De lus MOTS (trefwoorden)

De lus MOTS retourneert een lijst van trefwoorden.

<BOUCLEn(MOTS){criteria...}>

De selectiecriteria

Je kunt gebruik maken van één van deze criteria om aan te geven welke elementen je wilt selecteren.

-  {tout} selecteert alle trefwoorden uit de gehele site.

-  {id_mot} selecteert het trefwoord dat de identificatie id_mot heeft.

-  {id_groupe} retourneert de trefwoorden die zijn ingedeeld in de groep van trefwoorden met identificatie id_groupe.

-  {id_article} retourneert de aan het artikel gekoppelde trefwoorden (en is de meest gebruikelijke toepassing van deze lus).

-  {id_rubrique} retourneert de trefwoorden die aan een rubriek zijn gekoppeld.

-  {id_breve} retourneert de trefwoorden die aan een nieuwsbericht zijn gekoppeld.

-  {id_syndic} retourneert de trefwoorden die aan een gesyndiceerde site zijn gekoppeld.

-  {id_forum} retourneert de trefwoorden die aan een forumbericht zijn gekoppeld (een zeer specifieke toepassing!).

-  {titre=france} retourneert (bijvoorbeeld) het trefwoord met titel france.

-  {type=land} retourneert de trefwoorden uit de groep met titel land.

De weergavecriteria

Je kunt de voorwaarden die voor alle lussen gelden toepassen.

De bakens van deze lus

De bakens uit de database

De volgende bakens corresponderen met direct uit de database onttrokken elementen. Je kunt ze ook (in kleine letters) toepassen om de sorteervolgorde aan te geven (algemeen: {par titre}).

-  #ID_MOT geeft de unieke identificatiecode weer.

-  #TITRE geeft de titel (dus het trefwoord zelf).

-  #DESCRIPTIF geeft de omschrijving van het trefwoord.

-  #TEXTE geeft de aan het trefwoord toegewezen tekst.

-  #TYPE geeft de categorie (de groep) waarin het trefwoord is ingedeeld (zo zou het trefwoord «Frankrijk» kunnen zijn ingedeeld in de categorie «Land»).

-  #LOGO_MOT geeft het aan het trefwoord toegewezen logo weer. (Vanaf SPIP 2.1 bestaat een nieuwe syntax voor de argumenten van een #LOGO_XX)

-  #URL_MOT geeft de URL voor de weergave van dit trefwoord.

De lus (GROUPES_MOTS)

De lus GROUPES_MOTS kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een alfabetisch gesorteerd overzicht te maken van alle gebruikte trefwoorden, ingedeeld in groepen. Dat zou bijvoorbeeld op deze manier kunnen:

<BOUCLE_groepen(GROUPES_MOTS){par titre}>
<h1>#TITRE</H1>
<BOUCLE_trefwoorden(MOTS){id_groupe}{par titre}{" - "}>
#TITRE
</BOUCLE_trefwoorden>
</BOUCLE_groepen>

De bakens en criteria voor deze lus zijn:
-  #ID_GROUPE voor de unieke identificatie van de groep [net als in de lus (MOTS)] ;
-  #TITRE is de titel van de groep [waarvoor je binnen de lus (MOTS) dus #TYPE zou gebruiken].
-  #DESCRIPTIF geeft een omschrijving van de groep.
-  #TEXTE geeft de tekst van de groep weer.

Er bestaat geen overzichtspagina per groep, en dus ook geen baken voor zijn URL!

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 21/03/23

Vertalingen: عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands, українська