Variabelen voor persoonlijke aanpassing

Bepaald gedrag op de pagina’s van jouw site kan worden aangepast door middel van PHP variabelen. Deze worden normaal door SPIP gedefinieerd, maar om aan jouw persoonlijke wensen te voldoen, kan de webmaster ze aanpassen.

Waar geef ik die variabelen aan?

Je hoeft er niet voor in de broncode van SPIP te gaan sleutelen!

-  Voor de gehele site

Wil je deze variabelen voor de gehele site vastleggen, dan plaats je ze als globale variabelen in een bestand mes_fonctions.php, dat in de root van de site is opgeslagen, maar liever in je map squelettes/ (vgl. Waar plaats ik mijn aangepaste skeletten?).
Bestaat het nog niet, dan maak je het aan en zet helemaal aan het begin <?php en helemaal aan het einde ?>, zie de voorbeelden hieronder.

De tekstvariabelen

Deze variabelen worden gebruikt tijdens het aanmaken van een pagina door SPIP.

-  $GLOBALS['debut_intertitre'] legt de HTML code vast voor het begin van een tussentitel (met opmaakcode {{{). De standaardwaarde is:

$GLOBALS['debut_intertitre'] = "\n<h3 class=\"spip\">\n";

-  $GLOBALS['fin_intertitre'] legt de HTML code vast van het eind van een tussentitel (opmaakcode }}}). De standaardwaarde is:

$GLOBALS['fin_intertitre'] = "</h3>\n";

Voor voetnoten kan vanaf SPIP 3.0 de weergave worden aangepast door mdiddel van een «define» in plaats van een «globale» [1].

-  _NOTES_OUVRE_REF is de openende code voor de markering van een voetnoot; standaard is het een onverbreekbare spatie en een recht openend haakje (<span class="spip_note_ref">&nbsp;[);

-  _NOTES_FERME_REF is de afsluitende code voor de markering van een voetnoot; standaard is het een recht sluitend haakje (]</span>);

-  _NOTES_OUVRE_NOTE is de openende code voor de voetnoot zelf; standaard is het een recht openend haakje (<span class="spip_note_ref">[);

-  _NOTES_FERME_NOTE is de afsluitende code voor de voetnoot zelf; standaard is het een recht sluitend haakje gevolgd door een spatie (]&nbsp;</span>).

Een alternatief zou het gebruik van ronde haakjes kunnen zijn, of het gebruik van de HTML tags <sup>en </sup>.

-  Het bestand puce.gif en de variabele $puce. Wanneer je een nieuwe regel met een verbindingsstreepje begint, zal SPIP dat vervangen door een «puce». Dit symbooltje komt van het bestand puce.gif dat in de map squelettes-dist/ staat. Je kunt het veranderen, als je dat wilt. Maar je kunt ook besluiten om de «puce» aan te wijzen via de variabele $puce. Bijvoorbeeld:

$puce = "<img src='mijnpuce.gif' alt='-' align='top' border='0'>";

of door een niet-grafisch HTML element:

$puce = "<li>";

Je kunt hem ook plaatsen in config/mes_options.php, wat interessant is wanneer je meerdere sites op een core van SPIP laat draaien:

$GLOBALS['puce'];

-  $nombre_surligne geeft aan hoe vaak een gezocht woord in de tekst moet worden gehighlight. Standaard is dat 4 keer.

-  $ligne_horizontale is de code die de opmaakcode ---- (vier streepjes) of ____ (vier onderliggende streepjes) bepaalt. Standaard is de waarde <hr class="spip" />, een horizontale lijn.

-  $url_glossaire_externe is het adres van de woordenlijst die opgeroepen wordt met de opmaakcode [?....]. Standaard is dat wikipedia.org.

De variabelen voor het publieke forum

Er bestaan variabelen om het gedrag te bepalen van publieke forums met betrekking tot trefwoorden.

N.B.: Deze variabelen worden slecht gebruikt wanneer je publieke forums gebruikt en daar trefwoorden in mogelijk hebt gemaakt.

-  $afficher_texte («oui»/«non»). Wanneer je in het forum geen bericht wilt laten invoeren, maar uitsluitend trefwoorden wilt aanbieden, kun je aangeven:

$afficher_texte = "non";

-  $afficher_groupe maakt het mogelijk de trefwoordgroepen aan te geven die in het forum gebruikt mogen worden. De variabele is een tabel (array) met deze context:

$afficher_groupe[] = 3;
$afficher_groupe[] = 5;

toont alleen trefwoorden uit de groepen 3 en 5.

$afficher_groupe[] = 0;

maakt trefwoorden onmogelijk (er bestaat immers geen groep 0).

Geef je niets aan (dus geen $afficher_groupe) dan zullen alle groepen worden aangegeven die in het privé gedeelte zijn aangeduid als «voorgesteld voor bezoekers van de publieke site».

De admin-knoppen verbieden

Wanneer je als beheerder bent aangemeld, zullen alle pagina’s op de publieke site vergezeld gaan van de «admin-knoppen» (waaronder: «deze pagina herberekenen»). Deze functie is heel praktisch voor het beheer van de site, maar is in sommige gevallen ongewenst (bijvoorbeeld bij XML-bestanden).

De variabele flag_preserver kan die weergave tegenhouden.

$flag_preserver = true;

Als voorbeeld van het gebruik ervan kun je denken aan backend.php.

De map met skeletten

Om je skeletten in een speciale map onder te brengen, bijvoorbeeld wanneer meerdere sites van dezefde core gebruik maken of omdat je een nieuwe set wilt uitproberen, kun je de variabele $dossier_squelettes toevoegen aan het bestand mes_options.php in map config:

<?php
  $GLOBALS['dossier_squelettes'] = 'design';
?>

Vanaf dat moment zal,SPIP als eerste in de map design/ gaan zoeken en ook bij een <INCLURE{fond=xxx}> zal SPIP eerst het bestand xxx.html proberen te vinden in design/.

De voordelen van deze plaatsing zijn duidelijk: een betere scheiding tussen de code van SPIP en de structuur van de site, de mogelijkheid in één keer alle skeletten aan te passen, enz.

Een nadeel is dat de links naar afbeeldingen of stylesheets er geen rekening mee houden, maar voor dat probleem bestaat ook een oplossing met het baken #CHEMIN, beschreven in Tot de site behorende bakens.

Je kunt met de variabel ook meerdere mappen opgeven:

<?php
  $GLOBALS['dossier_squelettes'] = 'mijn_skel1:mijn_skel2';
?>

Dit opent diverse mogelijkheden, zoals:
-  een neiuwe set skeletten uitproberen zonder de oude te hoeven verwijderen;
-  je skeletten indelen naar soort: mijn_skel:mes_skel/rss:mijn_skel/formulaires:mijn_skel/mailing;
-  meerdere sets van skeletten dynamisch beheren dankzij een plugin zoals le switcher;
-  enz.

Voorbeelden

-  Om variabelen uitsluitend van toepassing te laten zijn op een bepaald type skelet, plaats je ze in dat skelet. Bijvoorbeeld voor ruibrieken zet je ze direct in rubrique.php.


-  Om de waardes van variabelen voor de gehele site te doen gelden, definieer je ze in het bestand mes_fonctions.php.

Om waarden in dit bestand te definiëren moet je de syntax $GLOBALS['xxx'] voor iedere variabele toepassen. Om bijvoorbeeld de waarde van $debut_intertitre te wijzigen, schrijf je: $GLOBALS['debut_intertitre'].

Deze syntax wordt om veiligheidsredenen opgelegd.

<?php
  $GLOBALS['debut_intertitre'] = "<h3 class='mijn_style_h3'>";
  $GLOBALS['fin_intertitre'] = "</h3>";

  $GLOBALS['ouvre_ref'] = '<sup>(';
  $GLOBALS['ferme_ref'] = ')</sup>';
  $GLOBALS['ouvre_note'] = '(';
  $GLOBALS['ferme_note'] = ') ';

?>

Er zijn nog meer variabelen die het gedrag van SPIP op technisch niveau aanpassen. Je vindt er een aantal op deIl existe d’autres variables permettant de modifier le comportement de SPIP au niveau technique. Ces variables sont décrites sur le technische documentatie site.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 23/03/24

Vertalingen: عربي, català, English, Español, français, italiano, Nederlands, òc lengadocian