Het bestand mes_options.php

Het bestand mes_options.php biedt de mogelijkheid de standaard configuratie van SPIP aan te passen of uit te breiden met nieuwe functies [1].

  • Apparu en : SPIP 1.7

Wanneer het nog niet bestaat, kun je het bestaand aanmaken in de map config/.

Wanneer SPIP het bestand vindt, zal de inhoud bij iedere weergave van een bladzijde (zowel in het privé gedeelte als in de publieke site) worden gelezen.

mes_options.php is een PHP bestand en moet dus beginnen met <?php en eindigen met ?> (en wees hier uiterst voorzichtig mee, want elk willekeurig teken vóór <?php of na ?>) kan het bestand "onleesbaar" maken.

-  Een voorbeeld van mes_options.php :

<?php

// het verbieden van de upload van bestanden van meer dan 200 Kb
define('_DOC_MAX_SIZE', 200);

// het verbieden van het uitvoeren van javascript
// in redactionele items
$filtrer_javascript = -1;

// Het forceren van een uitrolmenu vanaf 1998 voor
// het veld "Datum van eerste publicatie"
$debut_date_publication = '1998';

?>

Voetnoot

[1zie ook rubriek personalisatie

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 21/03/23

Vertalingen: català, English, français, Nederlands