{carre}

In een lus DOCUMENTS selecteert de voorwaarde {carre} de documenten waarvan de hoogte en breedte aan elkaar gelijk zijn.

Voorbeeld:

<BOUCLE_portfolio(DOCUMENTS){id_article}{extension==jpg|png|gif}{carre}>

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands, Nederlands