#CONST

Het baken #CONST{naam_van_de_constante} geeft de waarde van de als argument doorgegeven constante.

  • Apparu en : SPIP 3.2

Voorbeelden

// Bekijk de inhoud van het deel Composed-By van de HTTP heading van door SPIP gegenereerde pagina's
#CONST{_HEADER_COMPOSED_BY}

geeft standaard Composed-By: SPIP

Ander voorbeeld
In het bestand config/mes_options.php:

define('_ID_MOT_TEST',xx);

vervolgens in een skelet

<BOUCLE_art(ARTICLES){id_mot=#CONST{_ID_MOT_TEST}}… >

Zie ook

De bakens

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: English, français, Nederlands