{voorwaarde !operator waarde}

De syntax {... !... ...} is een logische ontkenning van de operator.

{id_rubrique != 12} retourneert de gegevens waarvan de (#ID_RUBRIQUE) ongelijk is aan 12.

{titre !== ^(a|e|i|o|u|y)} retourneert degegevns van een object (artikel, rubriek,...) waarvan de titel (#TITRE) niet begint met een klinker (hoofdletter of kleine letter).

{extension !IN gif, jpg, png} retourneert de gegevens van documenten waarvan de extensie niet voorkomt in de lijst gif, jpg, png.

Zie ook !voorwaarde operator waarde.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands