Voorstelling

SPIP 1.7

Goeiedag,

We zijn verheugd u het uitkomen van SPIP 1.7 aan te kondigen. Deze versie maakt de SPIP-internationalisatie volledig en biedt de vaak gevraagde mogelijkheid om een meertalige website te kunnen bouwen. De officiële website van SPIP is nu ook meertalig en is voortaan bereikbaar via http://www.spip.net (vrijwilligers om de vertalingen verder uit te werken zijn er welkom op http://www.spip.net/rubrique4.html).

Databank bewaren

We raden je aan je databank te bewaren alvorens SPIP te upgraden. Om dit te doen, ga naar "Beheer van de site" in het het private gedeelte, klik daar op "Onderhoud van de Website" en tenslotte op "Reservekopie maken van de databank". Na het bewaren (je zal een bestand of een map met een specifieke naam moeten aanmaken in de map ecrire/data), zal je de reservekopie (dump.xml of dump.xml.gz) kunnen downloaden.

Na het bewaren kan je SPIP upgraden zoals hieronder uitgelegd wordt.

Wanneer er een probleem opduikt en je dient de reservekopie terug te zetten, MOET je eerst de oude SPIP-versie waarmee je de kopie hebt gemaakt, herinstalleren (HEEL BELANGRIJK) ! Je kan zeker NIET op SPIP1.7 een reservekopie van SPIP 1.6 (bijvoorbeeld) proberen terug te zetten ! Na het herinstalleren van de goede SPIP versie kan je je reservekopie terugzetten.

Denk er ook aan dat voor een volledig bewaren van je website je ook de inhoud van de IMG/ folder moet bewaren. Deze folder bevat alle logo’s, beelden, documenten die je vanuit het redactiepaneel heb upgeload.

Belangrijk: het nemen van de reservekopie is alleen een voorzorgsmaatregel. Als alles goed verloopt moet je de reservekopie niet meer gebruiken. Verwijder de databank zeker niet alvorens te upgraden. Het is onnodig en riskant !

Updaten

Je hebt twee mogelijkheden:

-  De automatische `shim_spipnet`.spip_loader.php3 updater gebruiken: dit bestand zal je op [-http://www.spip.net/spip-dev/INSTALL] vinden. Het zal automatsich je huidige versie van SPIP updaten naar de laatste versie.

Nota: Indien deze werkwijze niet verenigbaar is met je systeem, dan zal `shim_spipnet`.spip_loader.php3 het probleem melden en zal je de manule procedure moeten gebruiken die hieronder beschreven is.

-  SPIP uploaden op uw site. Daarvoor dien je:

  1. Een bestand in het http://www.spip.net/spip-dev/DISTRIB kiezen; Je kan kiezen tussen de volledige versie (omvat alle talen) of een eentalige versie die kleiner in omvang is.
  1. Dit bestand downloaden en uitpakken op je eigen computer (bijv. met Winzip onder Windows).
  1. De uitgepakte bestanden vervolgens naar je website uploaden, via het FTP protocol. Bij een upate moeten de bestanden op dezelfde plaats als de voormalige versie van SPIP opgeslagen worden.

Wanneer de nieuwe versie geïnstalleerd is, moet je het systeem toelaten de databank te updaten. Je dient hiervoor een bestand of folder aan te maken in de map ecrire/data. Deze veiligheid verhindert dat niet-geautoriseerde gebruikers een update zouden kunnen uitvoeren.

Nota : als je na een upgrade de privé-ruimte van je site niet meer kan bereiken, kan je best een nieuwe toegang aanmaken door het bestand inc_connect.php3 uit de map ecrire te verwijderen. Dit zal de eerste stappen van de installatie van de website herhalen.

Nu is je SPIP geupdatet en kan je van de nieuwigheden van versie 1.7 genieten. Meer details volgen hier na.

Veel geluk en goede publicaties gewenst.

De SPIP-ploeg.

Meertalige sites

De 1.6 versie gaf SPIP een aantal vertalingen om de privé-ruimte in verschillende talen te kunnen gebruiken, wat de mogelijkheid gaf aan schrijvers uit verschillende talen SPIP te gebruiken. De 1.7 versie volledigt dit door de openbare website makelijk meertalig te laten zijn, zonder grote interventies (behalve een aantal configuratie opties te veranderen). Deze allereerste belangrijke mogelijkheid (dat verschillende aspecten beslaat zoals de weergave van datum en formulieren, typografische keuzen, vertalingsbeheer van artikels) wordt beschreven in andere artikels van de documentatie.

Meertaligheid gaat samen met een aantal nieuwe functies, waaronder:

-  Specifieke configuratie opties
-  Een beheersysteem van de vertaalde artikels
-  Een "per taal" beheerpagina
-  Een groep "reeds vertaalde" woorden en uitdrukkingen die dienen gebruikt te worden op het website

Gevolg van de vertaling

Meer talen zijn nu beschikbaar, zodat de priveruimte nu bestaat in de volgende talen:
-  Frans
-  Engels
-  Nederlands
-  Vietnamees
-  Spaans
-  Arabisch
-  Farsi
-  Creools
-  Duits
-  Deens
-  Esperanto
-  Italiaans
-  Galicisch
-  Bulgaars
-  Pools
-  Catalaans
-  zes verschillende variantes van het Occitaans : niçard, languedocien, gascon, provençal, auvergnat en vivaro-alpin !

Je publieke website haalt ook voordeel uit die vertalingen dankzij een systeem van reeds vertaalde teksten die met SPIP geleverd worden. Het systeem kan je aan het werk zien via de standaardsjablonen van SPIP 1.7: wijzig de taal van een website of van een artikel, herlaad de betrokkene pagina, en de overeenkomstige teksten (navigatie, datum, formulieren...) worden nu in de gekozen taal getoond !

Ook de vertaling van de documentatie is volop bezig en te vinden op onze officiele website (http://www.spip.net). Dit is een enorm groot werk en nieuwe vertalers zijn van harte welkom; zie de "vertalersrubriek" (http://www.spip.net/rubrique4.html) of schrijf je in de spip-nl mailing-list.

Andere belangrijke verbeteringen

Privéruimte:

-  Een vernieuwd grafisch menu is ingevoerd voor de belangrijkste navigatie-elementen (artikels, kortnieuws, forums). Zij geeft de beginners de mogelijkheid om zich vertrouwd maken met de typografische verkortingen door de speciale knoppen te gebruiken.

-  Op het loginscherm kan men voortaan beslissen geïdentificeerd te blijven gedurende enkele dagen, wat je de moeite bespaart je wachtwoord dikwijls opnieuw in te geven.

-  Vernieuwing van het persoonlijk agenda

Maandelijkse agenda
Beter zichtbaarheid van de verschillende elementen: artikels en kortnieuws zijn nu duidelijk appart van de afspraken en boodschappen.
Display van een enkel dag
Hoofdcolumn geef alle afspraken weer. De kleuren verduidelekken het verschil tussen memo’s(blauw), afspraken (groen) en algemene aankondigingen (geel).
De linkse column laat een gemakkelijke navigatie toe tussen de naderende maanden.
De rechste column geeft het programma van morgen

-  Een pagina over het vanop afstand volgen van de website laat toe het syndicatie adres (RSS) te kennen en de evenementen van de site in een iCal agenda te downloaden.

-  Nieuw navigatiesysteem door het geheel van de site

Het nieuw navigatie systeem

Openbare site :

-  Toevoegen van het #DATE balise voor de lus DOCUMENTS.

Verbeteringen en tweede zones toevoegingen

Privé ruimte:

-  Men kan voortaan een specifiek e-mailadres configureren als e-mailverzender voor de site (als het blanco gelaten wordt, is het afzenderadres gelijk aan dat van de ontvang(st)er, zoals vroeger.

-  Voor een update van de databank zal SPIP de toegangsrechten testen en in geval van onvoldoende rechten wordt een foutboodschap getoond.

-  De weergave van de referers wordt helemaal veranderd

-  Twee nieuwe configuratievariabelen voor mes_options.php3 werden toegevoegd: men kan beslissen dat SPIP de REMOTE_USER (.htaccess) toegang zal geven en/of nog de http authentificatie instellen.

-  Paswoorden kunnen nu accenten hebben (met een 8 bits tekenset zoals iso-8859-1, NIET utf-8...)

Publieke site, sjablonen :

-  Na het posten van een boodschap in een openbaar forum worden nu naam en e-mailadres opgeslagen en automatisch ingevuld in geval van nieuwe boodschappen tijdens dezelfde sessie. Dit vermijdt dat men zijn naam dikwijls opnieuw moet ingeven.

-  Pagina’s die bij een niet gepubliceerd artikel horen, worden niet meer in de buffer opgeslagen.

-  Foutboodschap in plaats van een witte pagina wanneer de server een pagina niet kan tonen en de pagina niet uit de buffer gehaald kan worden (onbeschikbare MySQL of zoekmotor, bv.)

-  Preciezer onderscheid tussen de MySQL fouten in de sjablonen.

-  Verbetering van een bugje op de openbare forums: het kon gebeuren dat de pagina niet automatisch herberekend werd na het toevoegen van een reactie.

-  Verbetering van het doublons teken met de HIERARCHIE lus

-  Mogelijkheid de #INTRODUCTION opmaakcode anders te defineren, door een nieuwe functie in mes_°fonctions.php3 te plaatsen. Daarvoor mag je je op het calcul_introduction functie baseren dat je in inc_calcul.php3 zal vinden.

Inhoud van de site en andere

-  Toevoeging van nom_site en url_site velden aan de artikels (te activeren onder «hypertekst link» in de configuratie van de site). De opmaakcodes #NOM_SITE en #URL_SITE laten de weergave van de gegevens toe.

-  Ondersteuning van Arabische tekensets (windows-1256 en iso 8859-6)

-  De configuratie van de URL naar een externe woordenlijst (verkortingen als «[?woord te zoeken]» aanvaardt nu een soepeler schrijfwijze (vorm "url_woordenlijst_met_%, waar % het gezochte woord betekent).

-  Compatibiliteit met MySQL 4.1.0

-  Oprichting van een lastbeheer proces (gericht aan de providers) : wanneer SPIP een lock bestand vindt in ecrire/data/ en of dit bestand niet te oud is (minder dan 10 minuten), dan vermijdt SPIP de niet absoluut nodige herberekeningen te doen: indexering, statistieken, enz.

-  Nieuwe typografische verkorting «<quote> ... </quote>» om een stuk tekst te citeren (nuttig in de openbare forums)

-  Verschillende verbeteringen...

Een nieuwe versie van dit artikel bestaat al met betrekking tot de 1.7.1 versie. Dit is voor later ;-)

Auteur gerbrand, Suske Gepubliceerd op: Aangepast: 13/02/16

Vertalingen: عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands, òc lengadocian, polski, Türkçe