De lus DOCUMENTS

De lus DOCUMENTS geeft een lijst van multimedia documenten die gekoppeld zijn (aan een artikel, een rubriek of een nieuwsbericht).

<BOUCLEn(DOCUMENTS){criteria...}>

Deze lijst bevat niet uitsluitend bijgevoegde documenten die niet in de tekst zijn ingesloten, maar kan ook afbeeldingen bevatten (afbeeldingen worden in SPIP als een specifiek type document behandeld), of miniaturen en documenten die wél in de tekst werden opgenomen.

Daarom gebruiken we de lus DOCUMENTS dus meestal met (minimaal) de volgende criteria (die hierna worden uitgelegd):

<BOUCLEn(DOCUMENTS){mode=document}{doublons}>

De selectiecriteria

Een lus DOCUMENTS wordt meestal binnen een artikel, een rubriek of een nieuwsbericht gebruikt.

-  {id_document} selecteert het document wat als unieke identificatie id_document heeft.

-  {id_article} selecteert de documenten behorende bij het artikel met unieke identificatie id_article.

-  {id_rubrique} selecteert de documenten behorende bij de rubriek met unieke identificatie id_rubrique.

-  {id_breve} selecteert de documenten behorende bij het nieuwsbericht met unieke identificatie id_breve. Aan een nieuwsbericht kunnen geen multimedia documenten worden gekoppeld, maar alleen afbeeldingen. Het gebruik van een lus DOCUMENTS is in dit geval dus heel specifiek.

Let op: Het is niet mogelijk om te werken met het criterium {id_secteur} (hoofdrubriek met zijn subrubrieken); de documenten zijn specifiek aan rubrieken en artikelen gekoppeld en kunnen niet los van deze elementen worden gezien (in SPIP wordt ook over «bijlagen» gesproken).

Voorwaarden voor de weergave

-  {mode=document} of {mode=image} geeft aan of gezocht wordt naar multimedia documenten of naar afbeeldingen (die, wanneer ze niet in de tekst van een artikel zijn opgenomen worden beschouwd als een document in mode=image).

-  {extension=...} maakt een selectie mogelijk hun extensie (bijvoorbeeld «mov», «ra», «avi»...). Dit kan nuttig zijn voor het maken van een portfolio, bestaande uit een lus die uitsluitend afbeeldingen toont en een tweede die, met een andere grafische weergave, de andere documenten toont:

<BOUCLE_portfolio(DOCUMENTS){id_article}{extension==jpg|png|gif}{mode=document}{doublons}>

De lus BOUCLE_portfolio toont alle nog niet (in de tekst van het artikel) weergegeven documenten met een extensie «jpg», «png» of «gif».

-  {distant} selecteert documenten die al dan niet "remote" zijn, dat wil zeggen: opgeslagen op een andere site of ergens op de website gedownload. Je specificeert respectievelijk {distant=oui} en {distant=non} (zie SPIP 1.8.2)

-  {doublons} speelt hier een specifieke rol: ze zorgt ervoor dat al eerder in een DOCUMENTS lus weergegeven documenten niet nogmaals worden getoond, maar ook dat documenten die in de tekst zijn opgenomen niet worden weergegeven. Vergeet je deze voorwaarde dan worden alle gekoppelde documenten, dus ook diegene die in de tekst (van een artikel, rubriek of nieuwsbericht) zijn opgenomen, [1].

-  {vu=non}> sluit de in de tekst opgenomen documenten uit.

-  {carre} selecteert uitsluitend vierkante afbeeldingen.

-  {paysage} selecteert uitsluitend afbeeldingen in landschapsformaat.

-  {portrait} selecteert uitsluitend afbeeldingen in portretformaat.

De bakens

-  #LOGO_DOCUMENTtoont het logo (de miniatuurweergave) die aan het document is gekoppeld; het is een standaard ikoon per type document, tenzij de auteur er handmatig een heeft toegevoegd.

-  #URL_DOCUMENT is de URL van een miltimediabestand. Om deze twee te combineren en een logo met hotlink te maken, gebruik je de volgende code:

[(#LOGO_DOCUMENT|#URL_DOCUMENT)]

-  #TITRE geeft de titel van het document weer.

-  #DESCRIPTIF geeft de omschrijving van het document weer.

-  #CREDITS geeft (vanaf SPIP 3.0) de credits voor het document weer (bijvoorbeeld de naam van de auteur of van een fotograaf).

-  #FICHIER geeft de bestandsnaam van het document weer; feitelijk de relatieve URL. Om uitsluitende de bestandsnaam weer te geven, pas je een filter toe: [(#FICHIER|basename)].

Een interessante toepassing van dit baken is de combinatie met filter image_reduire in het kader van een portfolio, waar de afbeelding kan worden verkleind tot een logoformaat. Bijvoorbeeld:

[<a href="#URL_DOCUMENT">(#FICHIER|image_reduire{500}) </a>]

-  #TYPE_DOCUMENT toont het type (Quicktime, Real,...) van het multimedia document.

-  #EXTENSION geeft de extensie van het document weer, bijvoorbeeld: pdf, jpeg, move, ra.

-  #TAILLE toont de grootte van een multimedia bestand. De grootte wordt geleverd in bytes. Voor grotere bestanden kan dan ook beter een filter worden toegepast. Met taille_en_octets worden het automatisch bytes, kB of Mb:

[(#TAILLE|taille_en_octets)]

-  #LARGEUR en #HAUTEUR leveren respectievelijk de breedte en hoogte van een afbeelding.

-  #MIME_TYPE geeft het MIME type van het bestand weer — bijvoorbeeld: image/jpeg —, vgl. Multipurpose_Internet_Mail_Extensions.

-  #DATE is de datum dat het document online werd gezet. Maar de datum kan daarna worden aangepast, zie «Datumbeheer» voor meer details over #DATE.

-  #ID_DOCUMENT toont het unieke identificatienummer van het document.

-  #DISTANT is een baken dat met «oui» of «non» aangeeft of het een remote (met een URL gerefereerd) of geen remote bestand is.
Voorbeeld:
#URL_DOCUMENT[(#DISTANT|=={oui}|oui)|parametre_url{nom,valeur}]

-  #EMBED_DOCUMENT is een baken dat een document in een pagina opneemt in plaats van eraan te refereren. Door het gebruik van modellen (zie Utiliser les modèles) die efficiënter met deze techniek omgaan, is het baken verouderd.

Je kunt aan dit baken specifieke parameters toevoegen, zoals:

[(#EMBED_DOCUMENT|autostart=true)]

maar beter is om het "moderne" alternatief te gebruiken:

#MODELE{emb, autostart=true}

Voetnoot

[1Gebruik je een voorwaarde met een naam ({doublons eennaam}), dan sluit die de documenten uit de tekst niet uit.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 21/03/23

Vertalingen: عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands