Varianten van skeletten

per taal, per (hoofd)rubriek

SPIP biedt je de mogelijkheid verschillende skeletten te maken per rubriek, per hoofdrubriek en/of per taal.

Zoals al eerder aangegeven Algemeen principe en in de documentatie over meertaligheid biedt SPIP je de mogelijkheid variaties van skeletten te beheren die per taal en/of rubriek worden geselecteerd.

Verschillende layouts

Misschien wil je wel dat de artikelen in een bepaalde rubriek een afwijkende layout hebben, zoals de kleur en grootte van het lettertype, het al dan niet weergeven van trefwoorden, wel of geen lijst van "overige rubrieken", enz. Maar ook wil je artikelen in een nieuwsrubriek misschien op datum sorteren, terwijl dat in een andere rubriek alfabetisch moet. En natuurlijk kan de taal ook van invloed zijn op wat je wilt weergeven.

De skelet-varianten zijn een eenvoudige — maar niet erg "soepele" — oplossing voor deze wens [1].
Om deze verschillende layouts te realiseren, hoef je alleen maar met de benaming van de skeletten te spelen:

-  rubrique=22.html is een skelet dat uitsluitend bestemd is voor rubriek 22;
-  rubrique-22.html is een skelet voor rubriek 22 en al zijn subrubrieken;
-  article=22.html is een skelet dat uitsluitend bestemd is voor de artikelen in rubriek 22;
-  article-22.html is een skelet dat bestemd is voor artikelen in rubriek 22 en haar subrubrieken;
-  article.en.html is een skelet voor alle artikelen in de Engelse taal;
-  rubrique.html en article.html zijn de standaard skeletten die worden gebruikt voor alle rubrieken en artikelen die geen specifiek skelet hebben, hun aanwezigheid in dezelfe map is een vereiste voor het functioneren van de varianten.

De volgorde van toepassing van varianten

Laten we uitgaan van het voorbeeld van skeletten voor een artikel met waarden voor taal en rubriek (en bedenk dan dat hetzelfde geldt voor de skeletten van rubrieken of nieuwsberichten).

Bedenk in de eerste plaats dat SPIP begint met te bepalen waar hij moet zoeken naar skeletten (zie artikel «Où placer les fichiers de squelettes ?») en daar het skelet article.html moet aantreffen. Het heeft dus geen zin allerlei varianten in die map te plaatsen (bij voorbeeld een bestand article.en.html) zonder in dezelfde map een bestand article.html op te nemen, want zo riskeer je dat SPIP op een andere plaats gaat zoeken (zoals in de map met plugins of standaard skeletten).

Vindt SPIP het bestand, dan zal het beginnend «met de meest nauwkeurige benaming» naar een skelet zoeken, beginnend met de taalkeuze. Dit is de selectievolgorde waarin een skelet zal worden toegepast:

-  article=8.en.html: wanneer dit bestand bestaat, wordt het toegepast op een Engelstalig artikel in rubriek 8 (maar niet op artikelen in een subrubriek van rubriek 8).

-  article=8.html: wanneer dit bestand bestaat, wordt het toegepast op artikelen in rubriek 8 (maar niet op artikelen in een subrubriek van rubriek 8, of op artikelen waarvoor al een bestand voor de taal werd gevonden).

-  article-2.es.html: wanneer dit bestand bestaat, wordt het toegepast op alle artikelen in de Spaanse taal uit rubriek 2 en haar subrubrieken en worden niet de onderstaande skeletbestanden gebruikt [2].

-  article-2.html: wanneer dit bestand bestaat, wordt het op alle artikelen uit rubriek 2 en haar subrubrieken gebruikt (tenzij het artikel al aan een eerdere skeletkeuze voldeed).

-  article.vi.html: wanneer dit skelet bestaat, is het van toepassing op alle artikelen in het Vietnamees (tenzij het artikel al aan een eerdere skeletkeuze voldeed).

-  Tenslotte zal article.html worden toegepast op alle artikelen die niet voldeden aan eerdere selectiecriteria. En zoals gezegd, dit bestand moet bestaan!

Geschiedenis: Tot SPIP 1.7 gebruikte SPIP bij het ontbreken van article.html het bestand article-dist.html wat het meegeleverde standaardskelet was. Zie «article 1591».

Voetnoot

[1Door het vergrote aantal skeletten moet je bij een aanpassing van de (visuele) indeling van de site meer skeletten aanpassen

[2SPIP zoekt vanaf de rubriek van het artikel terug volgens de hierarchie van de site

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 27/08/18

Vertalingen: عربي, català, English, Español, français, italiano, Nederlands