{voorwaarde ?operator waarde}

Met de syntax {... ?... ...} wordt uitsluitend met de voorwaarde rekening gehouden als voor de voorwaarde in de context een waarde aanwezig is.

De voorwaarde wordt niet in een lus meegenomen als een variabele van dezelfde naam in de context aanwezig is.
-  bijvoorbeeld:
{date ?!= #ENV{date}},
{email ?LIKE %(#ENV{email})%}

-  of:

  • <BOUCLE_abc(ARTICLES) {titre ?<= #ENV{titre}}>
    • Bestaat er een variabele met de naam titre in de context van de lus, dan selecteert de lus alleen gegevens die overeen komen met titre <= #ENV{titre} (de artikelen waarvan de titel alfabetisch vóór de titel in de context komen)
    • Bestaat er geen titre in de context van de lus, dan zal de voorwaarde in zijn geheel worden genegeerd (alle artikelen worden geselecteerd).

-  De aanwezigheid van een spatie voor de operator heft geen betekenis ({titre ?<= #ENV{titre}} is gelijk aan {titre?<=#ENV{titre}}), het ? moet aan de operator vast staan.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands