De "populariteit" van een artikel

Bezoeken tellen

Er bestaan honderden statistische methoden ​​om het bezoek van een site te tellen. De meeste doen dat per uur of per dag, waaruit blijkt of een site "stijgt" of "daalt" en controleert op welk tijdstip er meer bezoekers zijn.

Ons doel is een beetje anders: het is om elk item een ​​"populariteitswaarde" te geven die al vrij snel een trend zal weerspiegelen en de activiteit van verschillende artikelen met elkaar vergelijkt. Dat kan globaal over de hele site zijn of binnen één rubriek, één auteur, enz. De gebruikte methode is als volgt (je kunt deze uitleg overslaan als je niet vertrouwd bent met wiskunde):
-  Elk bezoek aan een artikel voegt een aantal punten aan dit artikel toe: 1 punt als het een item is dat vanuit de website zelf wordt geraadpleegd door het volgen van een link, en 2 punten als het een "directe toegang" van een externe site (zoekmachine, hyperlink, syndicatie. ..) betreft;
-  Elke 10 minuten wordt de score vermenigvuldigd met een kleine kortingsfactor, waardoor een bezoek aan 10:12 op woensdag met 1 punt wordt gewaardeerd, maar de volgende dag op hetzelfde tijdstip met een halve punt en de dag daarop om 10:12 met een kwart punt ...;
-  Alles wordt zo berekend dat in het geval dat een artikel altijd hetzelfde aantal x bezoeken per tijdseenheid krijgt, zijn score wordt gestabiliseerd op de waarde x. Anders gezegd: is het bezoekersaantal stabiel, dan komt zijn populariteit uit op het aantal bezoeken per dag (maal 2 als het om directe ingangen gaat).

Deze populariteit wordt op twee manieren uitgedrukt:
-  De absolute populariteit geeft de score in kwestie (evaluatie van de dagelijkse raadpleging van het artikel);
-  De relatieve populariteit is een percentage voor het artikel vergeleken met het artikel op de website met de hoogste populariteit (de maximale populariteit).

Tenslotte is de populariteit van de site de som van de populariteit van alle artikelen (absolute waarden). Dit laatste maakt het mogelijk twee SPIP sites met elkaar te vergelijken. Hoe hoger de waarde, hoe beter de site wordt bezocht.

Lussen en bakens

Met bakens kunnen deze waarden worden opgehaald en weergegeven in de skeletten. Onderstaande lus vat al deze bakens samen:

<BOUCLE_pop(ARTICLES){id_article}{popularite>0}>
<h5>Populariteit</h5>
Dit artikel heeft een absolute populariteit gelijk aan #POPULARITE_ABSOLUE, ofwel
#POPULARITE % van #POPULARITE_MAX. In totaal telt deze site ongeveer #POPULARITE_SITE bezoeken per dag.
</BOUCLE_pop>

Het meest nuttige baken is #POPULARITE omdat het de populariteit als percentage van het meest populaire artikel weergeeft. Daarmee kan dus gemakkelijk een klassement worden samengesteld dat voor iedereen begrijpelijk is (met waardes tussen 0 en 100). De andere bakens geven absolute waardes die voor een bezoeker minder zeggen.

Let op: Deze gegevens staan in de database van SPIP opgeslagen in de vorm van reële getallen en de weergave gebeurt dien overeenkomstig, wat op een site met zeer weinig bezoeken vreemde resultaten kan geven, zoals:

«Dit artikel heeft een absolute populariteit van 1, ofwel 17 % van 2. In totaal telt deze site ongeveer 5 bezoekers per dag.»

De sorteervoorwaarde {par popularite} kan behulpzaam zijn om een lijst van de 10 meest populaire artikelen uit de huidige rubriek weer te geven:

<BOUCLE_hitparade(ARTICLES){id_rubrique}{par popularite}{inverse}{0,10}>
<li>#TITRE (populariteit: #POPULARITE %)</li>
</BOUCLE_hitparade>

(Je verwijdert {id_rubrique} voor de weergave van de hitparade van de gehele site.)

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 21/03/23

Vertalingen: عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands