#DOUBLONS

  • Apparu en : SPIP 2.1

Het baken #DOUBLONS{item} of #DOUBLONS{item,familie} geeft de status van dubbele trefwoorden van (ITEMS) op deze plaats in de code, in de vorm van een array van id_mot waardes: array(1,2,3,...)

#DOUBLONS zonder parameters geeft een ruwe lijst van alle duplicaten.

#DOUBLONS*{item} maakt een tekenreeks: ",1,2,3,...".

Voor "benoemde" duplicaten (bijvoorbeeld 100doublons A>) kunnen we gebruiken: #DOUBLONSarticles, A om de array van id_articles te zien die met de "A" omschrijving zijn benoemd.

Om de array naar een INCLURE door te geven, schrijven we: #INCLURE{fond=bestandsnaam, env, doublons=#DOUBLONS{articles, A}} voor een array genaamd doublons A binnen een lus BOUCLE(ARTICLES) en #INCLUREfond=bestandsnaam, env, doublons voor alle arrays met duplicaten die zijn gedeclareerd in het aanroepende skelet (op het moment voordat de INCLURE plaats vond).

Om een array van doublon duplicaten van een INCLURE op te halen, verdient het aanbeveling dat die INCLURE alleen de #DOUBLONS*articles, B overneemt en in het opgeroepen skelet gebruik te maken van #SETret, #INCLUREfond=snippet, env, doublons|explode’,’: de variabele die met #GETret wordt gemaakt, kan weer als een voorwaarde in lusvorm worden gebruikt: (id_article IN #GETret).

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 31/03/20

Vertalingen: català, English, français, Nederlands