#URL_SITE_SPIP

  • Apparu en : SPIP 1.8

Het baken #URL_SITE_SPIP geeft het adres van de website weer. De URL bevat geen afsluitende /, zodat het baken kan worden gebruikt om een link te completeren, zoals #URL_SITE_SPIP/#URL_ARTICLE
De URL staat ingesteld in de configuratie van de site en wordt dus niet uit de gebruikte URL onttrokken!

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands