{voorwaarde ?}

Een conditionele voorwaarde (een voorwaarde gekoppeld aan de logische operator ? ) wordt alleen door een lus toegepast wanneer de voor die voorwaarde benodigde gegevens beschikbaar zijn in de context van de lus.

-  <BOUCLE_abc(ARTICLES) {id_rubrique ?}>

  • Bestaat er een id_rubrique (nn) in de context van de lus, dan zal de lus deze voorwaarde meenemen en alleen artikelen uit die rubriek selecteren. Het is dan dus hetzelfde als id_rubrique = #ENV{id_rubrique};
  • Bestaat er geen id_rubrique in de context van de lus, dan zal de lus deze voorwaarde negeren en dus de artikelen uit alle rubrieken selecteren.

-  Merk op dat {id_rubrique ?} gelijk is aan {id_rubrique?}.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands