Formulieren uit het privé gedeelte gebruiken op de publieke site

 • Apparu en : SPIP 2.0

De CVT formulieren uit het privé gedeelte van SPIP kunnen ook worden gebruikt in de skeletten voor de publieke site [1] . Je kunt er objecten mee maken of aanpassen, als artikelen, rubrieken, enz.

Deze formulieren worden opgebouwd aan de hand van bestanden in de map prive/formulaires/ waar, voor ieder formulier een set bestanden staat van het type: editer_article.html ; editer_article.php.

Voor meer informatie lees je het artikel De CVT formulieren van SPIP.

Opmerking: sommige in dit artikel besproken formulieren maken gebruik van het script prive/javascript/layer.js. Denk er dus aan dit in je skelet in te voegen.

1 - FORMULAIRE_EDITER_ARTICLE

#FORMULAIRE_EDITER_ARTICLE{id_article, id_rubrique, retour, lier_trad}

Parameters van het baken:

 • id_article geeft het te bewerken artikel aan. Heeft het de waarde «oui» dan maakt het formulier een nieuw artikel aan.
 • id_rubrique geeft de rubriek aan waarin het artikel staat.
 • retour is de URL van de pagina waarnaar de gebruiker moet worden geleid na validatie van het formulier.
 • lier_trad geeft aan dat het gemaakte artikel een vertaling is van degene in de context.

2 - FORMULAIRE_EDITER_AUTEUR

#FORMULAIRE_EDITER_AUTEUR{id_auteur, retour, lier_id_article}

Parameters van het baken:

 • id_auteur geeft de te bewerken auteur aan. Heeft het de waarde «oui» dan maakt het formulier een nieuwe auteur aan.
 • retour is de URL van de pagina waarnaar de gebruiker moet worden geleid na validatie van het formulier.
 • lier_id_article maakt het mogelijk de auteur tijdens het aanmaken te koppelen aan een artikel.

3 - FORMULAIRE_EDITER_BREVE

#FORMULAIRE_EDITER_BREVE{id_breve, id_rubrique, retour, lier_trad}

Parameters van het baken:

 • id_breve geeft het te bewerken nieuwsbericht aan. Heeft het de waarde «oui» dan maakt het formulier een nieuw bericht aan.
 • id_rubrique geeft de rubriek aan waarin het nieuwsbericht staat.
 • retour is de URL van de pagina waarnaar de gebruiker moet worden geleid na validatie van het formulier..
 • lier_trad geeft aan dat het gemaakte nieuwsbericht een vertaling is van degene in de context.

4 - FORMULAIRE_EDITER_GROUPE_MOT

#FORMULAIRE_EDITER_GROUPE_MOT{id_groupe, retour}

Parameters van het baken:

 • id_groupe geeft de te bewerken trefwoordgroep aan. Heeft het de waarde «oui» dan maakt het formulier een nieuwe groep aan.
 • retour is de URL van de pagina waarnaar de gebruiker moet worden geleid na validatie van het formulier.

5 - FORMULAIRE_EDITER_MOT

#FORMULAIRE_EDITER_MOT{id_mot, id_groupe, retour,  ajouter_id_article, table, table_id}

Parameters van het baken:

 • id_mot geeft het te bewerken trefwoord aan. Heeft het de waarde «oui» dan maakt het formulier een nieuw trefwoord aan.
 • id_groupe geeft de groep aan van het trefwoord.
 • retour is de URL van de pagina waarnaar de gebruiker moet worden geleid na validatie van het formulier.
 • ajouter_id_article maakt het mogelijk het trefwoord tijdens het aanmaken te koppelen aan een object.
 • table geeft de tabel van het object aan waaraan het trefwoord tijdens het aanmaken moet worden gekoppeld («articles» voor een artikel).
 • table_id geeft de naam aan van de identificatie vanhet object waaraan het trefwoord tijdens het aanmaken moet worden gekoppeld («id_article» vooe een artikel).

6 - FORMULAIRE_EDITER_RUBRIQUE

#FORMULAIRE_EDITER_RUBRIQUE{id_rubrique, id_parent, retour, lier_trad}

Parameters van het baken:

 • id_rubrique geeft de te bewerken rubriek aan. Heeft het de waarde «oui» dan maakt het formulier een nieuwe rubriek aan.
 • id_parent geeft de identificatie aan van de rubriek waarin de te bewerken rubriek is opgenomen.
 • retour is de URL van de pagina waarnaar de gebruiker moet worden geleid na validatie van het formulier.
 • lier_trad geeft aan dat de gemaakte rubriek een vertaling is van degene in de context.

Om bijvoorbeeld een rubriek aan te maken vanuit de pagina van een rubriek:

[(#FORMULAIRE_EDITER_RUBRIQUE{oui, #ID_RUBRIQUE, [(#SELF|parametre_url{id_rubrique, #ID_RUBRIQUE})]})]

7 - FORMULAIRE_EDITER_SITE

#FORMULAIRE_EDITER_SITE{id_syndic, id_rubrique, retour, lier_trad}

Parameters van het baken:

 • id_syndic geeft de te bewerken site aan. Heeft het de waarde «oui» dan maakt het formulier een nieuwe site aan.
 • id_rubrique geeft de rubriek aan waarin de site staat.
 • retour is de URL van de pagina waarnaar de gebruiker moet worden geleid na validatie van het formulier.
 • lier_trad geeft aan dat de gemaakte site een vertaling is van degene in de context.

8 - De weergave van formulieren beperken

Wanneer de bij het aanroepen van het formulier gebruikte acties door interne mecanismes in SPIP beveiligd zijn, is het belangrijk te beseffen dat ze op de publieke site vooriedereen toegankelijk zijn.

Om de weergave van een formulier afhankelijk te maken van de rechten van een aangemelde gebruiker, kun je gebruik maken van de bakens #AUTORISER of #SESSION.

Om bijvoorbeeld alleen aan een beheerder het formulier voor het aanmaken van een artikel aan te bieden, schrijf je:

[(#SESSION{statut}|=={0minirezo}|oui)
#FORMULAIRE_EDITER_ARTICLE{oui, #ID_RUBRIQUE}
]

Voetnoot

[1Je kunt deze formulieren dus «overladen» door een aangepaste kopie die je hebt geplaatst in de map squelettes/formulaires/.
Let wel op: deze aangepaste formulieren zullen ook worden gebruikt in het privé gedeelte waar zij dus het origineel vervangen.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands