#LOGO_ARTICLE

  • Apparu en : SPIP 1.4

-  Belangrijk: Vanaf SPIP 2.1 hebben alle logo bakens een gewijzigde syntax. Je leest over de wijziging in het artikel over SPIP 2.1.

Dit baken geeft het logo van een artikel weer, eventueel dynamisch met een alternatieve weergave wanneer de muis erover wordt bewogen.
Met twee extra bakens kun je één van de twee logo’s weergeven:

#LOGO_ARTICLE_NORMAL toont het normale logo;
#LOGO_ARTICLE_SURVOL toont het alternatieve logo.

-  In een skelet gebruik je de bakens als volgt: [(#LOGO_ARTICLE|uitlijning|adres)]
De uitlijning kan zijn: left, right, center, top of bottom. Deze uitlijning wordt gerealiseerd met een HTML class=" ... " (die dus moet zijn gedefinieerd in een stylesheet).
Het adres is de URL van een link die wordt opgeroepen wanneer op het logo wordt geklikt (bijvoorbeeld: #URL_ARTICLE). Wordt geen adres opgegeven, dan kan ook niet op het logo worden geklikt.
Voorbeeld:

[(#LOGO_ARTICLE|right|#URL_ARTICLE)]

toont het logo rechts uitgelijnd met een link naar het artikel.

-   #LOGO_ARTICLE_RUBRIQUE toont het logo van het artikel en, als dit niet bestaat, het logo van de rubriek.

-  Wil je de naam van het bestand van de logo opvragen (in plaats van de volledige HTML code aan te maken om het logo op de pagina weer te geven), om deze bijvoorbeeld als achtergrond te gebruiken, gebruik je deze syntax:

[(#LOGO_ARTICLE|fichier)]

.

-  De afbeeldingsfilters (herkaderen, verkleinen, maskeren,...) kunnen op het logo worden toegepast.
Voorbeeld:

[(#LOGO_ARTICLE||image_reduire{200,200})]

toont het logo van het artikel waarvan de grootste afmeting eventueel wordt gereduceerd tot 200px en de andere afmeting proportioneel wordt aangepast (zie het filter image_reduire).

-  Je kunt ook een art attribuut aan het logo toewijzen met behulp van het filter inserer_attribut:

[(#LOGO_ARTICLE|#URL_ARTICLE||inserer_attribut{alt,#TITRE})]

gebruikt de titel van het artikel als het alt attribuut voor het logo.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 21/03/23

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands