#LOGO_AUTEUR

  • Apparu en : SPIP 1.4

Het baken #LOGO_AUTEUR geeft het logo van de auteur weer, eventueel met een alternatieve weergave wanneer de muis erover wordt bewogen.

Het baken kent twee varianten: #LOGO_AUTEUR_NORMAL en #LOGO_AUTEUR_SURVOL die rspectievelijk het normale logo (zonder effect) en het alternatieve logo weergeven.

Vanaf SPIP 2.1 worden de diverse #LOGO_xxx bakens anders aangeroepen; hun argumenten zijn aangepast. lees hierover meer in de documentatie van SPIP 2.1.

-  In een skelet wordt het logo alsvolgt opgenomen:

[(#LOGO_AUTEUR|alineëring|adres)]

De alineëring kan zijn: left, right, center, top of bottom, wat in HTML vertaald wordt met class=" ... " (denk aan de definities van deze CSS in de stylesheets).
Het adres maakt het logo een hyperlink en geeft de bestemming van die link aan (bijvoorbeeld #URL_AUTEUR).
Voorbeeld:

[(#LOGO_AUTEUR|left|#URL_AUTEUR)]

toont het logo van de auteur links met een link naar zijn pagina.

-  Afbeeldingsfilters mogenop het logo worden toegepast.
Voorbeeld:

[(#LOGO_AUTEUR||image_reduire{200,200})] 

geeft het logo de grootste van de twee aangegeven maximale waardes (als ze horer of breder is dan 200px) en de andere wordt proportioneel aangepast (zie filter image_reduire).

-  Het standaard skelet van SPIP biedt de mogelijkheid van een aangepaste favicon via:

 [(#MODELE{favicon}{favicon=#LOGO_AUTEUR})]

.

Let op, vanaf SPIP 2.1 is de syntax van de argumenten voor de diverse #LOGO_XX bakens aangepast. Lees meer in SPIP 2.1.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 21/03/23

Vertalingen: عربي, català, English, Español, français, Nederlands