#SESSION

Het baken #SESSION geeft toegang to enkele specifieke gegevens van bezoekers.

 • Apparu en : SPIP 2.0

Voor een aangemelde bezoeker zijn dat:

 • id_auteur: unieke identificatiecode van de auteur
 • nom: naam van de auteur
 • bio: korte biografie van de auteur
 • email: e-mailadres van de auteur
 • nom_site: naam/titel van de website van de auteur
 • url_site: HTTP-adres van de website van de auteur
 • login: identitificatiecode
 • statut: 0minirezo (beheerder of beperkte beheerder), 1comite (redacteur), 6forum (bezoeker)
 • webmestre: ’oui’ als de auteur ook webmaster is
 • maj: tijdstip van laatste aanpassing van gegevens van de auteur (alle aanpassingen op informatie over de auteur in spip_auteurs zoals laatste verbinding, laatste interne bericht, laatste aanpassing persoonlijk bestand...)
 • pgp: publieke pgp-sleutel
 • en_ligne: tijdstip van vorige verbinding (niet de huidige)
 • imessage: ’oui’ als de auteur een intern bericht verzonden heeft
 • messagerie:
 • prefs: lijst van voorkeuren van de auteur (weergave van het privé gedeelte, opslaan cookie...)
  • couleur => 1 tot 6, kleurcode van het privé gedeelte
  • display => 1 (alleen tekst); 2 (iconen en tekst); 3 (alleen iconen)
  • cnx => leeg of ’perma’ (als «meerdere dagen aangemeld blijven» werd aangeklikt)
 • cookie_oubli: hash van de verzonden vervangende cookie indien vergeten, anders leeg
 • source: ’spip’ of ’ldap’
 • lang: gebruikte taal in het privé gedeelte
 • extra: lijst van extra gedeclareerde velden voor de auteur
 • auth: gebruikte type authentificatie (spip, ldap)
 • cookie: ’oui’ wanneer via cookie aangemeld - niet bestaand wanneer anders aangemeld (waaronder PHP_AUTH_USER)
 • hash_env: interne (hash) code die de unieke sessie van de bezoeker aangeeft
 • ip_change: FALSE als het IP-adres niet verandert. TRUE als het IP-adres wel verandert. SPIP maakt dan een nieuwe sessie aan voor de eerst aangemelde (met ip_change FALSE) ; deze nieuwe sessie verbreekt de verbinding voor de eventuele steler van een cookie.

Om bepaalde informatie uitsluitend weer te geven wanneer de bezoeker een beheerder is:

 • [(#SESSION{statut}|=={0minirezo}|oui) Je bent beheerder]

Op deze manier kan ook een bepaald veld worden weergegeven:

 • [(#SESSION{statut}|=={0minirezo}|oui) #DESCRIPTIF]

Je kunt het ingewikkelder maken door van skelet te veranderen (naar beperkt.html) afhankelijk van de status :

 • [(#SESSION{statut}|=={0minirezo}|oui) <INCLURE{fond=beperkt, env}>]

Dit baken laat zich vervolledigen door #AUTORISER.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: عربي, català, English, Español, français, Nederlands, русский, українська