#DATE

  • Apparu en : SPIP 1.0

Het baken #DATE is de datum dat een object online ging. Het kan bij een artikel of nieuwsbrief nadien worden aangepast. Bij een rubriek is het de datum van het nieuwste element in de rubriek.

Werd de datum onvolledig ingevoerd, dan kan een "*" achter het bakenworden geplaatst voor een begrijpelijke weergave un de publieke site. Bijvoorbeeld met [(#DATE*|affdate)]:
-  is de datum ingevoerd in het formaat "xx-juli-2009", dan wordt weergegeven: "juli 2009";
-  is de datum ingevoerd als "xx-onbekend-2009", dan wordt weergegeven "2009".

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, français, Nederlands