#FILTRE

  • Apparu en : SPIP 2.0

Het baken #FILTRE{f} past filter(s) f toe op het gehele skelet wanneer het berekend is.

Het baken accepteert een parameter die uit één of meer filters bestaat.
Bijvoorbeeld:

	#FILTRE{supprimer_tags|filtrer_entites|trim}

Geplaatst aan het eind van het skelet past het zijn filter(s) toe op het gehele berekende skelet.

In meer detail: Deze filtering wordt toegepast op de bakens #INCLURE van het skelet, maar niet op de <INCLURE>, de ingesloten skeletten zelf.

Voorbeeld 1: In SPIP2 kon compressie niet als optie in de configuratie van SPIP worden aangegeven, maar konden CSS en JavaScript bestanden met de volgende instructie #FILTRE{compacte_head} aan het eind van skelet inc-head.html Worden gecomprimeerd.

Voorbeeld 2: in de plugin Notification zorgt een skelet inscription.html voor de inhoud van de mail. Om deze inhoud geschikt te maken voor een mail, moet een aantal handelingen worden uitgevoerd: #FILTRE{supprimer_tags|filtrer_entites|trim} [1].

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, français, Nederlands