{vu}

De voorwaarde {vu = ...} maakt het onderscheid mogelijk tussen documenten die al zijn verwerkt door het object waaraan ze zijn gekoppeld.

  • Apparu en : SPIP 2.0

De voorwaarde «vu» (Frans voor «gezien») berust op een associatie document<->objet (want eenzelfde document kan gekoppeld zijn aan meerdere objecten: artikel, rubriek, enz.). Het wordt ook aangepast bij elke modificatie van het betreffende object.

Is een document «geïntegreerd» in een object (typisch: <imgXX> of <docYY|left> of <embZZ> in bijvoorbeeld de tekst van een artikel), dan zal deze document-object associatie worden aangeduid als «vu = oui».

Om bijvoorbeeld de portfolio van een artikel te tonen kun je binnen een lus ARTICLES een lus DOCUMENTS opnemen met de voorwaarde {vu = non} om in deze portfolio alleen de niet eerder gebruikte documenten weer te geven. De documenten die al in de tekst waren opgenomen, worden niet nogmaals getoond.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands