{pagination}

-  {pagination} laat toe het resultaat van een lus over meerdere pagina’s te verdelen.

Omdat sommige lussen tientallen resultaten kunnen geven (zoals alle artikelen in een rubriek, of alle onderschrijvingen van een petitie), is het niet altijd gewenst om alle resultaten op één pagina weer te geven.

Om een indeling in meerdere pagina’s (wat in het Frans pagination heet) mogelijk te maken, moet de voorwaarde {pagination} in de lus worden opgenomen, zoals:

<B_art>
    #PAGINATION
    <ul>
<BOUCLE_art(ARTICLES) {par date} {pagination}>
    <li>#TITRE</li>
</BOUCLE_art>
    </ul>
</B_art>

Het zal je opvallen dat in het voorbeeld zowel het baken #PAGINATION als de voorwaarde {pagination} zijn opgenomen. Beide zijn nodig om het mechanisme te besturen. Wanneer de site 90 gepubliceerde artikelen bevat, zal deze lus de 10 oudste artikelen weergeven en aangeven dat er nog meer bladzijdes met gegevens beschikbaar zijn. Dat gebeurt standaard met de volgende indicatie:

0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ...

Het nummer van waaraf de resultaten worden weergegeven staat als een parameter in de URL van de webpagina: {debut_art=x}. Het bestaat uit dezelfde naam (hier « art ») als de lus waarop hij betrekking heeft. (Je kunt deze informatie ook zelf op de volgende manier als voorwaarde opnemen in een andere lus {debut_art,10}.)

Let op: het aantal weer te geven links is beperkt. Gedachtenpuntjes (puntje puntje puntje) zullen indien nodig aan de onderbroken lijst worden toegevoegd.

Het gedrag van {pagination} aanpassen

Standaard laat de voorwaarde dus 10 elementen per pagina zien, maar dit aantal kan door een extra parameter worden aangepast.

Aldus

<BOUCLE_page (ARTICLES) {pagination 5}>
#TITRE <br />
</BOUCLE_art>

krijg je 5 resultaten per bladzijde.

Deze extra parameter mag zijn opgebouwd uit andere bakens, zoals #ENV{aantal}, wat tot uitgebreide mogelijkheden leidt.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 21/03/23

Vertalingen: English, Español, français, Nederlands