De lus AUTEURS

De lus AUTEURS geeft, zoals verwacht, de lijst van auteurs weer.

<BOUCLEn(AUTEURS){criteria...}>

Wordt geen selectiecriterium aangegeven, dan zal de lus alle auteurs weergeven die tenminste één gepubliceerd artikel hebben. Om ook de auteurs zonder gepubliceerd artikel te tonen moet de voorwaarde {tout} worden toegevoegd.

De selectiecriteria

Je kun gebruik maken van één van deze criteria om aan te geven welke elementen je wilt selecteren.

-  {tout} toont de auteurs, ongeacht of ze een gepubliceerd artikel schreven.

-  {id_auteur} toont de auteur met de unieke identificatie id_auteur.

-  {id_article} toont alle auteurs van dit artikel.

-  {lang} selecteert de auteurs die in het privé gedeelte de in de URL gevraagde taal hebben geselecteerd. Is een auteur nog nooit in het privé gedeelte geweest, dan zal hij door deze voorwaarde nooit gevonden worden.

-  {lang_select} selecteert de door de auteur gekozen taal. Standaard toont een lus AUTEURS de bakens en tekenreeksen gelocaliseerd in de taal van de context (de omhullende lus of de URL). Wordt het criterium {lang_select} gebruikt, dan wordt alles vertaald in de door de auteur gekozen taal.

De weergavecriteria

Je kunt de voorwaarden die voor alle lussen gelden toepassen.

De bakens van deze lus

De bakens uit de database

De volgende bakens corresponderen met direct uit de database onttrokken elementen. Je kunt ze ook (in kleine letters) toepassen om de sorteervolgorde aan te geven (algemeen: {par nom}).

-  #ID_AUTEUR toont de unieke identificatiecode van de auteur.

-  #NOM toont de naam van de auteur.

-  #BIO toont de biografie van de auteur.

-  #EMAIL toont het emailadres van de auteur.

-  #NOM_SITE toon de website van de auteur.

-  #URL_SITE toont het adres (de URL) van zijn website.

-  #PGP toont zijn publieke sleutel voor PGP.

-  #LANG toont de door de auteur gekozen taal in het privé gedeelte.

Door SPIP berekende bakens

-  #FORMULAIRE_ECRIRE_AUTEUR genereert en toont een formulier waarmee een bericht aan de auteur kan worden gestuurd. De server moet hiervoor wel emails kunnen versturen. Op deze manier hoeft het emailadres van de auteur niet aan de bezoeker kenbaar te worden gemaakt. Let op: het formulier wordt uitsluitend getoond wanneer de auteur het veld email in zijn profiel heeft ingevuld.

-  #NOTES toont voetnoten (berekend door analyse van de tekst).

-  #URL_AUTEUR geeft het adres van de pagina van de auteur weer (spip.php?auteurxxx).

Het logo

-  #LOGO_AUTEUR toont het logo van de auteur, eventueel met een alternatieve weergave wanneer de muis erover wordt bewogen.

Het logo wordt als volgt in een skelet geplaatst: [(#LOGO_AUTEUR|uitlijning|adres)]

De afgeleide bakens #LOGO_AUTEUR_NORMAL en #LOGO_AUTEUR_SURVOL tonen de twee varianten van het logo (resp. zonder en met muisbeweging boven het logo).

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands