De lus CONDITION

Een lus om bepaalde condities te testen wordt gevormd door het woord CONDITIONS tussen ronde haakjes te plaatsen:

<BOUCLEn(CONDITIONS){voorwaarden...}>

In combinatie met de voorwaarde {si ...}, maakt de lus CONDITION het mogelijk bepaalde tests te doen.

Ze is in het bijzonder nuttig wanneer een syntax met haakjes niet gebruikt kan worden, bijvoorbeeld wanneer andere lussen moeten worden opgenomen binnen het resultaat van een test.

Voorbeeld:

  
<BOUCLE_test(CONDITION){si #ENV{test}|>{5}}>
  Waar
  <BOUCLE_a(ARTICLES){...}></BOUCLE_a>
  <BOUCLE_b(BREVES){...}></BOUCLE_b>
  <BOUCLE_c(AUTEURS){...}></BOUCLE_c>
</BOUCLE_test>
  Niet waar
  <BOUCLE_x(RUBRIQUES){...}></BOUCLE_x>
  <BOUCLE_y(DOCUMENTS){...}></BOUCLE_y>
<//B_test>

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands