#BAKEN* en #BAKEN**

Standaard past SPIP automatisch op elk #BAKEN in een skelet een aantal specifieke behandelingen toe (filters of transformatie­functies) die zijn bepaald in #$GLOBALS['table_des_traitements']['BAKEN'].

  • Apparu en : SPIP 1.9

In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld wanneer vooraf een persoonlijk filter moet worden toegepast) kan het noodzakelijk zijn deze automatische behandeling uit te schakelen.

De enkele ster:   *

Je gebruikt de notatie #BAKEN* om de automatische bewerkingen uit te schakelen. Mogelijk moet je daarna alsnog de specifieke bewerkingen toevoegen.

Bijvoorbeeld:

[(#TEXTE*|mijn_filter|propre)]

begint met het uitschakelen van de automatische bewerkingen die voor #TEXTE gelden en gedefinieerd staan in #$GLOBALS['table_des_traitements']['TEXTE'] ;
vervolgens wordt het persoonlijke filter |mijn_filter toegepast;
tenslotte wordt filter |propre toegepast wat werd uitgeschakeld door de *.

De dubbele ster:   **

SPIP past ook op alle bakens in een skelet een veiligheidsbehandeling toe die bijvoorbeeld de uitvoering van een script (PHP of JavaScript) dat door een baken wordt geretourneerd, wordt tegengegaan. Bijvoorbeeld een <?php echo 'hallo'; ?> in de tekst van een artikel zal niet worden uitgevoerd («hallo» zal niet worden weergegeven).

In sommige zeer specifieke gevallen kan het toch noodzakelijk zijn de "ruwe" (en dus mogelijk gevaarlijke) inhoud van een baken te verkrijgen. Bijvoorbeeld in bepaalde formulieren en bepaalde variabelen die worden doorgegeven in #ENV.

In dat geval gebruik je de notatie #BAKEN**. Maar nogmaals, wees voorzichtig met deze schrijfwijze (lees er ook over bij het gebruik van het baken #ENV).

   
   
   
   

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands