روش ترجمه‌ي اسپيپ

اگر مايليد اسپيپ را به زبان ديگري ترجمه كنيد، دو روش براي اينكار موجود است:

با واسط ترجمه‌ي وصل خط

روشي كه از نظر ما بهتر است ترجمه‌ي وصل‌ خط [1] اسناد اسپيپ روي سايت، از طريقواسط ترجمه است. براي اينكه از اين برنامه‌ي واسط استفاده كنيد، لازم است به عنوان نويسنده در سايت ثبت نامكنيد. سپس اگر مشاهده كرديد كه اسپيپ به زبان شما در دست ترجمه‌ است، بايد با گروه مترجمان آن زبان ارتباط برقرار كنيد (از طريق قسمت شخصي يا از طريق ميلينگ ليست spip-trad)؛ در غير اين صورت، شما مي‌توانيد زبان مورد نظر را ايجاد كرده و بي درنگ ترجمه را شروع كنيد.

توجه: وقتي يك متغيير داخل يك زنجيره قرار داشته باشد، بين دو علامت «@» مي‌آيد. و به عنوان نمونه، اگر به اين عبارت برخورديد: 'Erreur dans la sauvegarde (@type@ @id_objet@) !'، نبايد كاراكتر‌هاي بين @ها را تغييربدهيد، چرا كه آن‌ها براي شكل بخشيدن به زنجيره‌ي نهايي جايگزين خواهند شد: «Erreur dans la sauvegarde (article 7)».

اين تقريباً تمام آن چيزي است كه براي ترجمه‌ي اسپيپ بايد بدانيد. در مورد بقيه‌ي قضايا، كيفيت ترجمه‌ها بايد طوري باشد كه از اسپيپ انتظار مي‌رود: سليس، قابل فهم براي همگان (تا حد ممكن از زبان عاميانه پرهيز كيند)، درستي زبان (از غلط‌هاي املائي بپرهيزيد) ، و از اين قبيل. البته، بايد دست كم تا حدودي اسپيپ را بفهميد و بشناسيد، و در مورد ترجمه‌هايي كه انجام مي‌دهيد در ارتباط با استفاده‌ از آن‌ها فكر كنيد، چرا كه اگر مراقب نباشيد خيلي ساده سبب بد فهمي خواهيد شد.

گفتني است كه حدود هزار خط براي ترجمه موجود است (خيلي سريع‌تر از آنچه كه به نظر مي‌رسد تمام خواهند شد).

قطع خط، مستقيماً در پرونده‌هاي زبان

اگر كار كردن وصل خط فوق براي شما مشكلي ايجاد كرد، و شما كار ترجمه‌ را از روي ماشين خودتان، و به صورت قطع خط [2] ترجيح مي‌دهيد، مي‌توانيد اسپيپ را باربرداري كنيد و با استفاده از هر نوع ويرايشگر متن روي پرونده‌هاي آن زبان كار كنيد، و بعداً آن‌ها را براي ما بفرستيد تا در داخل سامانه‌ي توسعه‌‌ي اسپيپ ادغام كنيم.

توزيع اسپيپ شامل يك پوشه‌ي ecrire/lang/است كه در آن، براي هر زبان، سه پرونده‌‌ي spip_xx.php, ecrire_xx.php et public_xx.php وجود دارد كه در آن، «xx» كد آن زبان است. spip_xx.php توسط خود نرم‌افزار مورد استفاده قرار مي‌گيرد، ecrire_xx.php توسط زنجيره‌ها به صورت انحصاري در قسمت شخصي استفاده مي‌شود، و public_xx.php نيز توسط اسكلت‌ها در نسخه‌ي توزيعي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

اين پرونده‌ها در ساختار نستباً ساده‌اي سازمان يافته‌اند. هر زنجيره‌اي از كاراكترهاي قابل دسترس براي ترجمه توسط يك خطي مانند اين نمايندگي مي‌شود:
'avis_chemin_invalide_1' => 'Le chemin que vous avez choisi',
كه بايد اينطور ترجمه شود :
'avis_chemin_invalide_1' => 'راهي كه شما انتخاب كرده‌ايد',
و از اين قبيل.

تذكر چند نكته خالي از فايده نخواهد بود:

  • مانند ترجه‌ي وصل خط، هر وقت يك متغيير داخل يك زنجيره بيايد، بين دو «@» قرار مي‌گيرد. به عنوان نمونه: 'avis_erreur_sauvegarde' => 'Erreur dans la sauvegarde (@type@ @id_objet@) ! '. كارآكترهاي بين دو @ نبايد تغيير كنند، چرا كه آن‌ها زنجيره‌ي نهايي را شكل مي‌دهند: «Erreur dans la sauvegarde (article 7)»
  • كارآكتر‌هاي آكسون دار اچ.تي.ام.ال به شكل متفاوت مي‌آنيد (é) يا به صورت يوني‌كد (é) ;
  • كارآكتر آپاستوروف (') بايد پيش از خط مورب (\') بيايد.

يادداشت

[1آنلاين

[2آف لاين

نويسنده Davood Hossein Publié le : Mis à jour : 17/08/23

Traductions : عربي, català, corsu, English, Esperanto, Español, فارسى, français, italiano, Nederlands, Português, slovenčina, Türkçe