De lus RUBRIQUES (rubrieken)

De lus RUBRIQUES geeft een lijst van rubrieken.

<BOUCLEn(RUBRIQUES){criteria...}>

Opmerking Een lus RUBRIQUES toont uitsluitend «actieve» rubrieken. Ze moeten tenminste één gepubliceerd item bevatten, in de rubriek zelf of in een subrubriek. Zo wordt voorkomen dat een bezoeker in een lege rubriek belandt. Wil je toch alle rubrieken tonen, dan gebruik je het criterium {tout}).

De selectiecriteria

Je kun gebruik maken van één van de volgende selectiecriteria.

-   {id_rubrique} selecteert de rubriek met unieke identificatie id_rubrique.

-   {id_secteur} selecteert de rubrieken van deze sector (hoofdrubriek). (Je kunt hiervoor ook gebruik maken van de voorwaarde {branche} die omschreven staat in De lus ARTICLES (artikelen)).

-   {id_parent} selecteert de lijst van subrubrieken binnen een rubriek.

-   {racine} selecteert de hoofdrubrieken (wat volledig overeen komt met {id_parent=0}).

-   {id_enfant} selecteert de rubriek die de rubriek met de aangegeven identificatie bevat. Wanneer deze bestaat en géén hoofdrubriek is, krijg je dus één antwoord.

-   {meme_parent} selecteert de lijst van rubrieken die onder dezelfde rubriek vallen als de huidige rubriek. Ze bevinden zich dus op hetzelfde niveau binnen dezelfde rubriek.

-  {profondeur=n} is een conditie die aangeeft wat de diepte van een rubriek in de hierarchie moet zijn. Een waarde 0 betekent dat de rubriek een hoofdrubriek moet zijn. (Zie artikel profondeur).

-  Aan rubrieken kunnen (afhankelijk van de configuratie) ook trefwoorden gekoppeld zijn:

  • {id_mot} en {titre_mot=xxx} selecteren de rubrieken met het trefwoord met (respectievelijk) deze identificatie (id_mot) of deze titel (titre_mot);
  • {id_groupe} en {type_mot=yyyy} selecteren de rubrieken met een trefwoord uit (respectievelijk) de groep met deze identificatie (id_groupe) of met deze titel (type_mot).

-   {recherche} selecteert de rubrieken die overeenkomen met een zoekopdracht via de zoekmachine van SPIP. Je leest er meer over in de zoekmachine.

-   {lang} selecteert de rubrieken in de taal die via de URL van de pagina werd opgevraagd.

-   {tout} selecteert alle rubrieken, wat wil zeggen: lege rubrieken bovenop de rubrieken met gepubliceerde inhoud die normaal getoond zouden worden.
Deze keuze moet slechts bij uitzondering worden toegepast.

De weergavecriteria

De volgende criteria kunnen aan de lus worden toegevoegd.

-  Je kunt de voorwaarden die voor alle lussen gelden toepassen.

-   {exclus} sluit de rubriek waarin je je bevindt uit van het resultaat van de lus (nuttig samen met meme_parent).

De bakens van deze lus

De bakens uit de database

De volgende bakens corresponderen met direct uit de database onttrokken elementen. Je kunt ze ook (in kleine letters) toepassen om de sorteervolgorde aan te geven (algemeen: {par titre}).

-  #ID_RUBRIQUE toont de unieke identificatiecode van de rubriek.

-  #TITRE geeft de titel van de rubriek weer.

-  #DESCRIPTIF toont de omschrijving van de rubriek.

-  #TEXTE toont de tekst van de rubriek.

-  #ID_SECTEUR toont de unieke identificatiecode van de hoofdrubriek (dus aan de root) waarin deze rubriek zich bevindt.

-  #ID_PARENT toont de unieke identificatiecode van de rubriek waarin deze rubriek zich bevindt. Is de rubriek een hoofdrubriek, dan is het resultaat 0.

-  #LANG toont de taalcode van de rubriek.

-  #PROFONDEUR geeft de "diepte" van een rubriek in in zijn hiërarchie. Dit baken is beschikbaar sinds SPIP 3.0. (Meer in artikel #PROFONDEUR.)

Door SPIP berekende bakens

De volgende elementen worden door SPIP berekend en kunnen daarom niet als sorteervoorwaarde gebruikt worden.

-  #NOTES toont de voetnoten (berekend tijdens de analyse van de tekst).

-  #INTRODUCTION toont de eerste 600 tekens van de tekst, waarbij de typografische verrijking (vet, cursief) is verwijderd.

-  #URL_RUBRIQUE geeft de URL van de pagina van de rubriek.

-  #DATE toont (sinds SPIP 1.4 ) de datum van de laatste publicatie in de rubriek of in één van de subrubrieken.

-  #FORMULAIRE_FORUM genereert en toont het formulier voor het posten van een reactie op de rubriek zelf. Je leest hierover meer in «Formulieren».

-  #PARAMETRES_FORUM genereert de lijst van voor het formulier benodigde variabelen om een reactie te geven op deze rubriek. Bijvoorbeeld:

[<a href="spip.php?page=forum&(#PARAMETRES_FORUM)">Reageer op deze rubriek</a>]

Vanaf SPIP 1.8.2 kan ook een parameter worden doorgegeven met het retouradres, de pagina waar de bezoeker moet belanden na het posten van zijn reactie. Bijvoorbeeld: <a href="spip.php?page=forum&(#PARAMETRES_FORUM{#SELF})">Reageer op deze rubriek</a> brengt hem terug op de pagina vanwaar hij besloot te reageren.

-   #FORMULAIRE_SITE genereert en toont een formulier waarmee bezoekers een website kunnen voorstellen. Deze sites verschijnen met een status «voorgesteld» in het privé gedeelte in afwachting van validatie door een beheerder.

Dit formulier verschijnt uitsluitend wanneer de optie «Een adresboek van websites aanmaken» in de Configuratie van de site in het privé gedeelte is geselecteerd en daarbij de vraag «Wie kan referentiesites voorstellen» is ingesteld op «bezoekers van de publieke site».

Het logo

-  #LOGO_RUBRIQUE is het logo van de rubriek, eventueel met een alternatieve weergave wanneer de muis erover wordt bewogen. Heeft de rubriek geen logo, dan zal SPIP automatisch zoeken naar een logo in de bovenliggende rubriek(en). (Zie ook de constante _LOGO_RUBRIQUE_DESACTIVER_HERITAGE.)

Het logo wordt alsvolgt opgenomen:

[(#LOGO_RUBRIQUE|aliniëring|adres)]

Waar:

  • aliniëring de positionering van het logo is (left/right)
  • adres een URL is wanneer het logo een hotlink moet zijn (bijvoorbeeld naar #URL_RUBRIQUE).

Vanaf SPIP 1.4 kan #LOGO_RUBRIQUE_NORMAL gebruikt worden om uitsluitend het "normale" logo (zonder muis) weer te geven en #LOGO_RUBRIQUE_SURVOL om het alternatieve logo te tonen. Een mogelijke toepassing is om een dynamisch logo te gebruiken voor de logo’s die een link naar een andere rubriek verwijzen en een statisch logo voor de huidige rubriek.

[SPIP 2.1]

Let op: nieuwe syntax voor LOGO_XX.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 21/03/23

Vertalingen: عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands, русский, українська