De lus ARTICLES (artikelen)

Een lus om artikelen te selecteren wordt gevormd door het woord ARTICLES tussen ronde haakjes te plaatsen:

<BOUCLEn(ARTICLES){voorwaarden...}>

De selectiecriteria

Aan de lus kunnen onderstaande selectiecriteria worden toegevoegd.

De voorwaarde {branche} selecteert alle artikelen en die in de subrubrieken.

Het is een soort uitbreiding van de voorwaarde {id_secteur}.

Zoek de identificatie van de rubriek die als eerste parameter van de voorwaarde {branche XX} als die bestaat en anders (zonder parameter) ({branche}) in de bovenliggende lussen. Hiermee wordt een lijst gemaakt van alle rubrieken in deze tak.
Een lus met deze voorwaarde zoekt een mogelijk koppeling met id_rubrique en zal anders proberen om dit gegeven uit een andere tabel te verkrijgen.

-  {date} is een voorwaarde die op verschillende manieren kan worden gebruikt in relatie met een datum.

-  {id_article} selecteert het artikel met deze identificatie (het arikelnummer).

-  De voorwaarde {id_auteur} selecteert de artikelen die met deze auteur overeen komen.

-  {id_groupe=zzzz} maakt de selectie mogelijk van alle artikelen die aan een bepaalde groep van trefwoorden gekoppeld zijn.

-  {id_mot} selecteert artikelen waaraan het trefwoord met dit identificatienummer is gekoppeld.

-  {id_rubrique} selecteert de rubriek met die identificatie. In een artikellus zijn dat alle artikelen in die rubriek.

-  De voorwaarde {id_secteur} selecteert artikelen in deze hoofdrubriek.

-  {lang} selecteert de artikelen met de taal die gevraagd wordt in de URL.

-  {origine_traduction} selecteert de artikelen die als basis voor vertaling dienen in een meertalige website.

-  {pagination} laat toe het resultaat van een lus over meerdere pagina’s te verdelen.

-  {recherche} selecteert de artikelen die overeenkomen met woorden die in de zoekfunctie van SPIP (een ingebouwde zoekmachine) zijn aangegeven.

-  {si ...} biedt de mogelijkheid de uitvoering van een lus te laten voldoen aan een voorwaarde die als argument wordt meegegeven.

-  {titre_mot=xxxx} en {type_mot=yyyy} maken respectievelijk de selectie mogelijk van artikelen die zijn gekoppeld aan het trefwoord "xxxx" of de groep van trefwoorden "yyyy".

-  {tout} is een voorwaarde die toelaat gegevens te selecteren en de standaard criteria te laten vervallen.

-  {traduction} kiest de vertalingen in andere talen van het huidige artikel.

De status van het artikel

Zoals alle lussen van SPIP geeft ook de lus ARTICLES uitsluitend gepubliceerde elementen weer. Bij een site waar "postdatering" op artikelen mogelijk wordt gemaakt (en het artikel dus pas vanaf die datum mag worden weergegeven), wordt met behulp van een andere test op de datum gecontroleerd of het artikel in de selectie moet worden opgenomen. Door het toevoegen van het criterium {statut} kan van de standaardselectie worden afgeweken:

  • {statut IN prop,prepa,publie,refuse,poubelle} kun je artikelen in functie van hun publicatiestatus selecteren:
  • {statut=prepa} selecteert artikelen die "in redactie" zijn;
  • {statut=prop} selecteert artikelen die "voorgesteld voor evaluatie" zijn;
  • {statut=publie} selecteert artikelen die "gepubliceerd" zijn,waaronder die met postdatering;
  • {statut=refuse} selecteert artikelen die "gewijgerd" zijn;
  • {statut=poubelle} selecteert artikelen die "in de prullenbak" zijn.

Voorwaarden voor de weergave

Wanneer één van bovenstaande criteria is vastgelegd, kunnen de volgende voorwaarden worden toegevoegd om het aantal weer te geven elementen te beperken.

Vanzelfsprekend zijn dat de voorwaarden die voor alle lussen gelden.

De bakens van deze lus

De bakens voor de database

De volgende bakens corresponderen met de direct aan de database te onttrekken elementen. Je kunt ze ook gebruiken om bijvoorbeeld de sorteervolgorde te bepalen (bijvoorbeeld: {par date} of {par titre}).

-  #CHAPO toont de introductietekst (in het Frans: chapeau).

-  De datumbakens #DATE, #DATE_REDAC, #DATE_MODIF worden in deze documentatie beschreven in het artikel «Datumbeheer».

-  #DESCRIPTIF toont de inhoud van het veld omschrijving..

-  #ID_ARTICLE geeft de unieke identificatiecode van het artikel weer. Het baken kan van pas komen bij het samenstellen van onvoorziene hyperlinks (bijvoorbeeld naar een pagina «in afdrukformaat»).

-  #ID_RUBRIQUE toont de unieke identificatiecode van een rubriek (of van een artikel, nieuwsbericht of site in die rubriek).

-  #ID_SECTEUR toont de unieke identificatiecode van de hoofdrubriek (de rubriek aan de root van de site) waartoe dit element (artikel, rubriek) behoort.

-  #LANG geeft de taal van een artikel weer.

-  #POPULARITE toont de populariteit van een artikel (als percentage. Je leest er meer over in «De "populariteit" van een artikel».

-  #PS geeft het post-scriptum van een artikel weer.

-  #SOUSTITRE geeft de subtitel weer (indien geactiveerd in de configuratie van de site).

-  #SURTITRE geeft de boventitel weer (indien geactiveerd in de configuratie van de site).

-  #TEXTE geeft de tekst weer (van een artikel, rubriek, nieuwsbericht, forumbericht, enz.).

-  #TITRE geeft de titel weer van een object.

-  De bakens #NOM_SITE en #URL_SITE tonen de naam en de URL van de «hyperlink» die aan het object gekoppeld is.

-  #VISITES geeft het totaal aantal bezoekers van een artikel weer.

De door SPIP berekende bakens

De volgende elementen worden door SPIP berekend (en kunnen daarom ook niet gebruikt worden om mee te sorteren).

-  #URL_ARTICLE geeft de URL van de webpagina van het artikel weer.

-  #NOTES geeft de voetnoten weer (berekend na een analyse van de tekst).

-  #INTRODUCTION geeft de beschrijving van het artikel, en als die er niet is worden de eerste 600 tekens van het artikel zelf weergegeven (eventuele koptekst en tekst).

-  #LESAUTEURS geeft de auteurs van het artikel weer, met een link naar hun publieke pagina (vanwaar direct aan de auteur een bericht kan worden gestuurd, of de door die auteur gepubliceerde artikelen kunnen worden gevonden). Het maakt een extra AUTEURS lus overbodig.

-  #PETITION geeft de tekst van de petitie weer, wanneer deze bestaat. Bestaat de tekst, maar is deze leeg, dan wordt een spatie teruggestuurd (wat dus geen invloed heeft op de HTML-pagina).

-  #FORMULAIRE_SIGNATURE genereert en toont het formulier waarmee een petitie die is gekoppeld aan het artikel kan worden ondertekend.

-  #FORMULAIRE_FORUM genereert en toont het formulier waarmee een reactie op het artikel kan worden gegeven. Hierover vind je meer in «Les formulaires».

-  #PARAMETRES_FORUM genereert en toont de lijst van variabelen waarmee het forumformulier kan worden opgeroepen. Bijvoorbeeld:

[<a href="spip.php?page=forum&(#PARAMETRES_FORUM)">Reageer op dit artikel</a>]

Vanaf SPIP 1.8.2 kun je ook een retouradres meegeven, het adres waar naar de bezoeker moet worden gestuurd nadat hij zijn bericht heeft gepost. Bijvoorbeeld: <a href="spip.php?page=forum&(#PARAMETRES_FORUM{#SELF})">Reageer op dit artikel</a> zal de bezoeker terugbrengen naar de bladzijde vanwaar hij de reactie begon.

De logo’s

-  #LOGO_ARTICLE geeft het logo van het artikel weer, eventueel met een alternatief logo wanneer de muis erover wordt bewogen.

-  #LOGO_RUBRIQUE geeft het logo van de rubriek van het artikel weer, eventueel met een alternatief logo wanneer de muis erover wordt bewogen.

-  #LOGO_ARTICLE_RUBRIQUE geeft het logo van het artikel weer en als dat niet bestaat het logo van de rubriek van het artikel, eventueel met een alternatief logo wanneer de muis erover wordt bewogen.

Logo’s plaats je op de volgende manier: [(#LOGO_ARTICLE|uitlijning|adres)]

De uitlijning kan zijn left of right. Het adres is de URL waar naartoe moet worden gegaan wanneer op het logo wordt geklikt (bijvoorbeeld #URL_ARTICLE). Geef je geen adres op, dan is het logo ook niet aanklikbaar.

Wil je een logo direct met de naam en het adres van de afbeelding op een bladzijde weergeven (en te zorgen dat het baken de aanvullende HTML codering doen), bijvoorbeeld om een achtergrond in een tabel te maken, dan gebruik je het filter |fichier als volgt: [(#LOGO_ARTICLE|fichier)]

Twee bakens maken het mogelijk om één van de twee logo’s te selecteren:
-  #LOGO_ARTICLE_NORMAL toont het standaard logo (wanneer normaal wordt getoond wanneer de muis er niet over wordt bewogen);
-  #LOGO_ARTICLE_SURVOL toont het alternatieve logo (wat normaal wordt getoond wanneer de muis erover wordt bewogen).

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 21/03/23

Vertalingen: عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands, русский, українська