{voorwaarde IN waarde1, waarde2[, waarde3,..., waardeN]}

De syntax {... IN ...} beperkt de weergave tot de resultaten waarvan de voorwaarde voldoet aan een element uit een lijst van waardes.

  • Apparu en : SPIP 1.8

{xxxx IN a,b,c,d} beperkt de weergave tot de resultaten die voldoen aan voorwaarde gelijk aan a, b, c of d.

De resultaten worden in de aangegeven volgorde weergegeven (behalve wanneer een specifieke sorteervolgorde wordt vermeld). Je kunt ook tekenreeksen vermelden, bijvoorbeeld met {titre IN 'China', 'Japan'}

Je kunt ook als argument een tabel meegeven. Dat kan een tabel zijn die werd gedefinieerd met een baken #ARRAY of een tabel afkomstig van een baken #ENV**{mijn_post}.

Wanneer #ENV{mijn_post} een tabel is (bijvoorbeeld afkomstig van invoer op een formulier waarvan het attribuut name eindigt op []) en als de analysefilters werden gedeactiveerd (door toevoeging van twee sterren aan het baken), zal ieder element in die tabel als argument van de IN worden beschouwd. SPIP past de veiligheidsfilters op elk van hen toe [1].

Het standaardskelet formulaire_forum_previsu geeft een gebruiksvoorbeeld met een lus MOTS die de voorwaarde {id_mot IN #ENV**{ajouter_mot}} bevat:
deze lus selecteert uitsluitend de trefwoorden die tot een dynamisch aangegeven geheel behoort. Hier wordt dit geheel opgebouwd door het formulier van het standaardskelet «choix_mots», dat het attribuut name=ajouter_mot[] gebruikt.

Conditioneel gebruik in de voorwaarde van een lus van de operator IN

een voorbeeld van een toepassing:

-  wanneer #ID_ARTICLE aanwezig is in de contex, ongeacht de waarde, zal

<BOUCLE_a(ARTICLES) {id_article ?IN 11,12,13}>
uitsluitend de artikelen tonen met een identificatie die voorkomt in de lijst na IN

<BOUCLE_a(ARTICLES) {id_article ?!IN 11,12,13}>
uitsluitend de artikelen tonen met een identificatie die niet voorkomt in de lijst na IN [2]

-  maar wanneer #ID_ARTICLE niet in de context voorkomt, zal

<BOUCLE_a(ARTICLES) {id_article ?IN 11,12,13}>
alle artikelen weergeven, inclusief degene die in de lijst na IN staan

<BOUCLE_a(ARTICLES) {id_article ?!IN 11,12,13}>
ook alle artikelen weergeven, inclusief degene die in de lijst na IN staan [2].

Voetnoot

[2want: {id_article !IN 11,12,13} selecteert de artikelen met een identificatie die NIET in de lijst 11, 12, 13 voorkomt (zie voorwaarde !operator waarde).

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands