه مي‌كند كه مستلزم برخي پيچيدگي‌هاست. با اين حال، پيچيدگي لزوماً به معناي پيچيده نيست. در ادامه نمونه‌‌اي از يك اسكلت حداقلي ارايه مي‌شود:

موادي كه براي اين برنامه‌‌ي آموزشي لازم است

 يك اسپيپ نصب شده در جايي. فرض مي‌شود كه، براي شروع، پايگاه اسپيپ شما دست كم يك بخش و دو مقاله‌ي منتشر شده دارد. اگر چنين نيست، مي‌توانيد با كپي چسب از هر متن در دسترسي اين كار را بكنيد.

 يك ويراستار متن براي ايجاد و اصلاح فايل‌هاي مورد استفاده‌ي اسپيپ. يادداشت: بعضي‌ها به صورت خود به خودي دوست دارند از دريم‌ ويور يا ساير نرم‌افزارهاي گرافيكي(WYSIWYG) براي اصلاح فايل‌هاي اج.تي.ام.ال استفاده كنند. با اين حال، براي نمونه‌هاي ساده، دريم ويور كار را پيچيده‌ خواهد كرد [1]. واقعاً بهتر است ازيك ويراستار سنتي متن مانند ويندوز نوت پد استفاده كنيد.


1. در نسخه‌هاي پيش از اسپيپ 1.9، براي استفاده از پرونده يك اسكلت، بايد بتوان آن فايل را فراخواند. اگر از نسخه‌هاي بعدي اسپيپ استفاده مي‌كنيد، مي‌توانيد مستقيماً به بخش بعدي برويد. در غير اين صورت، براي آنكه بتوانيد پرونده‌ي اسكلت را فرابخوانيد، پرونده‌اي به نام tutoriel.php3 در ريشه‌ي سايت خود ايجاد كنيد كه شامل كدهايزير باشد:

<?php
$fond = "tutoriel";
$delais = 0;
include "inc-public.php3";
?>

سپس در ناوبري خود اين را : http://votresite.net/tutoriel.php3 آزمايش كنيد. خيلي افتخار آفرين نشد، نه؟ پيام خطا به شما اطلاع مي‌دهد كه يك پرونده از دست مي‌رود. اين يك اسكلت معروف است كه داريم مي‌سازيم.

اسپيپ19 روند آفرينش اسكلت را با حذف اين نخستين گام براي فراخوان پرونده يك اسكلت بسيار ساده كرد. در واقع، از نسخه‌ي 1.9 به بعد، ديگر هيچ نوع پرونده .php3 (يا .phpبراي اين اسكلت‌ها وجود ندارد، چرا كه تمام آن‌ها از پرونده‌اي به نام spip.php محاسبه مي‌شوند.

ادامه‌ي اين نوشته، صرف نظر از نسخه‌ي مورد استفاده‌ي اسپيپ معتبر باقي مي‌ماند.


2. در پوشه‌ي squelettes/(اگر در ريشه‌ي سايت چنين پوشه‌اي نداريد، دستي آن را ايجاد كنيد)، كه داراي كد‌ زير باشد:

<BOUCLE_article(ARTICLES){id_article=1}>
#TITRE
</BOUCLE_article>

سپس صفحه‌ي http://votresite.net/spip.php?page=tutoriel (يا اگر نسخه‌هاي پيش از اسپيپ19 را استفاه مي‌كنيد صفحه‌ي http://votresite.net/tutoriel.php3) را فرابخوانيد.

اسپيپ تيتر مقاله‌ي شماره‌ي يك شما را از پايگاه شما يافته و آنرا به جاي #TITRE قرار داده است.

اگر چنين نشده باشد، مقاله‌ي شماره يك خود را بررسي كنيد تا در وضعيت «بر روي تارنما منتشر كنيد» باشد (و نه در حالت «براي انتشار پيشنهاد شده» يا در وضعيت «در حال نگارش»).

سپس اچ.تي.ام.ال يا ساير فراخوان‌ها به «ميدان‌هاي» اسپيپ را اضافه كنيد، به سرعت مي‌تواتنيد مقاله‌ي خود را به نمايش بگذاريد:

<BOUCLE_article(ARTICLES){id_article=1}>
<h1>#TITRE</h1>
<b>#CHAPO</b>
<div align="justify">#TEXTE</div>
</BOUCLE_article>

دست آخر براي بهبود نمايش مقاله‌ي خود هر يك از ميدان‌هايي را كه موجود نيستند اضافه كنيد: #SURTITRE, #LESAUTEURS, #SOUSTITRE, #NOTES,و از اين قبيل.

خسته نباشيد!

نويسنده Davood Hossein Publié le : Mis à jour : 17/08/23

Traductions : عربي, català, corsu, Deutsch, English, Español, فارسى, français, italiano, 日本語, Nederlands, òc lengadocian, polski, Português, русский, slovenčina, svenska, Türkçe, українська