#DATE_NOUVEAUTES

  • Apparu en : SPIP 1.6

Het baken #DATE_NOUVEAUTES geeft de laatste verzenddatum weer van de standaard nieuwsbrief die kan worden verzonden (een configuratie-optie van de site op adres ecrire/?exec=config_contenu. Is deze functie niet geactiveerd, dan geeft het baken de datum 1970-01-01 01:00:00 weer.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands