{portrait}

In een lus DOCUMENTS selecteert de voorwaarde {portrait} de documenten waarvan de hoogte groter is dan de breedte.

Voorbeeld:

<BOUCLE_portfolio(DOCUMENTS){id_article}{extension==jpg|png|gif}{portrait}>

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands