De lus SITES (of SYNDICATION)

De lus SITES retourneert een lijst van gerefereerde websites.

<BOUCLEn(SITES){criteria...}>

Wanneer een site wordt gesyndiceerd (er worden berichten van overgenomen) dan wordt de lus SITES samen gebruikt met een lus SYNDIC_ARTICLES die de weergave van een lijst van gesyndiceerde artikelen mogelijk maakt.

Geschiedenis: Vóór SPIP 1.3 heette de lus SYNDICATION, want alleen aan gesyndiceerde sites kon worden gerefereerd.
<BOUCLEn(SYNDICATION){criteria...}>
De twee benamingen hebben een volkomen identieke werking (maar «SITES» geeft beter weer dat het sinds SPIP 1.3 om een site referentiesysteem gaat en de syndicatie een optie is).

De selectiecriteria

Je kun gebruik maken van één van deze criteria om aan te geven welke elementen je wilt selecteren.

-  {tout} selecteert alle gerefereerde sites.

-  {id_syndic} selecteert de site met de identificatie id_syndic.

-  {id_rubrique} selecteert de sites waaraan in deze rubriek wordt gerefereerd.

-  {id_secteur} selecteert de sites waaraan in deze sector (hoofdrubriek en subrubrieken) wordt gerefereerd.

-  {id_mot} selecteert alle sites waaraan een trefwoord uit de context (de omhullende lus (MOTS), een parameter uit de URL, enz.) is gekoppeld.

-  {titre_mot=xxxx}, of {type_mot=yyyy} selecteert de sites waaraan een trefwoord met de titel «xxxx», of een trefwoord uit de groep met titel «yyyy» is gekoppeld. Vermeld je meerdere van deze {titre_mot=xxxx} (of {type_mot=yyyy}) criteria, dan selecteer je dus de elementen die aan al deze criteria voldoen.

-  {id_groupe=zzzz} selecteert alle aan een groep van trefwoorden gekoppelde sites, wat in principe identiek is aan {type_mot}, maar een "schonere" schrijfwijze is omdat met een (groepsnummer) wordt gewerkt.

De weergavecriteria

Je kunt de voorwaarden die voor alle lussen gelden toepassen.

-  {syndication=oui}, of {syndication=non} maakt (vanaf SPIP 1.3) de keuze van (respectievelijk) wel of niet gesyndiceerde sites toe.

-  {moderation=oui} geeft de gesyndiceerde sites weer die a priori geblokkeerd zijn (ze worden «gemodereerd»). De omgekeerde voorwaarde moet als volgt worden geschreven: {moderation!=oui}.

De bakens van deze lus

De bakens uit de database

De volgende bakens corresponderen met direct uit de database onttrokken elementen. Je kunt ze ook (in kleine letters) toepassen om de sorteervolgorde aan te geven (algemeen: {par nom_site}).

-  #ID_SYNDIC geeft de unieke identificatiecode van de gerefereerde site weer. Om bijvoorbeeld de pagina die de site beschrijft (site.html in /dist) aan te sturen, zou je het volgende kunnen gebruiken:

<BOUCLE_sites(SITES) {id_rubrique} {par nom_site}>
<li><a href="[(#ID_SYNDIC|generer_url_entite{site})]">#NOM_SITE</a></li>
</BOUCLE_sites>

-  #NOM_SITE geeft de naam van de site weer.

-  #URL_SITE geeft het adres (de URL) van de site weer.

-  #DESCRIPTIF toont de omschrijving van de site.

-  #ID_RUBRIQUE geeft het nummer van de rubriek waarin de site zich bevindt.

-  #ID_SECTEUR geeft het nummer van de sector (de hoofdrubriek) waarbinnen de site zich bevindt.

Andere bakens

-  #LOGO_SITE toont het logo dat aan de site is toegewezen.

-  #URL_SYNDIC geeft het adres (de URL) van het syndicatiebestand van de site.

-  #FORMULAIRE_FORUM genereert en toont een formulier waarmee forumberichten met betrekking tot deze site kunnen worden gepost. Je leest hierover meer in «Formulieren».

-  #PARAMETRES_FORUM genereert een lijst van variabelen die door het formulier worden gebruikt om een forumbericht met betrekking tot deze site op te stellen. Bijvoorbeeld:
[<a href="spip.php?page=forum&(#PARAMETRES_FORUM)">Reageer op dit forum</a>]

Je mag een parameter meegeven voor het retouradres (waar de bezoeker belandt na het plaatsen van het forumbericht). Bijvoorbeeld: <a href="spip.php?page=forum&(#PARAMETRES_FORUM{#SELF})">Reageer op dit bericht</a> brengt de bezoeker terug op de oorspronkelijke bladzijde nadat hij een forumbericht heeft gepost.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands