#SELF

  • Apparu en : SPIP 1.8

Het baken #SELF retourneert de URL van de huidige pagina. De variabelen voor de uitvoering door SPIP zelf (bijvoorbeeld var_mode) worden geannuleerd.

Bijvoorbeeld: voor een pagina met URL spip.php?article25&var_mode=recalcul retourneert #SELF geplaatst in article.html de URL spip.php?article25.

Toepassingen

-  Bepaalde bakens in een formulier accepteren een parameter voor de retourpagina na validatie van het formulier. #SELF kan daar worden toegepast om naar de huidige pagina terug te keren. Bijvoorbeeld: [(#FORMULAIRE_FORUM{#SELF})].

-  Met het filter |parametre_url kan een parameter worden toegevoegd aan de URL van de huidige pagine, zoals in: [(#SELF|parametre_url{'id_mot','3'})] wat id_mot=3 aan de URL toevoegt. Zie |parametre_url voor meer details.

-  #SELF kan ook op deze wijze in een formulier worden toegepast:

<form action="#SELF">
[(#SELF|form_hidden)]
...
</form>

Het filter |form_hidden berekent de verborgen (hidden) velden van het formulier op basis van de argumenten van #SELF. Lees |form_hidden.

SELF in opgeroepen skeletten

Wanneer één van de parameters van een URL aan een ingesloten skelet moet worden gebruikt, moet de waarde van #SELF worden toegevogd als parameter van de INCLURE. Op deze manier wordt een aparte cache gemaakt worden voor iedere URL [1].
-  <INCLURE{fond=mijn_skelet}{self=#SELF}>
-  <INCLURE{fond=mijn_skelet}{self}>
-  <INCLURE{fond=mijn_skelet}{env}>

De parameter {self=#SELF} moet ook aan een INCLURE worden doorgegeven als het baken #PAGINATION in het opgeroepen skelet moet worden gebruikt. Het berust op het gebruik van de functie self om de variabele debut_... terug te vinden.

Voetnoot

[1Dit vormt een beveiliging tegen potentiële XSS aanvallen.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: عربي, català, English, Español, français, Nederlands