#PLUGIN

  • Apparu en : SPIP 1.9.1

Het baken #PLUGIN kan de aanwezigheid van een bepaalde plugin aangeven, maar ook bepaalde gegevens uit het bestand plugin.xml weergeven, maar doet dat uitsluitend als de plugin actief is.

  • #PLUGIN{prefix_van_de_plugin} verstuurt true als de plugin actief is.
  • #PLUGIN{prefix_van_de_plugin, gevraagde_informatie} verstuurt de gevraagde informatie over de plugin, zoals de versie, de naam, de omschrijving...
  • #PLUGIN{prefix_van_de_plugin, tout} verstuurt alle informatie over de plugin in de vorm van een tabel die zou kunnen worden weergegeven met behulp van het filter |table_valeur.

De prefix van een plugin wordt bepaald door de waarde van de XML-tag <prefix> in het ebstand plugin.xml, wat zich altijd in de root van de mapstructuur van een plugin moet bevinden.

De meestgebruikte toepassing van #PLUGIN Is het testen van de activiteit van een pluginom bepaalde HTML code te kunnen weergeven:

  • [(#PLUGIN{prefix_van_de_plugin}|oui) mijn code...] geeft "mijn code..." weer als de plugin actief is.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: عربي, català, English, Español, français, Nederlands