#CLE en #VALEUR

  • Apparu en : SPIP 3.0

#CLE en #VALEUR zijn de twee bakens waarmee de sleutel (key, of in het Frans: clé) en de waarde (value, of in het Frans: valeur) kunnen worden weergegeven in een DATA lus. #VALEUR{x} geeft de subwaarde aan van x wanneer #VALEUR een tabel is (gelijk aan [(#VALEUR|table_valeur{x})]). Je mag meerdere subindexen toepassen #VALEUR{x/y/z} om de waarde in een subniveau van de tabel weer te geven.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands