De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)

De lus SYNDIC_ARTICLES retourneert een lijst van artikelen uit gesyndiceerde sites.

<BOUCLEn(SYNDIC_ARTICLES){criteria...}>

Je kunt deze lus ofwel binnen een lus SITES gebruiken (deze lus maakt eerst een lijst van gerefereerde sites, en haalt vervolgens de artikelen van die sites op), ofwel direct binnen een rubriek (waar direct alle in die rubriek gesyndiceerde berichten worden weergegeven (en dus de lijst van sites wordt overgeslagen).

De lus SITES (of SYNDICATION) geeft niet slechts de gesyndiceerde sites weer, maar alle gerefereerde sites (met de syndicatie van bepaalde sites als optie). Je kunt dus om een grafisch juiste weergave te krijgen de lus SYNDIC_ARTICLES alleen gebruiken binnen een lus SITES met gebruikmaking van de voorwaarde {syndication=oui}.

De selectiecriteria

Je kun gebruik maken van één van deze criteria om aan te geven welke elementen je wilt selecteren

-  {tout} toont alle gesyndiceerde sites.

-  {id_syndic_article} toont het gesyndiceerde artikel waarvan de identificatie id_syndic_article is. (In de praktijk heeft dit weinig zin, omdat je liever direct naar het artikel in kwestie verwijst.)

-  {id_syndic} retourneert een lijst van artikelen uit de gesyndiceerde site met identificatie id_syndic.

-  {id_rubrique} retourneert de lijst van gesyndiceerde artikelen in deze rubriek.

-  {id_secteur} retourneert de lijst van gesyndiceerde artikelen in deze sector (een hoofdrubriek met zijn subrubrieken).

De weergavecriteria

Je kunt de voorwaarden die voor alle lussen gelden toepassen.

De bakens van deze lus

De bakens uit de database

De volgende bakens corresponderen met direct uit de database onttrokken elementen. Je kunt ze ook (in kleine letters) toepassen om de sorteervolgorde aan te geven (algemeen: {par titre}).

-  #ID_SYNDIC_ARTICLE geeft de unieke identificatiecode van het gesyndiceerde artikel weer.

-  #ID_SYNDIC geeft de unieke identificatiecode van de gesyndiceerde site dat dit artikel bevat weer.

-  #TITRE toont de titel van het artikel.
Opmerking: het verdient aanbeveling gebruik te maken van de «ruwe» titel van het gesyndiceerde artikel - via de code [(#TITRE*)] - om automatische typografische correctie te omzeilen. In feite zijn de titels al «typografisch corrects» door de bewerking in de "backends" en je wilt automattische typografische correcties voorkomen als er bijvoorbeeld titels in een vreemde taal tussen zitten of titels uitdrukkingen bevatten als «De bestanden~/.tcshrc».

-  #URL_ARTICLE toont de URL van het gesyndiceerde artikel (op zijn site van oorsprong).

-  #DATE toont de publicatiedatum van het artikel.

-  #LESAUTEURS toont de auteurs van het gesyndiceerde artikel.

-  #DESCRIPTIF geeft de omschrijving van het gesyndiceerde artikel.

-  #NOM_SITE geeft de naam van de gesyndiceerde site van het artikel.

-  #URL_SITE geeft het adres (de URL) van de gesyndiceerde site.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands