#AUTORISER

  • Apparu en : SPIP 2.0

Met het baken #AUTORISER kan in een skelet dezelfde set controles worden uitgevoerd als met de PHP-functie autoriser()

Ze retourneert een spatie wanneer de autorisatie wordt verleend en een lege string wanneer deze wordt geweigerd. Het baken accepteert dezelfde argumenten als de functie autoriser().

Om bijvoorbeeld te testen of de bezoeker de statisieken van een artikel is de syntax:

[(#AUTORISER{voirstats,article,#ID_ARTICLE})
    <a href='ecrire/?exec=....'>bekijk de statistieken</a>
]

Net als bij de functie autoriser() kun je een #ID_AUTEUR als argument meegeven om te testen of deze auteur...

Wil je bijvoorbeeld met een ster de beheerders en redacteurs in een lijst auteurs laten zien, dan schrijf je:

<BOUCLE_a(AUTEURS){tous}>
    #NOM [(#AUTORISER{ecrire,'','',#ID_AUTEUR}) *]
</BOUCLE_a>

Een volgend voorbeeld toont hoe je, als de bezoeker het recht heeft een artikel aan te passen, het wijzigingsformulier toont, dat op zijn beurt na aanpassing op de pagina van het artikel terugkeert:

[(#AUTORISER{modifier, article, #ID_ARTICLE})
    #FORMULAIRE_EDITER_ARTICLE{#ID_ARTICLE, #ID_RUBRIQUE, #URL_ARTICLE}
 ]

Let op: de argumenten staan in de volgorde: doen, wat, id, wie, opties.

Voor meer details kun je de documentatie bekijken van de functies van inc/autoriser.php.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: عربي, català, English, Español, français, Nederlands